О нама

Основна школа Нада Пурић смештена је у самом центру града Ваљева, у Улици владикеНиколаја 33. Своје „најлепше ђачке данеучи 530 ученика у 24 одељења редовне наставе и 5 одељења ученика са посебним потребама, плус 2 одељења продуженог боравка.

У Школи је запослено 72 радника, од тога 14 наставника у разредној настави, 31 наставник у предметној настави и 5 дефектолога у одељењима ученика са посебним потребама. Стручну службу Школе чине педагог, логопед, библиотекар и медијатекар.

У Школи се ради по принципу одељењске наставе за млађе разреде и кабинетске наставе у старијим разредима. За те потребе Школа располаже са 12 кабинета и 11 учионица опремљених по дидактичко-методичким стандардима.

Настава физичког васпитања се изводи у две фискултурне сале. Велика сала има свлачионице са купатилима и опремљена је потребним спортским реквизитима. Ученици се, поред редовне наставе у сали, баве и ваннаставним активностима, као што су одбојка, кошарка, рукомет, плес, мала школица спорта...

Школа поседује савремену школску библиотеку са фондом од 6000 књига, међу којима се, поред школске лектире, налазе и књиге савремених дечјих писаца, стручна литература и белетристика. У библиотеци се одржавају књижевне вечери, промоције књига и сусрети са писцима. Школа издаје лист „Наш глас“.

Кабинет информатике је опремљен са 30 рачунара новије генерације, умрежених и прикључених на Интернет, чиме су подржане савремене методе учења. Тежиште рада је стављено на коришћење рачунара у наставној пракси и оспособљавање ученике за самостално учење, али и примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

Продужени боравак ради у две смене. У средишту пажње су потребе деце. Време које деца проводе у продуженом боравку је пажљиво планирано чиме се уважавају дечје потребе и омогућује подршка и стручан надзор у изради домаћих задатака и учењу.

У Школи раде две предшколске групе Предшколске установе „Милица Ножица“ из Ваљева. Такве околности будућим првацима чине већ познатим амбијент и окружење Школе, тако да полазак у први разред за њих није више толико стресан.

Посебна пажња се посвећује безбедности ученика и доброј дисциплини, чиме је створено сигурно и пријатно окружење које доприноси стицању трајних и функционалних знања.

Школа значајно оплемењује свој простор и интензивно опрема кабинете и учионице савременим техничким и наставним средствима. Да би се пратили савремени трендови у настави, континуирано се улаже у професионални развој наставника и стручних сарадника.

Основна школа „Нада Пурић“ је по могућности изучавања страних језика јединствена у граду Ваљеву. Поред енглеског језика, ученици петог разреда могу да бирају један одчетирипонуђена страна језика и то: шпански, француски, италијански и немачки.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарство просвете и науке Републике Србије су ове године први пут објавили листу 50  најбољих школа у Србији. Поносни смо што смо међу 4 %  најбољих.