Школска 2017/2018.

            Aвгуст

21. 8. 2017. – Одржана је седница Наставничког већа са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице 2. Подела одељења на наставнике и разредна старешинства 3. Извештај о стручном усавршавању и план стручног усавршавања 4. Припрема годишњег плана и програма 5. Упутство за реализацију завршног испита у августу 6. Тестирање ученика V и VII разреда које спроводи ЗУОВ 7. Нови ученици 8. Разно.

21. 8. 2017. – Одржан је први састанак Стручног aктива другог разреда са следећим Дневним редом: 1. Припрема приредбе за пријем првака. 2. План пробе и уређење бине. 3. Уређење паноа.

23. 8. 2017. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице 2. Презентација о протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи 3. Припрема делова плана и програма за наредну школску годину 4. Разно.

26. 8. 2017. – Ученик Јован Рајовић је освојио трећу награду на фестивалу поезије Оловко, не ћути“ у Барајеву.

26 – 27. 8. 2017. – Бранко Јовановић, наставник физичког васпитања, присуствовао је стручном семинару на Дивчибарама. Тема првог дана семинара била је „Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања“ (819/04/23; 8 сати), док је другог дана обрађена тема „Савремене тенденције у настави физичког васпитања“ (17/2-07; 3 бода).

28. 8. 2017. – Одржан је састанак Тима за Развој школе, са следећим Дневним редом: 1. Именовање нових чланова Тима и расподела дужности. 2. Разно.

29. 8. 2017. – Одржан је састанак Тима за заштиту животне средине, са следећим Дневним редом: 1. План рада за школску 2017/2018. годину. 2. Подела рада и задужења. 3. Размена идеја и допуна активности у овој школској години.

29. 8. 2017. – Одржан је први састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Формирање школског Тима – пријем нових чланова. 2. Избор координатора Тима. 3. Израда плана и програма рада за школску 2017/2018. годину.

29. 8. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Избор руководства стручног већа 2. Избор глобалног и оперативног плана 3. Подела задужења рада 4. Избор плана за секције Декорација школског простора поводом пријема првака.

29. 8. 2017. – Одржан је састанак Тима за здравствену превенцију и заштиту животне средине, са следећим Дневним редом: 1. Предлог иусвајање Плана рада Тима за здравствену превенцију и заштиту животне средине.

30. 8. 2017. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Организација почетка нове школске године. 3. Допуна оцењивања стручног усавршавања унутар установе. 4. Презентација са темом „Кућни ред у немачким школама“.5. Разно.

30. 8. 2017. – У холу Школе организована је приредба добродошлице и пријем нових првака. Приредбу су припремале учитељице другог разреда са својим ученицима и ученицима V1. Након поздравне речи Зорице Милић, предагога, изведен је занимљив и весео програм за нове ђаке, њихове родитеље и госте. Затим су нови ученици прозвани по одељењимаучитељице Јелена Димитријевић, I1, учитељица Славица Глишовић, I2 и учитељица Весна Андрић, I3. Заједничко фотографисање испред школе и дружење у учионицама са новим другарима и учитељицом улепшало је овај свечани важан дан.

            Септембар

1. 9. 2017. – Одржан је први састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.Конституисање Стручног тима  за инклузивно образовање. 2. Израда годишњег плана рада Стручнпг тима за инклузивно образовање. 3. Разно.

1. 9. 2017. - Душан Миливојевић, грађевински инжењер, заменио је Владимира Мишића, професора математике, који је прешао у Ваљевску гимназију, са 66% радног ангажовања. Школску годину смо почели са 536 ученика, 30 наставника, 14 учитеља, 5 дефектолога и укупно 72 запослених.

1. 9. 2017. – Почела је нова школска година. Ученици Школе су радосно напунили своје учионице. Директор и наставници Школе су пожелели ученицима срећан почетак нове школске године.

1. 9. 2017. – Одржан је други састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Бројно стање на почетку школске 2017/2018. године. 2. Евидентирање ученика за стручну педагошку и социјалну помоћ и ученика који раде по ИОП-у. 3. Планирање и припрема родитељског састанка, тема за све и избор чланова са савет родитеља. 3. Пријава ученика за продужени боравак. 5. Организација Спортског дана у СРЦ „Петница“. 6. Журка за срећан почетак.

1. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Договор у вези са почетком нове школске 2017/2018. године. 2. Задужења у оквиру Стручног актива четвртог разреда. 3. Разно.

1. 9. 2017. – Одржан је први састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Конституисање Тима за уређење школе. 2. Израда годишњег плана рада за школску 2017/2108. годину. 3. Анализа урађених послова. 4. Разно.

3. 9. 2017. – Реализован је Спортски дан у  СРЦ „Петница“. Поред пливања, фудбала, одбојке, кошарке, поједини ученици су се опробали и у роњењу са ронилачком опремом, под стручним надзором Бранка Јовановића, професора физичког васпитања. 

4. 9. 2017. – Одржан је састанак Тима за заштиту животне средине, са следећим Дневним редом: 1. Скупљање пластичних чепова и рециклажа. 2. Активности у септембру и октобру.

5. 9. 2017. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Формирање школског Тима. 2. Израда плана самовредновања. 3. Израда плана Тима за самовредновање. 4. Анализа извештаја о самовредновању за школску 2106/2017. годину. 5. Договор око избора стандарда који ће бити самовредновани током 2017/2018. године. 6. Договор о активностима у току процеса самовредновања и после процеса самовредновања. 7. Разно.

5. 9. 2017. - Одржана прва седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Избор руководиоца Већа и председниак Актива. 2. Задужења за 2017/2018. годину. 3. Подела одељења и распоред по сменама. 4. Предметна настава у млађим разредима. 5. Изборни предмети. 6. Планови рада за школску 2017/2018. годину. 7. Радионице за предшколце. 8. Разно.                                                                      

6. 9. 2017. – Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу и Интернет клуб организовали су Велики литерарни конкурс „Аждаје мог детињства“. На овом конкурсу наш ученик и песник Јован Рајовић II1, уз менторство учитељице Виолете Кењић, награђен је похвалом за своју изванредну песму.

6. 9. 2017. – Одржан је први састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Формирање већа и договор о раду. 2. Усвајање плана рада Већа. 3. Договор о раду и финализација оперативних планова, са освртом на корелацију сродних предмета. 4. Усаглашавање критеријума за оцењивање, у складу са Правилником. 5. Вођење педагошке документације и стандардизација формулара за формативно оцењивање.

6. 9. 2017. – Одржан је састанак Тима за подршку Рома и стандард ученика, са следећим Дневним редом: 1. Организација и припрема плана за школску 2017/2018. годину. 2. Писање плана за ученике који раде по ИОП-у. 3. Пријем ромских првака и рад на њиховој социјализацији.

7. 9. 2017. – Да градиво може да се савлада и у пријатној шетњи кроз природу, а не само са Википедије или неких других онлајн енциклопедија, показали су ученици VII разреда, са својим наставницима, када је за њих организована амбијентална настава и угледни часови из српског језика, географије, физичког васпитања и домаћинства. Са четири наставника, Милосавом Милићем, Весном Ивановић, Бранком Старчевић и Љиљаном Павловић, ученици су се упутили према Ћелијама, са циљевима да обнове и допуне знање о рекама и језерима, пешачењем стекну кондицију и побољшају физичку спремност, упознају се са плодовима ране јесени, који се користе у здравој исхрани, савладају форме изражавања (дескрипција, нарација, дијалог и монолог).

7. 9. 2017. – У школској библиотеци је отворена изложба „Песник завичаја – читање и рецитовање“, са необичним захтевом посетиоцима библиотеке да активно учествују у читању, тако што ће пред свима прочитати наглас једну песму.  Овај едукативни захтев читаоцима постао је мото изложбе: „Прочитај наглас једну Десанкину песму и пробуди песника у себи“ . Изложба је отворена са циљем боље реализције Пројектне наставе, у коју су укључени ученици одељења IV3, на тему „Дух Десанке Максимовић живи у нама“, као и из потребе да се поезија приближи ученицима како би и сами постали песници.

8. 9. 2017. – Црвени крст Ваљево је у Школи за ученике I разреда започео овогодишње активности на тему „Сачувајмо децу у саобраћају“. Деци су се обратили Зорица Јовановић, Александар Томић и Марија Табић, као активисти Црвеног крста, Снежана Маринковић и Дарко Савић, представници Завода за јавно здравље Ваљево, и Славица Филиповић, представница Патронажне службе Дома здравља Ваљево. Волонтери, ученици V разреда, Ирина, Андреа и Марко, помогли су гостима у раду. 

8. 9. 2017. – Одржан је први састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Извештај о раду Стручног већа за школску 2016/2017. годину. 2. Усвајање Плана и програма рада Стручног већа за школску 2017/2018. годину. 3. Подела одељења и одабир разредног старешинства. 4. Договор око реализације излета. 5. Наставни планови и програми. 6. Разно.

8. 9. 2017. – У сали врића Видра“ Биљана Тодоровић, професор музичке културе, реализовала је радионицу за васпитаче, на тему „Музиком до математике“. Радионици су присуствовали васпитачи предшколских узрасних група при ПУ „Милица Ножица“. Радионица је имала за циљ коришћење музичких способности за подстицање интересовања и развијања логичко-математичких способности код деце предшколског узраста.

10. 9. 2017. – Поводом почетка нове школске 2017/2018. године, на празник Сабора српских светитеља, након Свете литургије у Саборном храму Васкрсења Господњег, служен је молебан и чин Призива Светог Духа за благословену нову школску годину за све ђаке, студенте, учитеље, професоре и родитеље, тј. како се у молитвама помиње, „за оне који се уче и који их уче...“ Сваки наш подухват је потребно освештати молитвом, па зато овакво молитвено сабрање представља најлеши почетак школске године, где се умножавају нова знања и придодају нови таленти.

11. 9. 2017. – У Свечаној сали Школе одржан је родитељски састанак за предшколце који ће похађати припремни предшколски програм школске 2017/2018. године у Основној школи „Нада Пурић“. Присутнима су се обратили Зорица Бошковић, психолог Предшколске установе „Милица Ножица“, Ивана Јањић, логопед, Надица Живановић, дефектолог, као и представници „СуанПан“ школе  менталне аритметике. Родитељи су се информисали о томе шта њих и децу очекује у наредној години. Након разговора са стучним тимом, представиле су се и васпитачице Татјана Дивнић и Сандра Гавриловић. Пожелеле су им добродошлицу и пуно радости и успеха у заједничком дружењу. Након тога су прозвале предшколце из својих група и заједно са њима се упутиле у просторије где ће деца убудуће боравити.

11. 9. 2017. – Пројектна настава на тему „Дух Десанке Максимовић живи у нама“  почела је изложбом књига „Песник завичаја“ у школској библиотеци. Изложбу је припремио библиотекар Драган Павловић, а гости и учесници били су ученици IV3.  Потом је уследио низ активности за ученике: Анкета „Колико знамо о Десанки Максимовић“, читање и рецитовање њених песама, истраживање о животу и делу песникиње, записивање  занимљивости и питања ученика, која су настала као резултат групног истраживачког рада у понуђеној литератури. Мапе ума са сређеним утисцимма и новим знањима после ове посете библиотеци биће представљене у следећој заједничкој активности коју ће реализовати  ученици IV3 са својом учитељицом Светланом Арсић и библиотекаром Драганом Павловићем.

12. 9. 2017. – Одржана је друга седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Општи родитељски састанак. 2. „Журка за срећан почетак“. 3. Организација и реализација Дечје недеље. 4. ИОП – израда, реализација, евалуација. 5. Амбијентална настава. 6. Разно.

14. 9. 2017. – Одржана je Седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 23. 3. 2017. године. 2. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017. годину. 3. Доношење Годишњег плана Школе за школску 2017/2018. годину. 4. Извештај директора о свом раду и раду Школе за школску 2016/2017. годину. 5. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву 6. Измене и допуне Школског програма Основне школе „Нада Пурић“. 7. Разно.

14. 9. 2017. – Ученици V и VII разреда радили су иницијални тест из српског језика и књижевности, према пројектима Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализације завршног испита у основном образовању, које је израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

14. 9. 2017. – За ученике II3  је организована амбијентална настава „Планинска авантура“ на Мравињцима. Ученици су прошли кроз спортске активности, креативна ликовна решења, чуваре природе и музичке активности.

15. 9. 2017. – Ученици VII разреда, који уче немачки језик, спровели су акцију „Очистимо свет“, која сe одржава сваке године у преко 130 земаља, што је једна од највећих заједница из области очувања животне средине.Разним акцијама велики број волонтера мотивише становништво да им се придружи у спровођењу активности које се баве очувањем планете. Њихова главна идеја је да свако у својој средини може да учини мали корак, чија је величина у томе што ће инспирисати још неког из своје околине да учини то исто! Природа цени допринос сваког појединца. А награда је – опстанак!На часовима немачког језика посебан акценат се ставља на тему Заштита човекове околине”, јер су становници земаља немачког говорног подручја посебно познати по разврставању и рециклирању отпада. Ученици су тим поводом очистили школско двориште, разврставали отпад и дали пример и осталима да уз мало труда можемо много да учинимо, како за себе, тако и за читаву планету.

15. 9. 2017. - Реализован је састанак Одбор за спровођење Програма „Дечја недеља“.

15. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа четвртог разреда са следећим Дневним редом: 1. Родитељски састанци 2. Амбијентална настава 3. Дечја настава 4. Разно

16. 9. 2017. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је првом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у граду Ваљеву.

16. 9. 2017. – У акцији Дан пешачења у Србији“ учествовало је сто ученика од IV до VIII разреда. Акцију је организовао клуб „Повлен“ из Ваљева. Ученици су препешачили Стазу љубави (Центар за културу – Парк Пећина – Платани – Споменик парк – Видрак – Тешњар) дугу 3,8 километара и стазу Среће (Центар за културу – Мејина чесма – Коњички клуб – Дегурићка пећина). Ученике су водили наставници Рајна Бранковић, Јована Милић, Сузана Јаневска и Јасмина Стојановић.

16. 9. 2017. – Изложба књига о Десанки Максимовић је због великог броја ученика, рецитатора на немачком језику, премештена у Свечану салу. Разлог је био тај што су се ученици VII разреда укључили у пројекат „Дух Десанке Максимовић живи у нама“ тако што су њене најлепше стихове читали на немачком језику. У пуној сали рецитаторе су често прекидали аплаузи. Гости овог поетског перформанса били су и ученици одељења IV3, који су и носиоци целог пројекта о нашој поетеси. Припрему рецитатора и уводну реч о рециталу су изговориле Душица Рајевац и Ивана Вујић, професори немачког језика. Врло топлим и надахнутим речима говориле су о значају Десанке Максимовић, о важности завичајних писаца, као и о сложеном и тешком послу превођења поезије на друге језике. Пожелеле су ученицима да пронађу инспирацију у овој дубокој и мудрој поезији и да и сами једног дана постану песници или преводиоци.

16. 9. 2017. – Ученици VIIразреда који уче немачки језик и њихови професори, Ивана Вујић и Душица Рајевац, поклонили су изузетно вредан и необичан поклон школској библиотеци, својом руком израђену књигу – Десанка Максимовић: Gedihte/Поезија. Ради се о преводима најлепших Десанкиних песама на немачки језик, које је својевремено превео чувени професор, преводилац и песник Живота Филиповић.

16. 9. 2017. – Ученици географске секције веома креативним цртежима, сликама и пригодним паноом, заједно са Милосавом Милићем, професором географије, обележили су Дан заштите озонског омотача.

16. 9. 2017. – Директор школе присуствовао састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево за технолошке вишкове.

21. 9. 2017. – Ученици V и VII разреда радили су иницијални тест из математике, према пројектима Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализације завршног испита у основном образовању, које је израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

22. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Разматрање и усвајање програма за 2017/2018. годину. 2. Израда глобалних и оперативних планова. 3. Планирање писмених задатака и контролних вежби, допунске, додатне наставе и слободних активности. 4. Договор о тестирању ученика V и VII разреда. 5. Разно.

22 – 24. 9. 2017. – На VI научно-стручној конференцији међународног карактера у Сарајеву, Биљана Тодоровић, професор музичке културе, презентовала је ауторски рад на тему „Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања“. Рад је објављен у Зборнику радова научно-стручне конференције БАПТА „Дете у свету музике“.

25. 9. 2017. –    Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Утврђивање предлога за члана Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, из реда запослених Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 3. Електронско самовредновање школе – „Селфи“; излагач Ђорђије Бубања, професор техничког и информатичког образовања.

26. 9. 2017. – Одржан је састанак комисије ради организовања родитељских састанака на одређене теме. Чланови комисије били су: Ана Савковић, директор, Зорица Милић, педагог, Светлана Матић, логопед, Јелена Димитријевић, наставник разредне наставе, Радмила Ђуровић, наставник биологије.

26. 9. 2017. – У Свечаној сали Школе је за родитеље одржано предавање „Презаштићеност и друге замке свременог родитељства“. Предавње су реализовали Момчило Степановић из удружења „Креативни учитељ“ и Светлана Арсић, учитељица.

26. 9. 2017. – Одржан је родитељски састанак ученика V разреда. Родитељски састанак је почео у Свречаној сали у 17.00 часова, где су родитељи слушали предавање, а затим су одржани појединачни састанци за свако одељења у слободним учионицама.

26. 9. 2017. – Одржан је родитељски састанак ученика VI разреда. Родитељски састанак је почео у Свречаној сали у 18.00 часова, где су родитељи слушали предавање, а затим су одржани појединачни састанци за свако одељења у слободним учионицама.

26. 9. 2017. – Одржано је Школско такмичење у шаху. Такмичењу је присуствовао Ненад Поповић, потпредседник Ваљевског шаховског клуба „Свети Николај Српски“. Од 17 учесника је формирана екипа Школе за Екипно првенство Ваљева у шаху, коју чине: Лука Станић VIII1, Иван Тимотић VIII1, Лука Топаловић VII1, Никола Новаковић VIII1 и прва резерва Лазар Остојић VIII3.

27. 9. 2017. – Одржан је родитељски састанак ученика VII разреда. Родитељски састанак је почео у Свечаној сали у 18.00 часова, где су родитељи слушали предавање, а затим су одржани појединачни састанци за свако одељења у слободним учионицама.

27. 9. 2017. – Одржан је родитељски састанак ученика VIII разреда. Родитељски састанак је почео у Свречаној сали у 17.00 часова, где су родитељи слушали предавање, а затим су одржани појединачни састанци за свако одељења у слободним учионицама.

27. 9. 2017. – Одржан је први састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Конституисање Педагошког колегијума. 2. Разматрање плана рада Педагошког колегијума. 3. Програм обележавања Дечје недеље. 4. Иницијални тест. 5. Праћење ученика који имају појачани надзор. 6. Разно.

27. 09. 2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 7. јуна 2017. године упутило је јавни позив свим основним и средњим школама у Републици Србији за учешће у пилот - „Самовредновањеелектронскезрелостиустанова“,под називом ,,Селфи” . На конкурс се јавило 143 школа, а изабрано је 40 школа које ће бити укључене у пилот истраживање решењем министра 610-00-00519/2017-07/3 од 6.07.2017. Међу 40 школа изабрана је и Основна школа  „Нада Пурић“ из Ваљева.

Европске школе настоје да наставу и учење организују тако да они што боље одговоре захтевима дигиталног доба. Европска комисија жели да подржи школе у примени дигиталних технологија на ефективнији и иновативнији начин. Да би се то постигло, развијен је SELFIE (у даљем тексту Селфи), практичан онлајн инструмент за самовредновање школа. Селфи је још увек у фази израде. Наша школа је укључена у тестирање овог инструмента које се организује у 641 школа у 14 европских земаља. Наше учешће, коментари и повратне информације допринеће унапређењу инструмента Селфи пре него што буде спреман за ширу примену почев од 2018. године. Селфи се састоји од три комплементарна инструмента за прикупљање информација: упитника за руководиоце у школи, упитника за наставнике и упитника за ученике.

Информације и мишљења који се прикупе на овај начин омогућиће Школи да размотри начин на који се код нас тренутно примењују дигиталне технологије за учење, као и могуће начине за унапређење. Као и код правог „селфија“, информације које се прикупљају у Селфи инструменту на Школи пружају „слику“ о тренутном стању у овој области. Селфи се може користити једном годишње, тако да можемо поредити различите пресеке и стећи увид у то у којим је ИКТ областима школа „сазрела“, а у којим су ИКТ областима евентуално потребне промене.

Након што руководиоци школе, наставници и ученици одговоре на сва питања, моћи ће да преузму сертификат, на одабраном језику, којим се потврђује да су учествовали у пробној примени инструмента Селфи. Када одговарајући број представника управе школе, наставника и ученика из наше школе попуне своје самовредновање путем Селфија,  школа ће примити збирне податке на основу одговора свих учесника на такав начин да се ни непосредно ни посредно не могу идентификовати појединачне особе. Ови збирни подаци биће представљени у формату који омогућава да се увиди на ком је нивоу наша школа. Са овим информацијама може се  отпочети интерни дијалог унутар школе о мерама које треба предузети да би се унапредили настава и учење у њој.

Сви учесници из Школе (управа Школе, наставници и предвиђени ученици од 6. до 8. разреда) ће у периоду од 9. до 11. октобра путем линка приступити попуњавању упитника о коришћењу дигиталне технологије за учење, у циљу постизања бољих резултата у учењу и унапређења својих дигиталних капацитета.

27. 9. 2017. – За ученике одељења којима је потребна додатна подршка организована је хуманитарна екскурзија у Нови Сад. На екскурзију су ишла 22 ученика. Средстава за ову екскурзију обезбедио је родитељ Зоран Вуковић. План екскурзије је био да се посети Дино парк у Новом Саду и манастир Фенек.

28. 9. 2017. – Одржан је седница Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 30. 6. 2017. године. 2. Конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за школску 2017/2018. годину. 3. Избор председника Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за школску 2017/2018. годину. 4. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину. 5. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. Годину. 6. Разматрање измена Школског програма за школску 2017/2018. годину. 7. Обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. годину. 8. Ученички динар за школску 2017/2018. годину. 9. Осигурање ученика за школску 2017/2018. годину. 10. Исхрана ученика за школску 2017/2018. годину.

28. 9. 2017. – Одржан је други састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Прерасподела одељења и разредних старешинстава. 2. Договор око организације Дечје недеље. 3. Извештај са једнодевног излета. 4. Разно.

28. 9. 2017. – Одржан је седница Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа потенцијала и слабости Школе. 2. Предлагање потреба и приоритета за даљи развој Школе. 3. Израда Акционог плана рада за 2017/2018. годину.

28. 9. 2017. – Одржан је други састанак Тима за  Превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у септембру месецу. 2. Планирање активности за наредни месец.

29. 9. 2017. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је другом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у граду Шапцу.

29. 9. 2017. – Ученици трећег и четвртог разреда били су, у оквиру амбијенталне наставе предмета природе и друштва и српског језика, на едукативном излету у Текеришу, Троноши и Тршићу.

29. 9. 2017. – Одржан је други састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Идентификација надарених и талентованих ученика. 2. Разно.

29. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма, са следећим Дневним редом: 1. Утврђивање фонда часова и предмета. 2. Распорде писмених – контролних задатака, додатне и допунске наставе и слободних активности. 3. План посете часовима.

29. 9. 2017. – Реализован је трећи састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Дечја недеља – план активности. 2. Спортске игре – припрема и пријава. 3. Друштво учитеља – Менса семинар, Селфи. 4. Учешће у пројекту „Изађи на црту“. 5. Новчане обавезе – штампа, радионице.

29. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Организација слободних активности. 2. Избор ученика за секције и распоред рада. 3. Критеријуми оцењивања ученика. 4. Разно

29. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Договор око реализације Дечје недеље. 2. Разно.

2. 10. 2017. – Трочлана екипа из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања посетила је Школу, са циљем изучавања програмирања лего робота. Екипа је присуствовала демонстрацији кретања робота у кабинету информатике. Чланови ове екипе обишли су већи број просторија Школе и сензорну собу. Госте су дочекали Ђорђије Бубања, наставник информатике и рачунарства, и Јасмина Радановић, наставник енглеског језика, која је тога дана обављала дужност главног дежурног наставника.

2 – 8. 10. 2017. – У школи је различитим програмима обележена Дечја недеља.

2. 10. 2017. – Одржан је други састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Дечја недеља. 2. Разно.

3. 10. 2017. – Реализован је  јавни час Михољски дани у Свечаној сали Школе. Ученици четвртог разреда имали су међуодељенско такмичење у рецитовању песама Десанке Максимовић. Час је почео кратким освртом на значај личности и дела песникиње, а њене сјајне особине истакао је некадашњи ђак школе, а сада представник Удружења за неговање традиције Ваљевског краја Маринко Лугоња. Циљ часа је био ширење љубави, лепоте, родољубља, баш као што је Десанка Максимовић чинила својим песмама. Ученици су циљ успешно остварили, а најбољи међу њима су били Вук Дамњановић IV1, Лазар Грујичић IV2 и Ана Тешић IV3. Они ће школу представљати на такмичењу рецитатора Михољски дани“,које ће се одржати у четвртак, 5. октобра 2017. године у Центру за културу у Ваљеву.

3. 10. 2017. – Ученици првог разреда гледали су поклон представу за све прваке града Ваљева „Вилинска заврзлама– Прича из Маштошуме у Центру за културу.

4. 10. 2017. – Ученици старијих разреда и одељења са посебним потребама посетили су изложбу ликовних радова у Центру за културу Ваљево. Изложба је приређена поводом Дечје недеље, на тему „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. Додељене су похвале и награде за најбоље ученичке радове. Похвале су добили: Валентина Вукомановић VII1, Нина Вујичић VIII3 и ученици одељења са посебним потребама. Награђени су ученици: Данило Тројанчевић III1, III награда у категорији млађих разреда, и Сара Живановић VII1, I награда у категорији старијих разреда.

4. 10. 2017. – Десет ученика VII разреда, у пратњи Маје Станковић, дежурног наставника, посетило је  кућу за дневни боравак деце са посебним потребама „Наши снови“.

4. 10. 2017. – На спортском такмичењу за све основце града Ваљева, одржаном у спортској сали „Студент“, ученици III и IV разреда освојили су I места.

4. 10. 2017. – Одржан је други састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Утврђивање опремљености кабинета наставним средствима и договор о њиховом коришћењу. 2. Разматрање резултата примене Правилника о оцењивању. 3. Договор о извођењу додатне и допунске наставе. 4. Информације о семинарима, трибинама и промоцијама издавачких кућа.

4. 10. 2017. - На Убу је одржана свечаност на којој су ученици генерације Колубарског и Мачванског округа у присуству министра просвете, науке и технолошког развоја, др Младена Шарчевића, добили комплет сребрњака са ликовима истакнутих Срба.

5. 10. 2017. – У Центру за културу Ваљево одржан је избор представника за учешће на „Михољским данима“, у области рецитовања, за ученике IV разреда основних школа. Из Школе су учествовали ученици Вук Дамњановић IV1, Лазар Грујичић IV2 и Ана Тешић IV3. Најуспешнији је био Вук Дамњановић, који је награђен књигом.

5. 10. 2017. – Одржана је Забавна квизијада. Школу је представљала породица Радивојевић – тата Иван, мама Жељка, син Огњен, из одељења VI2, и ћерка Лола, из одељења III2.

5. 10. 2017. – Актив IV разреда посетио је изложбу дечјих радова са школског конкурса „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“ и Модерну галерију „Љуба Поповић“, где су имали прилику да виде поставку слика Даде Ђуровић.

5. 10. 2017. – Реализован је предложена активност за ученике I разреда града Ваљева у Свечаној сали Школе. Ученици II и V разреда поздравили су прваке „Прве основне школе“.

5. 10. 2017. – Одржан је интердисциплинарни тематски дан „Саобраћај“.

5. 10. 2017. – Ученици Школе присуствовали су концерту професора Музичке школе „Живорад Грбић“, који је био посвећен почетку школске године и Дечјој недењи.

6. 10. 2017. – Ученици одељења IV3 погледали су представу „Снежана и седам патуљака“ у Градској библиотеци „Љубомир Ненадовић“.

6. 10. 2017. – Ученици Јован Рајовић II1, Анђела Анђелковић IV2, Николина Павловић IV2, Уна Срефановић IV2 и Александра Радовановић IV3 награђени су за учешће на литерарном конкурсу под називом Разлике нас спајају. Циљ конкурса је подстицање инклузије са циљем заједничког сагледавања проблема различитости, са акцентом на то  како се деца у разреду и окружењу односе и доживљавају децу која се физички и културолошки, видљиво и невидљиво разликују. Тема је посвећена размишљању о томе да ли се међусобним уважавањем и допуњавањем можемо спојити и постићи сви заједно боље резултате. 

6 – 7. 10. 2017. – Душица Рајевац, професорка немачког језика, учествовала је на семинару наставника немачког језика западног Балкана, који је одржан у Тирани. Главне теме семинара биле су: рано учење немачког језика, нове методе у учењу омладинаца, дигитални медији у настави немачког језика и немачки за студије и посао.
На састанку представника државних удружења и локалних секција наставника немачког језика размењена су искуства која удружења имају у својим земљама и предложени нови видови заједничке сарадње. Главни организатор и спонзор семинара, Гете институт, приредио је пријем за све учеснике у свом представништву у Тирани.

7 – 22. 10. 2017. – Одржана је пета по реду „Европсканедељапрограмирања“ (EuropeCodeWeek). Иницијатива за ову манифестацију је потекла од Европске комисије за Дигиталну агенду и Европског директората за образовање и културу. Европска недеља кодирања је догађај који се обележава широм света на начин да се што више деце у одређеном временском интервалу бави кодирањем. У Европској недељи кодирања желимо да подигнемо свест о кодирању робота корисних у свакодневном животу. За потебе кодирања коришћени су мБот роботи, покушавајући да анимирамо што већи број ученика да у недељи кодирања у контакту са роботима и програмом за кодирање освесте потребу за учењем програмских језика и паметном употребом нових технологија.

9. 10. 2017. –Одржан је други састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.Идентификација ученика са посебним образовним, здраственим и социјалним потребама. 2. Извештај са Интересорне комисије. 3.Педагошка документација. 4.Обележавање Дечје недеље.

9. 10. 2017. – Школа се пријавилана Међународно такмичење из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“.ТакмичењеДабар јенамењено свим ученицима основних и средњих школа који су заинтересовани за различите области рачунарства и информатике. Нису неопходна посебна предзнања, тако да на такмичењу могу учествовати и ученици који не похађају часове информатике.

10. 10. 2017. – Одржан је угледни час из Природе и друштва у одељењу IV2. Ученици су показали и утврдили своја знања о рекама, језерима и бањама правећи мапе ума и зидне новине, при чему су примењивали и друга стечена знања, као што је орјентација и сналажење на географској карти и примена правописних правила у писању географских имена.

10. 10. 2017. – Ученици III разреда реализовали су час Природе и друштва на ушћу реке Градац у Колубару. За ученике III разреда настава из изборног предмета Народна традиција  одржана је ван учионице. По завршетку обраде  наставне теме „Занатлије које се баве производњом хране“, посетили су Посластичарницу „Рим“ и Пекару „Домино“. Упознали су пекаре и посластичаре. Видели су које се сировине користе и које  алате употребљавају за служење својих укусних производа.

10. 10. 2017. – Екипа Школе је учествовала на екипном првенству Ваљева у шаху. Екипу су чинили: Лука Станић VIII1, Иван Тимотић VIII1, Лука Топаловић VII1, Никола Новаковић VIII1.

11. 10. 2017. – Учитељице Слободанка Ашковић, Милена Миловановић и Драгана Кузмановић  присуствовале су предавању Ментално здравље на радном месту“,  које је поводом 10. Октобра, Светског дана менталног здравља, одржано у Општој болници Ваљево, на одељењу за психијатрију. Предавање су реализовале Зорица Миловановић, доктор медицине, и Милена Максимовић, спец. мед. психологије. 

11. 10. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике четвртог разреда, под називом Насиље је негативна друштвена појава и Полиција у служби грађана. Предавање су одржале полицијске службенице Јелена Филиповић и Јасмина Пушић.

11. 10. 2017. – Одржан је први састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Формирање нове групе и упознавање са радом. 2. Избор руководства.

12. 10. 2017. – Чланови географске секције, са својим наставником Милосавом Милићем, обележили су годишњицу рођења великог српског географа и научника светског гласа – Јована Цвијића.  Прелепим фотографијама са пропратним текстом о животу овог научника подсетили су нас на значај и вредност његовог дела.

13. 10. 2017. – Службенице Полицијск управе у Ваљеву, Јамсина Пушић и Јелана Филиповић, одржале су предавање Полиција у служби грађана“ ученицима шестог разреда.

16. 10. 2017. –  У сали Едукативног центра Дома здравља Ваљево ученици VII разреда су присуствовали предавању и учествовали у обележавању Светског дана хране, са темом Храни се правилно и буди здрав. Овај дан су обележили и ученици првог разреда.

16. 10. 2017. – Ученици III разреда, на часу Народне традиције, обележили су Дан хлеба. Од донетог материјала, брашна и соли, правили су маштовите украсе за славски колач и погачу.

16. 10. 2017. - Ученици I1, њихови родитељи и гости (II и IV разред – који похађају Народну традицију) са учитељицама су обележили Светски дан хлеба. у школској трпезарији, пригодном радионицом.

16. 10. 2017. – Ученици Никола Вуловић VIII1, Виолета Павловић VIII1, Мина Арсеновић VIII1 и Ивана Исајловић VIII1 гостовали су на радију „Источник“ Епархије ваљевске, у емисији „Кад анђели проговоре“. Емисију воде ученици који похађају верску наставу. Тема о којој су ученици говорили била је „Евхаристија и њен значај у животу сваког хришћанина“.

17. 10. 2017. – Ученици од првог до четвртог разреда гледали су представу Театра „Додир“ у Центру за културу.

17. 10. 2017. – Директорка школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за интегралну социјалну политику у граду Ваљеву.

18. 10. 2017. – Представник Регионалног центра за таленте са седиштем у Лозници, Гордана Сакић, психолог, вршила је испитивање способности за натпросечну надареност ученика VII разреда. На основу тих резултата ученици ће моћи да сагледају своје способности за бављење истраживачким и научним радовима адекватно свом узрасту. Учешће Регионалног центра за таленте оваквим активностима значајно доприноси развоју љубави и интересовању  ученика за бављење науком.

18. 10. 2017. – Одржана је прва радионица за предшколце, под називом „Покренимо нашу децу – вежбај, играј, шетај – здраво одрастај“. Огранизовале су је и реализовале учитељице другог разреда.

18. 10. 2017. – У Свечаној сали Школе је одржано предавање на тему „Правилна исхрана школске деце“ у организацији поливалентне патронаже Дома здравља Ваљево. Предавање је одржала Славица Филиповић. Предавању су присуствовали ученици II, IIIиIV разреда.

19. 10. 2017. – Пројекат Ваљево град без непливача за ученике трећег разреда, започет у марту 2017. године, после летње паузе настављен је у СРЦ Петница.

19. 10. 2017. – У школском дворишту је одржан Дан полиције.У школском дворишту налазила су се различита возила, а припадници разних служби, одевени у свечане униформе, објашњавали су ученицима свој делокруг рада и стрпљиво одговарали на њихова питања.

19. 10. 2017. – Љиљана Радојевић, комунални инспектор, извршила је контролу чишћења и прања школског дворишта, начина изђубравања, као и кошења и одржавања зелених површина и стабала у школском дворишту.

20. 10. 2017. – Ученици одељења II3, IV1 и IV2,  у оквиру Локалног плана акције за децу и Планинарског клуба „Повлен“, реализовали су активност из Пројекта „Планинарењем до здравља“.

20. 10. 2017. – Ученици, родитељи и наставници одељења ученика са посебним потребама организовали су акцију украшавања једног дела школског дворишта, под називом Расцветала јесен.

20. 10. 2017. – У оквиру Локалног акционог плана за образовање Рома, Град Ваљево издвојио је средства за набавку школског прибора за ученике ромске националности. У оквиру наведене активности, 40 ученика ромске националности Основне школе „Нада Пурић“ добило је школски прибор за школску 2017/2018. годину. Прибор је ученицима поделила Данијела Јанковић, педагошки асистент у Основној школи „Нада Пурић“.

21 – 22. 10. 2017. – Дводневни програм стручног усавршавања за наставнике информатике и рачунарства у основним школама – Настава програмирања у петом и шестом разредуодржан је у основној школи „Андра Савчић“ у Ваљеву. Њему су присуствовали Ђорђије Бубања и Жикица Симић,наставници информатике и рачунарства.Програм стручног усавршавања за запослене у образовању „Настава програмирања за пети и шести разред“ је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда­ција Петља и има статус програма од јавног интереса.

23. 10. 2017. – Завод за јавно здравље Ваљево доделио је прву награду Надици Крстић, ученици одељења III3, за ликовни рад на конкурсу поводом Октобра месеца правилне исхране.

23. 10. 2017. – Ове године основна школа „Нада Пурић“ је по први пут узела учешће у манифестацији Европска недеља програмирања.Манифестација је обележена држањем часа ученицима три одељења четвртог разреда. У дигиталном кабинету Школе, наставник информатике и рачунарства Ђорђије Бубања и учитељице Тања Селаковић, Светлана Арсић и Јасмина Стојановић су одржали радионицу за младе програмере. Ученици одељења IV1, IV2, и IV3 су упознати са предметом Информатика и рачунарство. На веома креативан начин су обележили Европску седмицу програмирања и стекли прве кораке у програмирању, играјући се са свима њима познатим AngryBirds ликом.

23. 10. 2017. – Завршена је Европска недеља кодирања. Ове године Школа се укључила у Европску недељу кодирањаса жељом дакод ученика подигнемо свест о кодирању робота корисних у свакодневном животу. За потребе кодирања користили смоmBot роботе иуспели да анимирамо што већи број ученика да у недељи кодирања, у контакту са роботима и програмом за кодирање, освесте потребу за учењем програмских језика и паметном употребом нових технологија.Србија је заузела 7. место у Европи, са 301. организованим догађајем.Као потврду за учешће и постигнуте резултатенаставник информатике Ђорђије Бубања, као организатор који је пријавио школу за учешће и анимирао већи број ученика, и Основна школа „Нада Пурић“ добили су сетификате који су преузети на веб страници.

23. 10. 2017. –Школа је била прва у којој је одржан промотивни час у Пројекту На терен изађи, себе пронађи за ученике I и III разреда. У великој сали за физичко васпитање за наше ученике организован је показни час одбојке за девојчице, односно кошарке за дечаке.Пројекат На терен изађи, себе пронађи реализован је уз подршку Министарства омладине и спорта. Циљ пројекта је да се ученици усмере на спорт и здрав начин живота.

23. 10. 2017. –Одржан је други састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Активности поводом Дечје недеље. 2. Екскурзија. 3. Разно.

25.10.2017. – Одржан је Регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању у Шапцу у Центру за стручно образовање. Учитељица Новка Мосуровић Андрић је члан мреже и одржала је презентацију примера добре праксе, на тему „Подршка при преласку из предшколског у основношколски образовни ниво“.

25. 10. 2017. - Одржана је трећа седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим дневним редом: 1. Општи родитељски састанак. 2. Реализација и учешће у планираним активностима везаним за Дечју недељу. 3. Радионице за предшколце. 4. Разно.

25. 10.2017. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Избор учесника у самовредновању унутар Школе и ван ње. 2. Договор о избору инструмената, техника и временске динамике самовредновања. 3. Израда иструмената за самовредновање. 4. Разно.

25. 10. 2017. – Одржан је други састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Општи родитељски састанци. 2. Анализа реализације активности у Дечјој недељи. 3. Сајам књига. 4. Обележавање Дана хендикепа и Дана хуманости (план). 5. Рад са ученицима по ИОП-у. 6. Разно.

25.10.2017. – Одржан је други  састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика са следећим Дневним редом: 1.Хуманитарна акција ,, Друг-другу у оквиру Дечије недеље,2. Сарадња са локалном заједницом, 3. Разно.

26. 10. 2017. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево за технолошке вишкове.

26. 10. 2017. – Ученици старијих разреда Школе посетили су 62. Међународни сајам књига. Слоган овогодишњег сјама је био Кључ је у књигама, а земље почасни гости су биле Немачка, Аустрија, Швајцарска и Лихенштајн. Ученици су посебно уживали у избору и куповини омиљених наслова. Неки су искористили прилику да им аутори потпишу своје књиге. Поред сајма, ученици су посетили Калемегдан, Војни музеј на Калемегдану и Тржни центар Ушће. Ученици су ишли у пратњи наставница Весне Ивановић и Оливере Продановић.

26. 10. 2017. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је трећем састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у граду Ваљеву.

26. 10. 2017. – Одржан је састанак Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Дефинисање активности изадатака. 2. Праћење прдвиђених активности.

27. 10. 2017. – Одржан је састанак Комисије за план интегритета. Чланови комисије су били: Ђорђије Бубања, Љиљана Каменица, Лела Петровић, Весна Андрић, Весна Ивановић и Ана Савковић.

27. 10. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма са следећим Дневним редом: 1. План посете часовима од стране директора и педагога. 2. План угледних часова. 3. План рада Тематских недеља.

27. 10. 2017. – Одржан је трећи састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у октобру месецу. 2. Планирање активности за наредни месец.

27. 10. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Планирање тематски повезане наставе вишесродних области или предмета. 2. Набавка наставних средстава и литературе. 3. Планирање угледних часова и посете часовима. 4. Разно.

28. 11. 2017. – У Петници је одржан Трећи пливачки митинг „Војвода Живојин Мишић“. Ученица Наталија Савић II1 освојила је 1. место и златну медаљу, а ученица Емилија Аћимовић IV3 је освојила 2. место и сребрну медаљу.

30. 10. 2017. – У фокусу овогодишњег Београдског сајма књига јесте књижевност на немачком језику. Заједничким наступом представиле су се земље немачког говорног подручија – Немачка, Аустрија, Швајцарска и Лихтенштајн. Професоркама Душици Рајевац и Ивани Вујић био је то леп повод да ученике VII разреда, који уче немачки језик, упознају са писцима немачког говорног подручја и њиховим делима и да им препоруче разне наслове прилагођене њиховом узрасту

30. 10. 2017. – На фестивалу поезије Оловко, не ћути, Барајево 2017. године, у категорији дечија поезија, ученик Јован Рајовић је освојио III место.

30. 10. 2017. – Одржан је угледни час за ученике одељења V1, шести час у преподневној смени, из наставних предмета Математика и Физичко и здравствено васпитање; наставна јединица „Између две ватре и повезивање са сабирањем и одузимањем цњлих бројева“ – вежбање. Реализатори су били Марија Вуковић, наставник математике, и Весна Ивановић, наставник физичког васпитања.

31. 10. 2017. – Одржан је трећи састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Идентификација надарених и талентованих ученика. 2. подршка надареним ученицима у додатној настави. 3. Промоција надарених ученика.

31.10. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Припреме за реализацију јесењег кроса. 2. Уређење школског простора. 3. Разно.

31. 10. 2017. – Одржана је друга седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 9. 2017. Године. 2. Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог система Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву.

1. 11. 2017. – Одржана је трећа радионица за предшколце, под називом „Чаробни прстићи“. Присуствовала су 22 предшколца. Они су уз помоћ Монтесори материјала развијали моторичке вештине и уживали у различитим активностима. Радионицу су реализовале и водиле учитељице IV разреда и Светлана Матић, логопед Школе.

1. 11. 2017. – На општинском састанку родитеља, 1. новембра 2017. године, одржана је трибина за родитеље ученика I разреда. Тема трибине била је „Говор и моторика“. Трибину је одржала Светлана Матић, логопед Школе. Била је то прилика да родитељи првака добију адекватне одговоре за сва питања која су имали и на тај начин успешније помогну својој деци.

1. 11. 2017. - Директорка школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанаку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

2. 11. 2017. - Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Актива директора Колубарског округа, који је реализован у граду Шапцу.

3. 11. 2017. - На шестом Ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји, који је огранизовала Forma Ideale ученица, у пероду 1 – 30. 9. 2017. године, ученица Теодора Кесеровић добила је IV награду.

4. 11. 2017. – У периоду од 13. до 17. новембра биће одржано Међународнотакмичење из рачунарске и информатичке писменостиДабар“. Ове године такмичење се одржава по пети пут у Србији, а по трећипут у Школи.

4. 11. 2017. – У сали Музичке школе ученици четвртог разреда, присуствовали су представљању нове књиге Андреја Јелића Мариокова, Роман о Страји. Том приликом, на одушевљење деце, гостовао је и Љубивоје Ршумовић, познати књижевник за децу.Организатор овог поетског дана била је Матична библиотека Љубомир Ненадовић Ваљево.

4. 11. 2017. – На семинару на тему „PlanLess, TeachMore, који је одржан у Коларчевој задужбини у Београду, присуствовала је Вања Анђелковић, професор енглеског језика Семинар је одржан у организацији Pearson Central Europe. Реализатор семинара је био Британац Конрад Келет.

4. 11. 2017. – Зорица Томић, професор историје, похађала је семинар са темом „Историја између науке и мита“. Семунар је одржан у Ваљеској гимназији, а извођач је била „Едукација за 21. век“.

4. 11. 2017. – Драган Павловић, библиотекар, говорио је у ,,Клубу Видосав у Крагујевцу о монографији Војкана Станића, под називом ,, Светомир Николајевић – живот и дело. Том приликом је домаћин ове књижевне вечери био књижевник Видосав Стевановић.

6 – 8. 11. 2017. – Данијела Јанковић, педагошки асистент, присуствовала је семинару „Снажни од почетка“, који је одржан у Београду, у организацији Deep dive-a.

7. 11. 2017. – У оквиру Локалног акционог плана за децу 2017. године, са циљем смањења насиља међу вршњацима, Град Ваљево је финансирао Пројекат „Са оне стране дуге“. Реализатор овог Пројекта је било „Друштво за церебралну парализу“ Ваљево, а њихов партнер у реализацији је била Основа школа „Нада Пурић“. Време реализације пројекта је три месеца, почевши од месеца септембра, у ком су спроведене припремне активности са мр Аном Савковић, директором Школе, и педагошко-психолошком службом Школе. Том приликом је одлучено да ће се пројектне активности реализовати у два одељења Основне школе „Нада Пурић“ (по једно одељење VII и VIII разреда). Према плану Пројекта, у сваком одељењу биће реализоване по четири интерактивне радионице, које осмишљавају и реализују Немања Аћимовић, Катарина Стевановић и Данијела Филиповић, дипломирани дефектолози и сарадници „Друштва за церебралну парализу“. Реализација радионица у Школи отпочела је у понедељак, 3. октобра 2017. године, у одељењу VII2. У наредна три понедељка, све до краја месеца октобра, реализоване су још три радионице у истом одељењу. Затим је тим дефектолога у понедељак, 6. новембра 2017. године, отпочео реализацију радионица у одељењу VIII3, у којем ће такође бити рализоване још три радионица, сваког понедељка у новембру месецу. Пројекат „Са оне стране дуге“ има за циљ да кроз информисање, дискусију и радионичарски рад са ученицима допринесе превенцији и редуковању антисоцијалног понашања, као и да повећа свест ученика о постојању проблема вршњачког насиља и његовим последицама. Тим стручњака задужен за реализацију овог Пројекта сматра да се кроз интерактивно учествовање шире нивои знања ученика о вршњачком насиљу и уједно развијају просоцијалне вештине реаговања у конфликтним ситуацијама.

7. 11. 2017. –  У Основној школи „АндраСавчић” Ваљево, одржан је састанак секције наставника информатике Србије из Школске управе у Ваљеву. Донет је и Дневни ред: 1. Промена глобалних и оперативних планова за 7. и 8. разред (имплементација Пајтона). 2. Припрема ученика за такмичење у школској 2017/2018. години. 3. Предлог и усвајање Статута секције (Пословник о раду). 4. Избор секретара секције. 5. Презентација новог уџбеника „Информатика и рачунарство за пети разред” – издавачка кућа „Бигз” Београд.

7. 11. 2017. – У Школи је реализована настава по распореду часова од петка.

7. 11. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја и мере за побољшања. 2. Разно.

8. 11. 2017. – Ученици одељења I3, заједно са Слађаном Ранковић, библиотекарем Школе, имали су час у школској библиотеци. Ученици су се учланили у библиотеку, боље упознали са библиотеком и тиме шта она нуди, као и са правилима понашања у библиотеци. Након тога, ученици су могли слободно да разгледају књиге и часописе, прочитају одабране одломке и да са библиотекарем и својим другарима поделе своја размишљања о читању, књигама и библиотеци, а затим су се пуни утисака вратили редовној настави. Надамо се да ће нашим првацима школска библиотека бити место у које ће се радо враћати и да ће се што чешће дружити са књигам

8. 11. 2017. – Одржана је седница Одељењског већа млађих разреда.

8. 11. 2017. – Одржана је радионица за предшколце на тему „Свако слово нешто ново“. Радионицу су осмислиле и реализовале учитељице Славица Глишовић и Јелена Димитријевић.

8. 11. 2018. – Одржана 4. седница Стручног већа за разредну наставу са следећим Дневним редом: 1. Анализа и утврђивање успеха на крају првог тромесечја школске 2017/2018. године, 2. Владање ученика и васпитно-дисциплинске мере, 3. Евиденција ученика са потешкоћама у учењу (евидентирање за стручну педагошку помоћ), 4. Учешће у пројектима, 5. Разно.

8. 11. 2017. – Обележен је Дан просветних радника.

10. 11. 2017. – Реализован је четврти састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа активности планираних за прво тромесечје. 2. Успех на крају првог тромесечја и дисциплина. 3. Стручно усавршавање. 4. Разно.

13. 11. 2017. – Одржана је седница Одељењског већа дефектолога.

13. 11. 2017. – Одржана је седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма. 2. Утврђивање успеха на крају другог класификационог периода. 3. Васпитно-дисциплинске мере. 4. Разно.

13. 11. 2017. – Одржана је трећа седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 31. 10. 2017. године. 2. Доношење измена финансијског плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2017. годину. 3. Доношење Школског програма Основне школе „Нада Пурић“.

13. 11. 2017. – У Коларчевој задужбини је одржано предавање о књизи Војкана Станића,,Светомир Николајевић – живот и дело. О овој изузетно занимљивој личности и његовом књижевном делу говорио је, поред неколико еминентних говорника и стручњака (др Миомир Гаталовић, научни сарадник у историјском институту Београда,Хаџи Филип Трајковић, кустос Педагошког музеја у Београду, Снежана Николајевић, музиколиг, др Тихомир Илић, неуролог, Јелена Јовановић Симић, директор музеја Српског лекарског друштва, Љубица Ћоровић, библиотекар у одељењу посебних фондова, Ненад Миленовић, истраживач сарадник у Историјском институту Београда, др Војкан Станић, аутор) и Драган Павловић, библиотекар Школе.

13. 11. 2017. – Одржан је трећи састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Успех ученика на крају првог класификационог периода. 2. Васпитно-дисциплинске мере. 3. Извештај са Дечје недеље. 4. Договор око припремања и реализације активности Дана хендикепа. 5. Разно.

13 – 17. 11. 2017. – У Школи је на часовима информатике и рачунарства одржано Међународно такмичење из информатичке и рачунарске логике – Дабар. На такмичењу су учествовала: 194 ученикау категоријиДабарчић(V и VI разред) и 82 ученикау категоријиМлади дабар“(VII и VIII разред). Учник Никола Трифуновићи VIII3је изборио пласман наДржавни ниво такмичења, заузевши 1. место у Школи, а 137. местона коначној ранг листи, у конкуренцији од укупно9890 ученикаиз целе Србије, који су се такмичили у категорији„Млади дабар“. У категорији„Дабарчић“укупно се такмичило14157 ученика. Поред Николе, следећи ученици Школе су постигли запажене резултате: у категорији „Јуниор 2“ Лазар Јовановић III1, Андреј Николић III3, Невена Богдановић IV1, Нађа Матић IV2, Сташа Кузељевић IV2, Анђела Анђелковић IV2, Лена Топаловић IV2, Уна Стефановић IV2; у категорији „Дабарчић“ Душица Јовановић V1, Душан Павловић V1, Анђела Богдановић V1, Богдан Марјановић V1, Нађа Богдановић V2, Анђела Поповић V3, Богдан Максимовић V3, Матија Пантелић V3; у категорији „Млади дабар“ Вукашин Секулић VII2, Иван Тимотић VIII1, Реља Арсенијевић VIII1, Лука Станић VIII1, Никола Вуловић VIII1, Александра Стојнић VIII3 и Бојана Недељковић VIII3.

13. 11. 2017. - Директор школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

14. 11. 2017. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 25. 9. 2017. године. 2. Успех и владање ученика на крају I класификације. 3. Законске измене везане за инклузивно образовање. 4. Самовредновање – анкета за родитеље, за кључну област „Подршка ученицима“; подручје вредновања „Брига о ученицима“. 5. Самовредновање – укључивање Школе у Пројекат „Селфи“ – самовредновање и процена електронске зрелости установе. 6. Разно.

14. 11. 2017. – У дворишту Школе 40 туја је замењено новим садницама.

14. 11. 2017. – На изложби цртежа и песничких остварења која је одржана у Центру за културу Ваљевоповодом храмовне славе Светих лекара и бесребреника Козме и Дамјана, млади песник, Јован Рајовић II1,освојио је прву награду за песму „Вера, Нада и Љубав“, а Анђела ЧелекетићIV2 похвалу за цртеж. Изложбу је отворио Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Господин Милутин, који је честитао деци на марљивости, а посебне честитке је упутио Јовану и Анђели. Овом приликом је Јован врло инспиративно и са пуно емоција прочитао своју награђену песму и том приликом добио огромни аплауз присутних.

14. 11. 2017. – Одељење III1, заједно са Слободанком Ашковић, њиховом учитељицом, и Слађаном Ранковић, библиотекаром Школе, у школској библиотеци реализовао је час посвећен лику и делу Вука Стефановића Караџића. Ученици су најпре показали своје знање о Вуку Стефановићу Караџићу, које су стекли на редовној настави. Затим су говорили о Вуковом родном крају који су ове године и посетили. Остатак часа ученици су посветили казивању и изражајном читању дела које је Вук Стефановић Караџић забележио, показујући на тај начин лепоту и раскош нашег народног стваралаштва. На самом крају, ученици су још једном утврдили све што су о Вуку и његовом раду научили, учествујући у квизу знања.

14. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика II разреда, на темуАктивно слушање“. Предавање и презентацију је одржала Зорица Милић, педагог Школе.

15. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање на тему „Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода“ за ученике IV и VI разреда. Предавач је била Душка Андрић, самостални полицијски инспектор у Одељењу за ванредне ситуације Ваљево.

15. 11. 2017. – Одржано је Државно првенство основних и средњих школа у пливању у Крагујевцу. Наши ученици су постигли изузетно добре резултате: Петар Стојановић VI3, у категорији VI разреда, леђним стилом, заузео је 26. место; Нора Дамњановић V1, у категорији V разреда, заузела је 19. место; Тијана Тодорчевић VII3 је освојила 3. место и медаљу, у дисциплини слободним стилом. Ученике је водио Бранко Јовановић, наставник физичког васпитања.

15. 11. 2017. – Одржан је трећи састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Договор о ажурирању табела стручног усавршавања у електронској форми. 2. Обрасци за формативно оцењивање. 3. Разматрање успеха ученика на класификационом периоду. 4.  Информације о Фестивалу науке у Београду. 5. Разно.

16. 11. 2017. – Ученици одељења VI1који похађају грађанско васпитање обележили су Међународни дан толеранције. Кроз разговор и драматизацију краћег текста ученици су се упознали са терминима толеранција, предрасуде и стереотипи. Научено су веома креативно показали уређењем паноа.

20. 11. 2017. – Отпочела је реализација Пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“. Пројекат спроводи Фондација „Тијана Јурић“, а подржава је Теленор Фондација. Циљ реализације овог Пројекта је превенција насиља, информисање ученика, родитеља и наставника о опасностима које вребају у онлајн свету, али и на улици и путу до школе. Пројекат се реализује у виду онлајн предавања, једном дневно, у трајању од 45 минута. Прво онлајн предавањем, на тему „Дигитално насиље – Cyberbulling“, реализовано је за ученике разреда VIII1 и VIII2. Тема је обрађивала Cyberbulling као посебан облик вршњачког насиља, како га препознати, када и како реаговати уколико је упућено нама или другој особи. Онлајн предавач је био Саша Живановић.Након предавања ученици су учествовали у онлајн квизу, чиме је Школа ушла у круг потенцијално награђених школа по завршетку семинара. Ученици из школе са највећим процентом тачних одговора освојиће награду у виду интернет кутка, бежичног интернета за своју школу и једног лаптоп рачунара.

20. 11. 2017. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је четвртом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у граду Шапцу.

21. 11. 2017. – У оквиру пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“ ученици разреда VI1 и VI3 гледали су друго у низу онлајн предавање, на тему „Лажни огласии врбовање“. Ученици су чули на који начин трговци долазе до жртава, како их врбују, ко су жртве, а ко трговци, како препознати опасности приликом тражења посла, на који начин проверити оглас и информације које имамо, како бисмо превенирали овај проблем. Гост у студију је био Игор Јурић. На крају предавања кроз квиз је тестирано знање ученика у вези са обрађеном темом.

21. 11. 2017. – Мирослав Марковић, саветник координатор за предмет физичко васпитање у Заводу за унапређење образовања и васпитања, био је гост Округлог стола са учитељима пет градских основних школа: „Прве основне школе, „Андре Савчић“, школе домаћина „Нада Пурић“, „Сестре Илић“, „Милован Глишић“ и пет приградских школа: из Поћуте, Диваца, Лесковица, Бранковине и Става.

21. 11. 2017. – У оквиру Локалног акционог плана за децу чији циљ је смањење насиља међу вршњацима, Град Ваљево је финансирао пројекат Са оне стране дуге“. Реализатор пројекта је „Друштво за церебралну парализу“ Ваљево, а њихов партнер у реализацији је Основна школа „Нада Пурић“.

21. 11. 2017. – Одржан је састанак Тима за подршку Рома и стандард ученика, са следећим Дневним редом: 1. Анализа постигнутих резултата на крају Првог тромесечја школске 2017/2018. године. 2. Васпитно-дисциплинске мере. 3. Рад са ученицима по ИОП-у. 4. Разно.

22. 11. 2017. - Ученици седмог и осмог разреда, који уче немачки језик, гледали су са својим наставницима Катарином Живковић и Душицом Рајевац представу на немачком језику Warum weinst du nicht, у извођењу драмског студија Ваљевске гимназије.

22. 11. 2017. – У Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић“ одржан је састанак школских библиотекара, где је започет разговор о проблемима и начинима рада школских библиотека. Састанку је присуствовао Драган Павловић, библиотекар, и активно се укључио у теме које су биле на дневном реду.

22. 11. 2017. – Предавање Елементарне непогоде одржано је за ученике IV и VI разреда у Свечаној сали Школе.

22. 11. 2017. – Реализовано је онлајн предавање, на тему Превенција трговине људима“. Предавач је био Игор Јурић. Ученици су могли чути на који начин се све могу превенирати облици врбовања од стране трговаца – пословне понуде, лажно забављање, колико су честе отмице; на који начин могу безбедно путовати и прелазити границу, шта од докумената и информација треба да имамо са собом пре поласка.

22. 11. 2017. – У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“, одржано је предавање на тему „Заштита од пожара“. Предавање је одржао Слободан Прелевић, шеф смене у ТВЈ Ваљево. Предавању су присуствовали ученици четвртог и шестог разреда, који су обновили претходна и стекли нова знања о овој занимљивој теми.

22. 11. 2017. – Одржана је седница Тима за заштиту од насиља.

22. 11. 2017. – Ученици одељења V1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

22. 11. 2017. - У Свечаној сали Школе одржана је радионицаЈесење бојеза предшколце. Научили су песму „Јесен“ уз коју су осмислили кореографију. Бојама су исказали виђење јесени.Радионицу су реализовале учитељице трећег разреда:Слободанка Ашковић, Милена Миловановић и Драгана Кузмановић.

23.11.2017. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Спровођење анкете. 2. Разно.

23. 11. 2017. – Реализовано је онлајн предавање за ученике разреда VIII1 и VIII3, на тему Трговина људима – врбовање путем интернета“. Предавач је био Саша Живановић, који је ученицима говорио о интернету као посебном облику врбовања – како то изгледа у пракси, које су опасности и како превенирати.

23. 11. 2017. – Ученици одељења V2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

23. 11. 2017. – Ученици одељења са посебним потребама, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

23. 11. 2017. – Поводом Дана хуманости, а у оквиру Пројекта „Дух Десанке Максимовић живи у нама“, у холу Школе одиграна је представа „Тражим помиловање“. Представу је режирао Љубиша Бубе Марковић, а глумци су били чланови Друштва за церебралну парализу Ваљево. Представу су гледали ученици IV и VI разреда.

23. 11. 2017. – На наградном конкурсу „Шта је то филхармонија“, за ученике од I до IV разреда основних школа, награђен је рад ученика Јована Рајовића II1.

23. 11. 2017. – Представници ученика V и VI разреда учествовали су у радионици за Вршњачку едукацију, на тему „Превенција ризичног понашања – Избор здравих стилова живота“, у Дому здравља Ваљево. Ученици који су похађали семинар имали су обавезу да на часу одељењске заједнице презентују стечена знања са семинара. На семинару су присуствовали следећи ученици: (одељење V1) Филип Лукић, Алекса Стевановић, Срђан Радовановић, Вања Јовановић, Душица Јовановић, Анђела Богдановић, Милица Вуковић, Нора Дамњановић; (одељење V2) Лука Тодоровић, Милош Ђорђевић, Лука Остојић, Богдан Филиповић, Катарина Симеуновић, Јулија Симеуновић, Теа Симић, Марија Ђуричић; (одељење V3) Никола Вуковић, Ђорђе Вишњић, Данило Драјић, Лука Живановић, Елена Радосаваљевић, Теодора Миловановић, Кристина Ђедовић, Маја Митровић; (одељење VI1) Тадија Аћимовић, Вања Максимовић, Реља Димитријевић, Стефан Јањић, Тамара Митровић, Теодора Косић, Марија Петрић, Милица Вуловић; (одељење VI2) Јована Бошковић, Давид Јовановић, Урош Ђорђевић, Лазар Дивнић, Ива Поповић, Ива Милићевић, Тара Димитријевић, Сара Мутић; (одељење VI3) Стефан Кољевић, Петар Стојановић, Стефан Аџић, Огњен Панић, Анђела Поповић, Анђела Петаковић, Елена Матић, Милица Бранковић. Ученике су на семинар водиле Оливера Продановић, наставник шпанског језика, и Рајна Бранковић, наставник српског језика.

23. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је тематско предавање за родитеље ученика одељења VI1, VI2 и VI3, на тему Контрола беса“. Предавачи су били представници психијатријске службе, Опште болнице Ваљево. Предавању су присуствовале одељењске старешине Ђорђије Бубања, Радмила Ђуровић и Рајна Бранковић.

24. 11. 2017. – Ученици одељења III1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

24. 11. 2018. - Директорка школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

24. 11. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Посета Сајму књига у Београду. 2. Стручно усавршавање. 3. Инклузивна настава. 4. Васпитно-дисциплински рад.

25. 11. 2017. – У вези са наставком обуке за саветнике – спољне сараднике, Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, присуствовала је семинару „Вредновање образовно-васпитног процеса“, који је организовао ЗВКОВ. Семинар је одржан у Основној школи „Краљ Петар Први“ у Београду.

25. 11. 2017. – У суботу, 25.новембра, у Првој основној школи,одржана је Обука наставника за увођење новог предмета Техника и технологијаи примена релевантних програмских садржаја“,за наставнике техничког образовањаваљевских основних школа.Обука је обавезно стручно усавршавање наставника техничкогобразовања у основним школама. Организатори субилиМПНТР и Завод за унапређивање образовања и васпитања.

27. 11. 2017. – Реализовано је онлајн предавање за ученике odeqewa VII1 и VII3, на тему Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“. Предавач је био Влада Арсић. Он је говорио о вршњачком насиљу као великом проблему данашњице, о томе како га препознати и како реаговати, о случајевима вршњачког насиља из праксе и какав су епилог имале те приче.

27. 11. 2017. – Ученици одељења V3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

27. 11. 2017. – Школа је, укључивши се у Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, добила 18. 633 динара за набавку књига за школску библиотеку. Фонд школске библиотеке овом приликом највише ће бити обогаћен енциклопедијским издањима. На тај начин, ученицима ће бити доступна литература којом ће им омогућити да прошире своја знања и добију одговоре на бројна питања из области историје, биологије, ликовне и музичке културе итд.

27 11 – 1. 12. – Реализовано је школски ниво Међународно такмичење из информатике и рачунарске писмености „Дабар“ за ученике III и IV разреда. Ментор Ђорђије Бубања је организовао школско такмичење у дигиталном кабинету школе, које се реализује преко онлајн система такмичења. У организацији такмичења помогле су и учитељице III разреда (Слободанка Ашковић, Милена Миловановић и Драгана Кузмановић) и учитељице IV разреда (Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и Светлана Арсић). Ученици III и IV разреда по правилнику учествују само на школском такмичењу и немају даљи пласман.

27. 11. 2017. – На литерарном конкурсу „Аждаје мог детињства“, који је расписао Учитељсци факултет у Ужицу, похваљен је и награђен књигом рад ученика Јована Рајовића II1. Његова учитељица, Виолета Кењић, као његов ментор, такође је похваљена и награђена књигом.

27. 11. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма, са следећим Дневним редом: 1. Анализа остварености школског програма на крају првог класификационог периода. 2. Обавештење Наставничког већа о остварености Школског програма на крају првог класификационог периода. 3. Реализација угледних часова у октобру.

27. 11. 2017. – Одржана је свечана академија поводом 150 година Ваљевске болнице у Центру за културу.

28. 11. 2017. – Реализовано је онлајн предавање за ученике одељења V2 и V3, на тему Појам трговине људима и условима у којима жртве живе“. Предавач је био Влада Арсић. Ученици су се могли боље упознати са појмом и облицима трговине људима – шта је трговина људима, како је разликовати од сродних појава, у којим условима жртве живе, као и које механизме трговци користе како жртве не би побегле.

28. 11. 2017. – Ученици одељења III2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

28. 11. 2017. – Одржан је трећи састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.Анализа рада индивидуализованих образовних програма – примери добре праксе и тешкоће које се јављају у реализацији инклузије.2.Педагошка документација. 3. Законске измене. 4. Разно.

29. 11. 2017. – Ученици одељења III3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

29. 11. 2017. – Одржана је пета седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Програм Еразмус плус. 2. Осигурање WINER (за раднике Школе). 3. Разно.

29. 11. 2017. – Одржан је трећи састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Општи родитељски састанци. 2. Ученици Школе укључени у ИОП. 3. Сајам књига. 4. Информације о ЕРАЗМУС програму. 5. Дан хендикепа.

29. 11. 2017. – Одржана је седма радионица за предшколце, под називом „Јесење слике“. Присуствовало је 15 предшколаца. Радионицу су реализовале и водиле учитељице IV разреда.

29. 11. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Школски турнир. 2. Постигнути резултати у наставним и ваннаставним активностима на крају прве класификације. 3. Разно.

30. 11. 2017. – Реализовано је онлајн предавање за ученике разреда V1 и V3, на тему Заштита приватности – како безбедно користити интернет“. Предавач је била Вања Горјанац. На овом предавању ученици су могли чути како безбедно да користе интернет, посебно када је реч о о популарним друштвеним мрежама – како да креирају лозинку и чувају приватне податке. Посебно је истакнуто како корисници друштвених мрежа могу сачувати приватност својих фотографија из личне архиве, због обима објављивања разноразних фотографија путем интернета.

30. 11. 2017. – Ученици одељења VII1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

30. 11. 2017. – Одржан је састанак поводом Erasmusplus-а и могућности Winer осигурања.

30. 11. 2017. – Одржана је седница Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице 28. 9. 2017. године. 2. Упознавање са успехом ученика на крају првог тромесечја школске 2017/2018. године. 3. Избор представника у Општински савет родитеља. 4. Разно.

30. 11. 2017. – Одржан је четврти састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Промоција ученика успешних у разним облицима и активностима.

30. 11. 2017. - Одржан је четврти састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у месецу новембру. 2. Планирање активности за наредни месец.

1. 1. 2017. – Реализовано је онлајн предавање за ученике одељења VII1 и VII2, на тему Ко је онлајн предатор и како га избећи“. Предавач је био Борис Радановић. Тема је у највећој мери била посвећена друштвеним мрежама – како препознати потенцијалане опасности и како препознати предаторе, на који начин чувати приватност и коме се обратити у случају потенцијалне опасности.

1. 12. 2017. – Ученици одељења VII2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

1. 12. 2017. – На наградни конкурс „Пиши Деда Мразу“, који је расписала Пошта Србије, послато је око 100 ликовних и литерарних радова ученика Школе.

1. 12. 2017. – Компанија SBB кроз пројекат „Не прљај, немаш изговар“ покровитељ је представе за децу „Ко то тамо прља“, посвећена екологији и чувању животне средине. Представа је изведена у Свечаној сали Школе, за предшколце и све ученике млађих разреда. Глумци су били Маја Лукић, која је некада била и ученица Школе, и Никола Ранђеловић, а њихову глуму допунила је и игра две балерине.

1. 12. 2017. – Ученици који су чланови биолошке секције обележили су Светски дан борбе против сиде. Заједно са Радмилом Ђуровић, наставником биологије, ученици су израдили пано посвећен обележавању овог датума. Текстом и илустративним фотографијама ученици су још једном скренули пажњу на опасности ове тешке болести и начине којима се од ње можемо сачувати. Уз то, ученици су истакли и значај подршке људима који су заражени ХИВ вирусом, јер су они често одбачени и дискриминисани.

1. 12. 2017. – Одржан је састанак Тима за развој школе, са следећим Дневним редом: 1. Праћење прдвиђених активности из ШРП-а.

1. 12. 2017. – Ученици Школе израдили су пано којим су обележили Светски дан борбе против сиде.

2. 12. 2017. – У Ваљевској гимназији одржан је II Математички турнир „Интеграл куп“. Учествовали су следећи ученици Школе: Марија Петрић VI1, која је освојила II место, Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Лука Топаловић VII1, Маша Јовановић VII3, Никола Трифуновић VIII3, који је освојио II место. Ученике су на такмичење водиле Маја Станковић и Марија Вуковић, наставници математике.

2 – 3. 12. 2017. – У „Првој основној школи“ одржан је семинар „НТЦ систем учења“ за чланове Друштва учитеља Ваљева. Предавачи су били др Ранко Рајовић и Урош Петровић, дечји писац.

4. 12. 2017. – Ученици одељења VII3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед у Дом здравља Ваљево.

4. 12. 2017. – У огранизацији Бранка Јовановића, наставника физичког васпитања, Оливере Добривојевић, наставника здравствене неге, и седам ученица васпитачког смера Медецинске школе Ваљево, реализован је Дан хендикепа под називом „Игре без граница“.

4. 12. 2017. – У Школи је за ученике II разреда реализован тематски дан „Сликарка зима“ – Десанка Максимовић, од 1. до 5. часа, у I смени. Реализоване су наставне јединице из следећих предмета: 1. Енглески језик („No, no...“ – утврђивање); 2. Математика („Математички квиз – текстуални задаци“ – утврђивање); 3. Српски језик („Сликарка зима – Десанка Максимовић“ – обрада); 4. Свет око нас („Зима“ – обрада). Наставу су реализовали Вања Анђелковић, наставник енглеског језика, и Виолета Кењић, Марина Ковачевић, Новка Мосуровић Андрић, наставници разредне наставе.

4 – 10. 12. 2017. – У Школи је обележена Недеља програмирања, организовањем тзв. Сата кодирања (HourofCode 2017). На часовима Информатике и рачунарства ученицу су, учећи програмирање, унапређивали своје логичке способности, развијали креативност и рад у тиму. Сви ученици који су учествовали у Сату програмирања добили су сертификат о успешно завршеној обуци.

5. 12. 2017. – Одржано је онлајн предавање за ученике Vll1 и VII2.
Тема: Ко су онлајн предатори и како их избе
ћи?

5. 12. 2017. – У обданишту „Наша радост“ на састанку актива васпитача предшколске установе „Милица Ножица“ Биљана Тодоровић, професор музичког васпитања, презентовала је стручни рад на тему „Кроз музику и игру“ до логичко-математичких сазнања“. Презентација је подразумевала излагање, презентовање и кратак видео запис у којима су кроз музичке активности (слушање музике, певање, свирање и покрет) деца развијала математичка сазнања и вештине.

5. 12. 2017. Одржан је трећи састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Насиље, уништавање школске имовине и безбедност у школи. 2. Хуманитарне акције.

6. 12. 2017. – Светлана Матић, логопед, и Мира Лукић, наставница ликовне културе, у одељењу I1 испробали су на часу српског језика једну од могућности примене неких њихових идеја преточених у „паметне играчке“.

6. 12. 2017. – Наша школа је учествовала у истраживању које је спроведено у периоду од септембра до октобра 2017. године, како би се тестирао инструмент за самовредновање под називом Селфи. Селфи је развила Европска комисија у сарадњи са тимом експерата из целе Европе. Циљ инструмента је да се промовише поступак самовредновања о коришћењу дигиталних технологија у школи у циљу бољих резултата учења. Прикупљени су ставови руководилаца у Школи, наставника и ученика о коришћењу дигиталних технологија у овој Школи.

6. 12. 2017. – Радионица за предшколце била је посвећена толеранцији, поштовању различитости и лепом понашању. Нашим малим гостима представили су се ученици одељења V1 са својом представом на знаковном језику, под називом „Не ругај се“.

6. 12. 2017. – Одржана је шеста седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Извештај са семинара (Менса). 2. Дидактички материјал за логопеда и први и други разред. 3. Разно.

6. 12. 2017. - Директорка школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Одбора за Дечју недељу.

7. 12. 2017. Ученик Никола Трифуновић VIII3 пласирао се на Државно такмичење, заузевши прво место на „Дабар“ такмичењу у Школи, у категорији „Млади дабар“.

7. 12. 2017. – У Школи је обележен Међународни дан особа са инвалидитетом. Бранко Јовановић, наставник физичког вапитања, у сарадњи са дефектолозима Школе, организовао је „Игре без граница“ за ученике одељења са посебним потребама. Заједно са овим ученицима били су и њихови родитељи, ученице Медицинске школе, са својим наставником, Ана Савковић, директор Школе, и ученици IV разреда са својим учитељицама.

7. 12. 2017. - Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је петом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у граду Ваљеву.

7. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе предавање „Речи које лече“ одржала је Ирина Владимирнова, психолог из Москве.

8. 12. 2017. – Ученици V и VI разреда који су били укључени у гледање видео-конференције Пројекта „Гледај Вебинар – буди безбедан“ повезали су стечена знања са лекцијама из предмета Информатика и рачунарство. Они су израдили пано о безбедности на интернету, дигиталном насиљу и правилно понашању на интернету. Активност је осмислио и реализовао Ђорђије Бубања, наставник информатике и рачунарства.

8. 12. 2017. – Одржан је састанак координатора свих тимова са директором Школе, мр Аном Савковић.

8. 12. 2017. – У Основној школи „Андра Савчић одржана је трибина за децу и родитеље, чија је тема била „Говор и моторика“. Трибину је одржала Светлана Матић, логопед Школе. Том приликом су презентована и дидактичка средства која се у Школи наменски праве за ученике који имају тешкоће у учењу. Заинтересовани родитељи су заједно са ученицима могли да погледају и испробају наставна средства, као и да добију адекватне одговоре на питања која су желели да поставе.

8. 12. 2017. – Одржан је састанак Тима за уређење школе са следећим Дневним редом: 1. Сређивање школског простора поводом Нове године. 2. Разно.

9. 12. 2017. – Вања Анђелковић, наставник енглеског језика, Катарина Живковић, наставник немачког језика, Ивана Вујић, наставник немачког језика, и Оливера Продановић, наставник шпанског језика, присуствовале су семинару „Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика“, који је одржан у Ваљевској гимназији. Семинар је трајао 8 сати.

11. 12. 2017. – Ученици одељења I2, заједно са Славицом Глишовић, њиховом учитељицом, посетили су школску библиотеку и колективно су се учланили. Том приликом о школској библиотеци, начину њеног рада и правилима понашања у библиотеци говорила им је Слађана Ранковић, библиотекар Школе. Затим су ученици могли да погледају занимљива школска издања и прочитају одломке из књига које су им се највише допале.

12. 12. 2017. – Ученици одељења I1, заједно са Јеленом Димитријевић, њиховом учитељицом, посетили су школску библиотеку и постали њени чланови. Слађана Ранковић, библиотекар Школе, упознала их је са библиотеком, њеним могућностима и лепотама, начином рада библиотеке и правилима понашања у библиотеци. После тога, ученици су могли да разгледају и читају књиге које су им се највише допале, а многи од њих су већ пожелели да неку књигу понесу са собом и прочитају је код куће. Тиме је отпочела њихова нова, читалачка авантута!

12. 12. 2017. – Ученици одељења III1, заједно са Слободанком Ашковић, њиховом учитељицом, имали су час у школској библиотеци. Час је био посвећен Доситеју Обрадовићу – његовом животу и стваралаштву.

12. 12. 2017. – У холу Центра за културу одржана је промоција књиге „Здрав Србине, мој поносу“. Књига представља збирку одабраних здравица, беседа и песама, које је приредио Драгиша Симић, чувар наше традиције и обичаја. Аутор књиге је деда ученице Школе, Милице Пивић, тако да су се ученици радо одазвали овом позиву. Сви ученици који су рецитовали иузели активно учешће у промоцији нагрaђени су књигом.

12. 12. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Наградни конкурси, пројекти, активности поводом Нове године.

13. 12. 2017. - Учитељица Новка Мосуровић Андрић, заједно са наставницима енглексог језика, одржала је радионицу за предшколце, под називом „Песмом до енглеског - Let's singintoEnglish“.

13. 12. 2017. – Одржана је седма седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим дневним редом: 1. Извештај са радионице Еразмус +, припрема КА1 пројекта мобилности за школе. 2. Разно.

14. 12. 2017. – Одржан је јавни наступ, као и изложба радова, полазника радионицеОсмисли се, концентриши се, уз предавање на тему пажње и концентрације. Пројекат је реализован уШколи, у периоду од октобра до децембра, а радионице су водиле Биљана Вукасиновић, педагог, и Катарина Вићентијевић, глумица. 20 ученикаIV разреда је учествовало у овом Пројекту и ониће стечена знања пренети својим другарима.

14. 12. 2017. – Ученици VII и VIII разреда, заједно са Бранком Старчевић, наставником хемије, Милованом Лековићем, наставником физике, и Милосавом Милићем, наставником географије, посетили су Фестивал науке у Београду. Ученици су видели разне занимљивости, учествовали су у неким експериментима. У паузи су посетили и шопинг центар „Ушће“.

14 – 15. 12. 2017. – Планом и програмом обавезне вакцинације, ученици наше Школе су се вакцинисани против дечије парализе, дифтерије и тетануса, по одређеном плану и програму у Дому здравља.

15. 12. 2017. - Реализован је први састанак Општинског савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Конституисање Општинског савета родитеља Града Ваљева за школску 2017/2018. годину. 2. Информација о члану 121, Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, од 27. 9. 2017. године). 3. Разматрање Плана рада Општинског савета родитеља Града Ваљева за школску 2017/2018. годину. 4. Разно. Закон о основама образовања и васпитања у члану 121 ближе одређује саставе и надлежности Општинског савета родитеља. По први пут у Граду је конституисан Општински савет родитеља Града Ваљева. Овај савет чине представници из 15 основних школа, 6 Средњих школа и Предшколске установе „Милица Ножица“, укупно њих 32. Координатор Савета је председник Актива директора, мр Ана Савковић.

15. 12. 2017. – Драган Павловић и Слађана Ранковић, библиотекари Школе, присуствовали су семинару „Школске библиотеке у 21. веку“, у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. Семинар је трајао 8 сати.

18. 12. 2017. – Наша школа је организовала Прво коло ONLINE КОДиграње, где су ученици показали своје знање путем интернета. На самом такмичењу потребно је снимати роботе сваког такмичара и видео снимак доставити уз резултат сваког такмичара. Четири ученика који су постигли најбоље резултате су: Димитрије Милошевић VII3, Драган Ђокић VI2, Лазар Дивнић VI2 и Алекса Чугуровић V3.

18. 12. 2017. – Одржан је четврти састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Извештај са Дана хендикепа. 2. Организовање Новогодишњег базара. 3. Разно.

19. 12. 2017. – Школа се укључила у Пројекат богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Србије додатним наставним средствима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, чијој реализацији је Министарства просвете, науке и технолошког развоја приступило 24. новембра 2017. године. Школа је добила средства у износу од 25.500 динара, која је искористила за набавку 16 издања: Мој први компјутер, Сликовница помералица: Градилиште, Сликовница помералица: Годишња доба, Сликовница помералица: Башта, Сликовница помералица: Зоолошки врт, Зец Петар: Пипни и осети, Моје морске животиње за опипавање, Моја фарма за опипавање, Моји кућни љубимци за опипавање, Моја савана за опипавање, Велика књига возила из целог света, Анималијум, Ботаникум, Архитектура из угла једног голуба, Како правимо ствари, Како свет функционише. Издавач свих наведених издања је DATASTATUS.

21. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе је одржано предавање за ученике IV и VI разреда на тему: „Безбедност деце у саобраћају“. Предавање је одржао Ненад Раковић, службеник саобраћајне полицијске испоставе у Ваљеву.

21. 12. 2017. – Завршен је пројекат Ваљево, град без непливача. Ученици трећег разреда су учествовали у овом пројекту и сви, њих 97%, који су похађали обуку научили су да пливају.

21.12.2017. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Спровођење анкете. 2. Текуће активности.

22. 12. 2017. – Ученици одељења II3 одиграли су представу „Чаролија кићења јелке“, за коју је текст написала Маја Николић, васпитач Предшколске установе „Милица Ножица“. Занимљива прича, креативни костими, уз добру и веселу музику, оживели су чаролију предшколцима ОППП групи вртића „Колибри“, групи предшколаца Школе.

25. 12. 2017. – Одржан је седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Позив за прваке. 2. План за радионице. 3. Представа у Центру за културу Ваљеву. 4. Разно.

25. 12. 2017. – Ученици II и IV разреда су имали поетски час. У гостима је био песник Тоде Николетић, који је на занимљив начин представио своју поезију.

26. 12. 2017. – Одржан је састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 30. 11. 2017. 2. Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја дел. број 610-00-01745/2017-07. од 13. 11. 2017. године. 3. Општински савет родитеља Града Ваљево за школску 2017/2018. 4. Разматрање предлога Школског одбора о постављању видео надзора. 5. Разматрање предлога Школског одбора о постављању слика успешних спортиста Школе у фискултурној сали. 6. Разно.

26. 12. 2017. – Четвртаци су посетили градску библиотеку и правили новогодишње честитке.

21. 12. 2017. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Актива директора Шапца и координатора Општинских Савета родитеља, коме је преседавао руководилац Школске управе Ваљево, др Зорица Јоцић. Сасатанак је одржан у „Техничкој школи“, Шапцу.

22. 12. 2017. - Ученици I1,са својим родитељима, реализовали су новогодишњу ликовну радионицу у својој учионици.

25. 12. 2017. - Одржана је осма седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Позиви за прваке. 2. План за радионице. 3. Представа у Центру за културу. 4. Разно.

25. 12. 2017. – Ученик Лазар Грујичић IV2је на Међународном конкурсу Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Крагујевца, под називом „Креативни генијалци“ освојио Плакету и другу награду зацртеж Књига – мој водич кроз савет маште“ и диплому за цртеж „Мој робот“.

26. 12. 2017. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Документа и прописи у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања. 3. Информације о новинама у Закону о основама система образовања и васпитања. 4. Разно.

26. 12. 2017. – Одржана је Четврта седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 13. 11. 2017. године. 2. Верификација мандата члану Школског одбора Светлани Арсић. 3. Именовање Комисије за попис основних средстава, потраживања и обавеза за 2017. годину. 4. Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја дел. број 610-00-01745/2017-07 од 13. 11. 2017. године (заведено у Школи: 1629, од 15. 11. 2017. године).

26. 12. 2017. – Ученици Одељења са посебним потребама млађих разреда, са својим родитељима и својом наставницом, реализовали су ликовну радионицу на темуЗима, зима,е па шта је. Сви су уживали и кроз заједнички рад и ликовни израз радовали се зимским чаролијама и празницима који долазе.

26. 12. 2017. – Ученици VIII разреда, заједно са Мајом Станковић, наставником математике, посетили су „Прву основну школу“ и присуствовали презентацији Школе примењених уметности у Шапцу.

27. 12. 2017. - Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је шестом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. Години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у Основној школи „Јован Цвијић“ у Лозници.

27. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе за ученике је одржано предавање под називом „Депресија, хајде да разговарамо“. Циљ предавања био је упознавање са овим здравственим проблемом, као и препознавање симптома. Врло занимљиво су о овој теми говорили представници Поливалентне патронажне службе из Дома здравља Ваљево и представници Завода за јавно здравље Ваљево: Славица Филиповић, виша медицинска сестра Патронажне службе, Снежана Маринковић, нутрициониста-дијететичар из Завода за јавно здравље, и Живана Пантић, психолог из Дома здравља.

27. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе ученици разреда II1 су одржали приредбу за родитеље, под називом „Стиже нам Нова година“.

27. 12. 2017. – Одржан је четврти састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Извештај са Фестивала науке. 2. Такмичења. 3. Разно.

27. 12. 2017. – Одржан је пети састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у месецу децембру. 2. Планирање активности за наредни месец.

27. 12. 2017. – Одржан је четврти састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање плана активности у циљу спречавања насиља у школи. 2. Подела пакетића – организација расподеле ученицима специјалних одељења. 3. Извештај са Фестивала науке. 4. Анализа тематских састанака за родитеље и ученике 5. Разно.

28. 12. 2017. – Ученици III разреда су посетили Народни музеј у Ваљеву.

28 – 29. 12. 2017. – Ученици разреда IV2 су извели новогодишњу представу „Потрага за Деда Мразом“ за родитеље и ученике I, II, III и IV разреда. У представи су учествовали сви ученици разреда IV2.

28. 12. 2017. – Организован је Новогодишњи базар ученика и наставница специјалних одељења, којем су се и придружили и ученици првог и четвртог разреда и ученици из продуженог боравка.

28. 12. 2017. – Одржан је пети састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Промоција надарених ученика. 2. Предавање у школи.

28. 12. 2017. – Реализован је пети састанак Стручног Актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа тематског дана. 2. Реализација новогодишњих приредби у оквиру одељења. 3. Учешће у конкурсу „Покренимо нашу децу“. 4. Позоришна представа „Нова година се спрема, а поклона нема“– награда за одељење II3.

28.12.2017. – Одржан је четврти састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.Организација обележавања новогодишњих празника. 2.Разно.

28. 12. 2017. – Ученици Основне школеДесанка Максимовић“ обрадовали су ученике одељења са посебним потребама Школе, тако што су за њих направили Божићне пакетиће.

28. 12. 2017. – Одржана је седница Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице 30. 11. 2017. године. 2. Допис Министарсрва просвете и технолошког развоја дел. бр. 619-00-01745/2017 од 13.11.2017. год. 3. Општински Савет родитеља Града Ваљева за школску 2017/2018. годину.

29. 12. 2017. – Организовано је традиционално кићење јелке испред Градске библиотеке, у коме су учествовали и ученици Школе.

29. 12. 2017. – Припремљена је и послата потребна документација о реализацији Пројекта „Покренимо нашу децу“, у коме учествују одељења II1, II2, II3 и IV1.

29. 12. 2017. – Ученици разреда II3 су од предузећа „Еуропром“ добили поклон пакет за разред и родитеље, како би 30. 12. 2017. погледали представу „Нова година се спрема, а поклона нема“ у Центру за културу Ваљево.

29. 12. 2017. – Ученици одељења II3 су у Свечаној сали Школе за другаре II и IV разреда одиграли представу „Чаролија кићења јелке“.

29. 12. 2017. - Град Ваљево је дараво ученике наше Школе пакетићима и представом „Деда Мраз је стигао.

29. 12. 2017. – Ученици одељења IV1 су извели новогодишњу приредбу за родитеље.

29. 12. 2017. – Ученица Анђела Анђелковић IV2 је освојила 1. место на конкурсу „Зелене учионице“. Тема је била „Зима“. На конкурсу је учествовало преко стотину радова ученика из целе Србије.

29. 12. 2017. – Одржан је четврти састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Хуманитарне акције.

29. 12. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма са следећим Дневним редом: 1. Сарадња са осталим стручним органима и тимовима ради евидентирања измене и допуне Школског програма. 2. Анализа посете часовима.

29. 12. 2017. – Ученици V разреда, који уче немачки језик, учили су како се прославља Божић и нова година у земљама немачког говорног подручја.

29.12.2017. – Одржан је четврти састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика, са следећим дневним редом:1. Новогодишњи пакетићи. 2.Вођење евиденције о раду и напредовању ученика. 3. Разно.

29. 12. 2017. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Стручно усавршавање. 2. Корелативна настава. 3. Разно

3. 1. 2018. – Почео је први део зимског распуста почиње у среду, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године. 1. и 2. јануар 2018. године се облежавају као државни празник (Нова година) и такође су ненаставни дани. Први наставни дан је уторак, 9. јануар 2018. године. Настава ће се реализовати по следећем распореду: црвена смена у 8.00 часова; плава смена у 13.30 часова.

9. 1. 2018. – Одржан је састанак Стручног актив четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Савиндан – обележавање. 3. Крај првог полугодишта.

10. 1. 2018. – Одржана је девета седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим дневним редом: 1. Бојанка за будуће прваке. 2. Светосавска прослава. 3. Разно.

10. 1. 2018. – Одржана је радионица за предшколце, под називом „Јануарска забава“. Радионице су реализовале учитељице другог разреда.

11. 1. 2018. – Одржана је пета седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 26. 12. 2017. године. 2. Доношење финансијског плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018. годину.

12. 1. 2018. – Реализован је шести састанак Стручног Актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Договор око обележавања школске славе. 2. Сређивање документације за крај првог полугодшта. 3. Планирање родитељског састанка.

15. 1. 2018. – Ученици „Прве основне школе“ одгледали представу „Потрага за Деда Мразом“ ученика IV2 одељења.

15. 1. 2018. – Реализован је други састанак Општинског савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Разматрање и доношење Плана рада Општинског савета родитеља Града Ваљева за школску 2017/2018. годину. 2. Презентација „Заштита деце од насиља, занемаривања и злостављања“. 3. Разно.

16. 1. 2018. – Одржана је десета седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Пријем првака. 2. Свети Сава. 3. Пројекти. 4. Трибина 24. 1. 2018. и радионице у другом полугодишту. 5. Разно.

17. 1. 2018. – Директорка школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева. Састанак је реализован у малој сали Скупштине града Ваљева.

18. 1. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Припреме за школску славу – Светог Саву. 2. Нови предлози и идеје. 3. Разно.

18. 1. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је седмом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у „Пољопривредној школи“ у Ваљеву.

18. 1. 2018. - Ученици одељења II1 и II2дан су провели на клизању, уживали су у зимској идили на клизалишту.

19. 1. 2018. – Одржано је Школско такмичење из математике. Учествовало је укупно 85 ученика Школе од III до VIII разреда: Лука Богдановић III2, Милош Вујић III1, Емили Ђокић III1, Андреј Јовановић III2, Лазар Јовановић III1, Давид Лазић III2, Филип Марковић III1, Вељко Митровић III3, Андреј Николић III3, Вук Обрадовић III1, Војин Остојић III2, Анђела Павловић III2, Лола Радивојевић III2, Филип Рајовић III3, Неда Сандић III2, Матија Солдатовић III3, Филип Софронић III2, Вања Танасијевић III3, Ђорђе Урошевић III1; Анђела Анђелковић IV2, Иван Бирташевић IV3, Невена Богдановић IV1, Лазар Грујичић IV2, Вук Дамњановић IV1, Тијана Дашковић IV1, Димитрије Ерић IV2, Нађа Косић IV1, Сташа Кузељевић IV2, Вељко Манојловић IV2, Василије Орестијевић IV1, Николина Павловић IV2, Милица Пивић IV1, Анђелка Поповић IV1, Ивана Спасојевић IV1, Јелена Станковић IV1, Уна Стефановић IV2, Ана Тешић IV3, Лена Топаловић IV2, Борис Трипковић IV1; Ирина Ђурић V1, Марија Ђуричић V2, Урош Исаиловић V2, Душица Јовановић V1, Богдан Јовић V2, Филип Лукић V1, Богдан Марјановић V1, Марија Младеновић V2, Матија Пантелић V3, Огњен Пешић V1, Лука Протић V1, Часлав Протић V1, Срђан Радовановић V1, Елена Радосављевић V3, Стефан Савић V3, Теа Симић V2, Мина Филиповић V2, Алекса Чугуровић V3; Ема Алексић VI2, Владимир Андрић VI2, Тадија Аћимовић VI1, Нађа Богдановић VI2, Милица Бранковић VI3, Лазар Дивнић VI2, Реља Димитријевић VI1, Тара Димитријевић VI2, Драган Ђокић VI2, Давид Јовановић VI2, Сара Мутић VI2, Марија Петрић VI1, Тања Петровић VI3, Ива Поповић VI2, Ђорђе Радовановић  VI3, Андреј Тодоровић VI2; Нађа Ђурасовић VII1, Маша Јовановић VII3, Филип Јовановић VII3, Тодор Крунић VII3, Јована Нинковић VII3, Димитрије Орестијевић VII2, Лука Топаловић VII1; Никола Вуловић VIII1, Тијана Ђорђевић VIII2, Лазар Остојић VIII3, Лука Станић VIII1, Никола Трифуновић VIII3. На Општинско такмичење је прошло 56 ученика: Неда Сандић III2, Матија Солдатовић III3, Вања Танасијевић III3, Вук Обрадовић III1, Војин Остојић III2, Вељко Митровић III3, Лазар Јовановић III1, Филип Рајовић III3, Филип Марковић III1, Андреј Николић III3, Лука Богдановић III2, Емили Ђокић III1; Сташа Кузељевић IV2, Уна Стефановић IV2, Ана Тешић IV3, Нађа Косић IV1, Лазар Грујичић IV2, Невена Богдановић IV1, Анђела Анђелковић IV2, Лена Топаловић IV2, Иван Бирташевић IV3, Ивана Спасојевић IV1, Вељко Манојловић IV2, Димитрије Ерић IV2; Часлав Протић V1, Лука Протић V1, Душица Јовановић V1, Урош Исаиловић V2, Мина Филиповић V2, Ирина Ђурић V1, Стефан Савић V3, Филип Лукић V1, Марија Ђуричић V2, Огњен Пешић V1, Богдан Марјановић V1, Матија Пантелић V3, Богдан Јовић V2, Срђан Радовановић V1; Лазар Дивнић VI2, Марија Петрић VI1, Драган Ђокић VI2, Милица Бранковић VI3, Тара Димитријевић VI2, Тадија Аћимовић VI1, Реља Димитријевић VI1, Владимир Андрић VI2, Тања Петровић VI3, Андреј Тодоровић VI2, Нађа Богдановић VI2; Маша Јовановић VII3, Лука Топаловић VII1; Никола Трифуновић VIII3, Тијана Ђорђевић VIII2, Никола Вуловић VIII1, Лука Станић VIII1, Лазар Остојић VIII3.

19. 1. 2018. – Ученици одељења II3 су учествовали у Богојављењској литији.

22. 1. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Актива директора Школске управе Ваљево, који је реализован у Ваљеву.

22.1.2018. – Одржан је пети састанак Тима за инклузију, са следећим дневним редом:1.Провера потребне документације. 2. Договор о даљем раду.

23. 1. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, и учитељица Јелена Димитријевић) биле су гости у Јутарњем програму на телевизији Ваљево Плус.

24. 1. 2018. – У Холу Школе, за родитеље будућих првака, одржана је информативна трибина „Припреме за полазак у школу“. Том приликом, родитељи су добили информације о пријави и упису у I разред и начинима на који се деци могу олакшати обаваезе и припреме за полазак у школу. За то време, деца присутних родитеља учествовала су у деветој радионици за предшколце, под називом „Свети Сава“, коју су за њих осмислиле и реализовале учитељице Мирјана Беговић, Јасмина Стојановић и Тања Селаковић. Радионици је присуствовало 19 предшколаца. Са родитељима су разговарали Ана Савковић, директор Школе, Зорица Милић, педагог, Светлана Матић, логопед, Јелена Димитријевић, Слацица Глишовић и Весна Андрић, учитељице I разреда.

24. 1. 2018. – Светлана Матић, логопед, и Светлана Арсић, учитељица, биле су гости у Јутарњем програму телевизије Ваљево Плус, где су промовисале Недељу Светосавља, која се реализује у Школи поводом обележавања школске славе – Светог Саве.

24. 1. 2018. – Одржан је пети састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Разматрање рада и успеха ученика на полугодишту. 2. Корелација међу предметима. 3. Допунска настава. 4. Такмичења. 5. Разно.

26. 1. 2017. – Ученици трећег разреда имали су тематски угледни дан „Свети Сава – лики дело. Реализовани су следећи наставни предмети: 1. Српски језик – „Свети Сава као инспирација песника и приповедача“, утврђивање; 2. Музичка култура – „Химна Светом Сави“, утврђивање; 3. Ликовна култура – „Лик Светог Саве кроз различите материјале и технике“, вежбање; 4. Верска настава – „Свети Сава брине о нама“, утврђивање; 5. Слободне активности – „Свети Сава – дечје стваралаштво“. Тематски угледни дан успешно су реализовали Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Драгана Кузмановић, професори разредне наставе, Јован Новитовић, наставник верске наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар.

26. 1. 2017. – Одржан је шести састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у првом полугодишту. 2. Упоређивање реализованих активности са планираним активностима у првом полугодишту школске 2017/2018. године.

26. 1. 2018. – Учитељице првог разреда, Јелена Димитријевић, Славица Глишовић и Весна Андрић, у сарадњи са вероучитељем Јованом Новитовићем, одржале су угледни тематски дан Свети Сава, школска слава, посвећен животу и значају Растка Немањића. Ученици су слушали краткепесме и приче, рецитовали су о Светом Сави, учили су Светосавску химну и цртали су портрет Светог Саве. Кроз занимљиву презентацију учили су о необичном и испуњеном животном путу нашег просветитеља.

27. 1. 2018. – Школа је прославила школску Славу, Светог Саву. Химну Светом Сави отпевао је школски хор, под управом Биљане Тодоровић, наставника музичке културе. Са њима углас певали су сви присутни, што је дало посебну лепоту славској свечаности. Кроз игроказ и рецитације, који је осмислио и одабрао вероучитељ Јован Новитовић, ђаци различитих узраста, укључујући и полазнике специјалног одељења, дочарали су део житија Светог Саве у коме се говори о помирењу браће Стефана и Вукана над моштима оца им, Светог Симеона.

Славски колач је благосиљао надлежни парох протојереј – ставрофор Драгомир Јовановић. Овогодишњи домаћин славе била је учитељица Јасмина Стојановић, а колач за наредну годину преузела је учитељица Светлана Арсић. Славска свечаност завршена јеручком у Свечаној сали Школе.

Директоркашколе, мр Ана Савковић, честитала је славу колегама, ученицима и драгим гостима, негујући леп савиндански обичај ове школе – похваљивање најбољих наставника и благодарје онима који помажу рад Школе. Тако су и ове, 2018. године, уручене похвале наставницима који су ученике водили на републичка такмичења из различитих предмета, похвале за дуготрајан рад (30 и више година стажа) и похвале добротворима, захваљујући чијој подршциШкола успева да реализује низ програма који за циљ имају унапређење квалитета образовања. Похвалом су нађрађени: за допринос и развој раду Школе – Љиљана Павловић, наставник српског језика, Јована Милић, наставник српског језика, Јасмина Радановић, наставник енглеског језика, Сузана Јаневска, наставник енглеског језика, Вања Анђелковић, наставник енглеског језика, Маја Станковић, наставник математике, Ђорђије Бубања, наставник техничког и информатичког образовања, Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, Зорица Томић, наставник историје, Бранко Јовановић, наставник визичког васпитања, Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, Светлана Матић, логопед, Јован Новитовић, вероучитељ, Виолета Кењић, наставник разредне наставе, Новка Мосуровић Андрић, наставник разредне наставе, Марина Ковачевић, наставник разредне наставе, Слободанка Ашковић, наставник разредне наставе, Милена Миловановић, наставник разредне наставе, Драгана Кузмановић, наставник разредне наставе, Јелена Димитријевић, наставник разредне наставе, Светлана Арсић, наставник разредне наставе; за унапређење културних активности Школе – Немања Мирковић, Бошко Милосављевић; за донацију Школи – Компанија „Дунав осигурање“, Владимир Никић; за хуманост – Ученички парламент Основне школе „Десанка Максимовић“; за дугогодишњи рад у Школи – Зорица Милић, педагог, Митра Минић, дефектолог, Горанка Лучић Калембер, дефектолог, Јасмина Радановић, наставник енглеског језика, Ђорђије Бубања, наставник информатичког и техничког образовања, Љиљана Павловић, наставник српског језика, Рајна Бранковић, наставник српског језика, Милена Миловановић, наставник разредне наставе, Новка Мосуровић Андрић, наставник разредне наставе, Виолета Кењић, наставник разредне наставе, Љиљана Каменица, благајник, Радован Остојић, домар, Зоран Вукојевић, помоћни радник, и Гордана Косић, помоћни радник.

29. 1. 2018. – Одржана је седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 11. 1. 2018. године. 2. Усвајање извештаја о попису имовине и обавеза за 2017. годину. 3. Доношење плана јавних набавки Основне школе Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018. годину. 4. Извештај директора Школе о свом раду и раду Школе. 5. Разно.

29. 1. 2018. – Одржан пети састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Реализација Годишњег плана и програма. 2. Успех ученика на крају првог полугодишта. 3. Васпитно-дисципинске мере. 4. Ученици који не похађају наставу. 5. Извештај о добијеним новогодишњим пакетићима. 6. Разно.

30. 1. 2018. – Одржана је седница Одељењског већа млађих разреда.

30. 1. 2018. – Одржана је једанаеста седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта. 2. Промоција Школе. 3. Свети Сава – прослава. 4. Разно.

30.1.2018. – Одржан је пети састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика, са следећим Дневним редом:1. Сумирање резултата постигнутих на крају првог полугодишта и планирање рада и подршке у другом полугодишту. 2. Анализа постигнутих резултата за ученике који раде по ИОП-у. 3. Разно.

31. 1. 2018. – Одржана је друга седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма. 2. Анализа успеха на крају првог полугодишта. 3. Васпитно-дисциплинске мере. 4. Разно.

31. 1. 2018. – Одржан је пети састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Извештај о активностима поводом позивница за будуће прваке. 2. Трибина за родитеље предшколаца. 3. Извештај са прославе Школске славе. 4. План школских такмичења. 5. Договор око концепције школског листа. 6. Разно.

31. 1. 2018. – Одржан је састанак Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма 2. Утврђивање успеха на крају Другог класификационог периода 3. Васпитно-дисциплинске мере 4. Разно

1. 2. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Записника са пртходне седнице 2. Успех и владање на крају Првог полугодишта 3. Светосавске похвале. 4. Прослава Дана школе. 5. Разно.

1. 2. 2018. – Одржани су родитељски састанци поводом краја првог полугодишта.

1. 2. 2018. – Сава Николић, ученик првог разреда, награђен је за свој рад „Одрасли пуше, децу гуше“.

1. 2. 2018. – Одржана је трећа седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Утврђивање оцена из немачког и шпанског језика ученицима одељења VI1који су полагали разредни испит.

1 – 9. 2. 2018. – Трајао је други део зимског распуста, након завршеног првог полугодишта. Први наставни дан био је понедељк, 12. фебрауар 2018. године.

10. 2. 2018. – За запослене Школе организован је превентивни преглед у Дому здравља Ваљево. Преглед је укључивао биохемијску анализу крви (мерење шећера, холестерола и триглицерида), преглед лекара опште праксе, ултразвук абдомена, гинеколошки преглед и преглед апаратом квантне медицине. На преглед је ишло 12 запослених.

13. 2. 2018. Реализован је шести састанак Стручног актива другог разреда са следећим Дневним редом: 1. Анализа успеха на крају првог полугодишта. 2. План радионица за друго пологодиште. 3. Стручно усавршавање – Сусрети учитеља. 4. План угледних часова.

14. 2. 2018. – Одржано је Школско такмичење из хемије. Учествовало је 14 ученика (5 ученика VIII разреда и 9 ученика VII разреда): Никола Трифуновић VIII3, Матеја Мутаповић VIII3, Лука Станић VIII1, Емилија Јовановић VIII2, Николина Ђурић VIII3; Маша Јовановић VII3, Марија Пантелић VII3, Андријана Јанковић VII3, Сташа Дамњановић VII3, Лука Топаловић VII1, Нађа Ђурасовић VII1, Милица Глишић VII3, Миљана Давидовић VII2 и Јана Јовановић VII3. На Општинско такмичење су се пласирали ученици Никола Трифуновић VIII3, Матеја Мутаповић VIII3 и Маша Јовановић VII3.

14. 2. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање представника Превентивне службе, на тему „Превенција грлића материце“.

15 – 16. 2. 2018. – Према школском календару, поводом обележавања државног празника, Дана државности Републике Србије, четвртак и петак, 15. и 16. фебруар 2018. године, били су нерадни дани.Настава је почела у понедељак, 19. фебруара 2018. године, по следећем распореду: црвена смена у 8.00 часова;плава смена у 13.30 часова.

17. 2. 2018. – У Основној школи „Андра Савчић“ одржано је Општинско такмичење из физике. Учествовало је 11 ученика Школе: Емилија Јовановић VIII2, Маша Јовановић VII3, Лука Топаловић VII1, Драган Ђокић VI2, Лазар Дивнић VI2, Нађа Богдановић VI2, Марија Петрић VI1, Реља Димитријевић VI1, Тара Димитријевић VI2, Владимир Андрић VI2 и Милица Бранковић VI3. На Окружно такмичење се пласирало пет ученика: Маша Јовановић VII3, која је освојила III награду, Драган Ђокић VI2, Лазар Дивнић VI2, Нађа Богдановић VI2 и Марија Петрић VI1.

19. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Радионица за предшколце. 3. Зимски сусрети учитеља. 4. Прослава Дана школе. 5. Разно.

20. 2. 2018. – Одржано је Школско такмичење из српског језика и језичке културе и Школско такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада. На такмичењу из српског језика и језичке културе учествовало је 15 ученика (7 ученика V разреда, 5 ученика VI разреда и 3 ученика VII разреда), а на Књижевној олимпијади 5 ученика (два ученика VII разреда и три ученика VIII разреда). На Школском такмичењу из српског језика и језичке културе учествовали су следећи ученици: Марија Ђуричић V2, Урош Исаиловић V2, Душица Јовановић V1, Мина Филиповић V2, Ирина Ђурић V1, Марија Младеновић V2, Стефан Савић V3; Елена Матић VI3, Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Андреј Тодоровић VI2, Милица Бранковић VI3; Валентина Вукомановић VII1, Миљана Давидовић VII2 и Татјана Малетић VII2. На Школском такмичењу из књижевности – Књижевна олимпијада учествовали су следећи ученици: Лука Ситарица VII1, Нађа Ђурасовић VII1; Немања Тадић VIII2, Елена Букумирић VIII2 и Лука Станић VIII1. На Општинско такмичење из српског језика и језичке културе пласирало се 12 ученика: Марија Ђуричић V2, Урош Исаиловић V2, Душица Јовановић V1, Мина Филиповић V2; Елена Матић VI3, Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Андреј Тодоровић VI2, Милица Бранковић VI3; Валентина Вукомановић VII1, Миљана Давидовић VII2 и Татјана Малетић VII2. На Општинско такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада пласирало се свих пет ученика који су учествовали на такмичењу.

21. 2. 2018. – Одржано је Школско такмичење из историје. Учествовала су 23 ученика: Часлав Протић V1, Јулија Симеуновић V2, Лука Протић V1, Огњен Пешић V1, Срђан Радовановић V1, Марија Младеновић V2, Филип Лукић V1, Андреа Марковић V1; Драган Ђокић VI2, Тамара Митровић VI1, Предраг Планић VI2,Теодора Косић VI1, Давид Јовановић VI2; Оливера Филиповић VII2, Јована Шутић VII3, Тамара Живковић VII1, Стефан Ћирић VII1, Лука Секулић VII2; Елена Букумирић VIII2, Лазар Остојић VIII3, Лука Станић VIII1, Никола Вуловић VIII1, Михаило Марковић VIII1. На Oпштинском такмичењу Школу ће представљати 18 ученика: Часлав Протић V1, Јулија Симеуновић V2, Лука Протић V1, Огњен Пешић V1, Срђан Радовановић V1; Драган Ђокић VI2, Тамара Митровић VI2,Предраг Планић VI2, Теодора Косић VI1; Оливера Филиповић VII2, Јована Шутић VII3, Тамара Живковић VII1, Стефан Ћирић VII1; Елена Букумирић VIII2, Лазар Остојић VIII3, Лука Станић VIII1, Никола Вуловић VIII1, Михаило Марковић VIII1.

21. 2. 2018. – У школској библиотеци облежен је Међународни дан матерњег језика. На предлог Друштва школских библиотекара Србије о покретању акције „Читај гласно“, у школској библиотеци Основне школе „Нада Пурић“ Дан матерњег језика обележен је читањем и разговором о језику. Читање у библиотеци почело је у 5 до 12, што симболично представља крајње време да се окренемо неговању матерњег језика, књиге и културе уопште.Под слоганом „Ко је савијен над књигом, тај усправно хода“, ученици првог, трећег, петог и седмог разреда дружили су се, размењивали искуства о књигама и читали омиљене песме, приче, одломке и друге књижевне облике. Заједно са ученицима уживали су и старији – Драган Павловић и Слађана Ранковић, школски библиотекари, Љиљана Павловић, наставник српског језика, а ученике је на почетку читалачког часа поздравила и мр Ана Савковић, директор Школе. На крају овог дружења, ученицу су забележили зашто воле да читају и зашто је читање важно.

22. 2. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је деветом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у „Пољопривредној школи“, у граду Ваљеву.

22. 2. 2018. – Одржано је Школско такмичење из енглеског језика. На такмичењу су учествовала три ученика VIII разреда. Даљи пласман изборио је само Никола Трифуновић из VIII3.

22. 2. 2018. – Одржано је Школско такмичење из географије. На такмичењу је учествовало 12 ученика (5 ученика VII разреда, и 7 ученика VIII разреда). На Општинско такмичење се пласиралo 5 ученика (сви из VIII разреда): Лука Станић VIII1, Емилија Јовановић VIII2, Никола Вуловић VIII1, Нина Вујчић VIII3 и Елена Букумирић VIII2.

22. 2. 2018. – Одржана је радионица за предшколце, на тему „Фина моторика (НТЦ учење). Раионицу су реализовале учитељице другог разреда и учитељица у продуженом боравку, Биљана Сеничић.

23. 2. 2018. – Одржан је пети састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Прослава Дана школе. 2. Мајице за матуранте.

23. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Међународни Дан матерњег језика. 2. Школска такмичења. 3. Стручно усавршавање. 4. Разно.

23 – 25. 2. 2018. – Данијела Јанковић, педагошки асистент, присуствовала је семинару из програма за децу и породице, под називом „Снажни од почетка“, у оквиру иницијативе за подршку развоја учења ромске деце раног развоја у Србији. Програм је реализовао Cip centar и Romanipen. Семинар је реализован у Крагујевцу.

24. 2. 2018. – У Основној школи „Владика Николај Велимировић“ одржано је Општинско такмичење из математике за ученике III и IV разреда и Општинско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда у Основној школи „Милован Глишић“.учествовала су 52 ученик Школе (12 ученика III разреда, 12 ученика IV разреда, 12 ученика V разреда, 9 ученика VI разреда, два ученика VII разреда и пет ученик VIII разреда). За ученике III разреда Општинско такмичење је последњи ниво такмичења на којем се могу такмичити. Најуспешнији међу њима били су Вања Танасијевић III3, који је освојио 3. место, и Лука Богдановић III2, који је добио похвалау. На Окружно такмичење пласирало се 16 ученика: Уна Стефановић IV2 (3. место), Сташа Кузељевић IV2 (похвала), Лазар Грујичић IV2 (похвала), Ана Тешић IV3; Лука Протић V1 (2. место), Часлав Протић V1 (3. место), Урош Исаиловић V2 (похвала), Стефан Савић V3 (похвала), Богдан Јовић V2 (похвала); Марија Петрић VI1 (3. место), Лазар Дивнић VI2 (похвала), Нађа Богдановић VI2 (похвала), Драган Ђокић VI2 (похвала); Маша Јовановић VII3 (2. место), Лука Топаловић VII1 (похвала); Никола Трифуновић VIII3 (2. место).

24. 2. 2018. – Одржан је састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Промоција ученика такмичара и њихова постигнућа. 2. Предавање у школи.

24. 2. 2018. – За запослене Школе организован је превентивни преглед у Дому здравља Ваљево. Преглед је укључивао биохемијску анализу крви (мерење шећера, холестерола и триглицерида), преглед лекара опште праксе, ултразвук абдомена, гинеколошки преглед и преглед апаратом квантне медицине. На преглед је ишло 12 запослених.

25. 2. 2018. – У Ваљевској гимназији је одржано Општинско такмичење из информатике и рачунарства. Школу је предствљало пет ученика: Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Андреј Тодоровић VI2, Тијана Ђорђић VIII2 иНикола Трифуновић VIII3. Најбољи резултат остварио је ученик Никола Трифуновић VIII3, који је заузео III место. С обзором на то да су задаци за ученике VI разреда били скоро исте тежине као и задаци за ученике VIII разреда, Окружна комисија је предложила да се на следећи ниво такмичења позову сви ученици VI и VIII разреда. Због тога су сви ученици Школе који су се такмичили остварили пласман на Окружно такмичење.

26. 2. 2018. - Ученици I, II и IV разреда су у Центру за културу гледали представу Несрећна Кафина“.

26.2.2018. – Одржан је шести састанак Тима за инклузију, са следећим дневним редом:1.Ажурирање документације. 2. Евиденција нових ученика који раде по ИОП-у.

26. 2. 2018. – Одржана је Седма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 29. 1. 2018. године. 2. Усвајање Извештаја о пословању и годишњег обрачуна Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2017. годину. 3. Извештај о успеху и владању у Школи на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године.

27. 2. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Уређење и организација за Дан школе. 2. Разно.

27. 2. 2018. – У Школи је одржан полуфинални квиз из Веронауке Православна слагалица. Поред ученика Школе, овогодишњих домаћина, такмичили су се представини свих ваљевских основних школа. Пласман у финале остварили су ученици из Основне школе Десанка Максимовић.

27. 2. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање о биљкама пролећницама. Представници Завода за заштиту природе Србије, Верица Стојановић, биолог, и Наташа Панић, андрагог, упознале су ученике са биљним врстама кукурјак и коцкавица. По речима предавача, ове врло ретке биљке, чије се популације мале бројности налазе на свега десетак локалитета у Србији, могу се видети и у нашим крајевима. Тим поводом, предавачи су говорили ученицима о важности очувања овог ретког биља и апеловали на њих да их у природи не беру и не уништавају. Предавању су присуствовали ученици V разреда. Након презентације о биљкама пролећницама, ученици су учествовали у краткој радионици, где су у групама говорили о улози биљака у природи, њиховој лепоти и заштити.

27. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Анализа реализације ваннаставних активности. 3. Промена члана стручног актива (Мирјана Смоловић уместо Јоване Милић).

27. 2. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Подршка ученицима. 2. Ваннаставне активности. 3. Разно.

28. 2. 2018. – Одржан је шести састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Успех и владање на крају Првог полугодишта. 2. Такмичења. 3. Упис будућих првака. 4. Дан Школе. 5. Разговор о организацији „Бесплатних уџбеника“.

28. 2. 2018. – Одржан је шести састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Припрема ученика за такмичење. 2. Стручна усавршавања. 3. Анализа посећености часова допунске наставе. 4. Такмичења. 5. Разно.

28. 2. 2018. – Одржан је шести састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Промоција ученика такмичара и њихових постигнућа.

28. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Учешће ликовне секције у програму поводом прославе школске славе, Светог Саве 2. Светосавска трка, разредна турнирска такмичења. 3. Разно.

1. 3. 2018. – Одржано је школско такмичење из биологије. Учествовало је 9 ученика V разреда: Часлав Протић V1, Лука Протић V1, Огњен Пешић V1, Стефан Савић V3, Марија Ђуричић V2, Урош Исаиловић V2, Јулија Симеуновић V2, Марија Младеновић V2, Мина Филиповић V2. На Општинско такмичење се пласирало 5 ученика V разреда: Часлав Протић V1, Лука Протић V1, Огњен Пешић V1, Стефан Савић V3, Марија Ђуричић V2. Поред ових ученика, на Општинско такмичење директан пласман имало је још 13 ученика од VI до VIII разреда: Марија Петрић VI1, Маша Краговић VI1, Александра Милетић VI2, Андреј Тодоровић VI2, Ђорђе Радовановић VI3, Стефан Каљевић VI3; Нађа Ђурасовић VII1, Сара Живановић VII1, Кристина Ћосић VII1, Стефан Ћирић VII1; Емилија Јовановић VIII2, Михаило Марковић VIII1, Лука Станић VIII1.

2. 3. 2018. – Ученица Тијана Тодорчевић добила је похвала за Младе спортисте града Ваљева за 2017. годину.

2. 3. 2018. – Ученици VIII разреда, подстакнути прављењем Снешка Белића и тврђаве, које су направили ученици разреда II3, направили су велики игло. Ученици су уживали у зимској чаролији у школском дворишту.

3. 3. 2018. – У складу са обавезним програмом превентивног рада са децом школског узраста биће обављен Систематски преглед ученика Iразреда, 16. 3. 2108. од 7.00 часова и 22. и 23. 3. 2018. од 14.00 часова, у просторијама Школског диспанзера у Дому здравља Ваљево.

4. 3. 2018. – У „Првој основној школи“ одржано је Општинско такмичење из страних језика. Учествовала су два ученика Школе: Никола Трифуновић VIII3, који се такмичио из енглеског језика, и Николина Ђурић VIII3, која се такмичила из немачког језика. Ученица Николина Ђурић је заузела III место и пласирала се на Окружно такмичење.

6. 3. 2018. – У Школи је одржана еколошка радионица у оквиру регионалног пројекта „Заштићенo подручјe за природу и људе“, чији организатор је „WWFakademijazaprirodu“. Циљ овог пројекта je да се повежу управљачи заштићених подручја из региона са локалним заједницама, што би допринело квалитетнијем упознавању и очувању заштићених подручја из њиховог краја. У новембру 2017. године у Истрживачкој станици „Петница“ одржана је обука за тзв. амбасадорске школе, које би у наредних седам месеци спроводиле своје школске пројкте. За амбасадорску школу из ваљевског краја одабрана је Основна школа „Владика Николај Велимировић“, у којој Пројекат спроводе Данијела Николић, наставница биологије, и Славица Филиповић Јовановић, учитељица.Радионици су присуствовали ученицима одељења II1, са њиховом учитељицом, Виолетом Кењић. Реализатори радионицу су биле Данијела Николић и Милица Ђурђевић, ученица VIII разреда Основне школе „Владика Николај Велимировић“, а заштићено подручје о коме се говорило био је Национални парк „Тара“. У раду са ученицима коришћене су бојанке које је израдио Брана Николоћ, ваљевски стрип аутор. Уз то, ученицима је подељен и промотивни материјал о Националном парку „Тара“.Осим што овакве радионице омогућавају потпунију реализацију замишљеног пројекта, оне представљају и примере добре сарадње школа, као и школе и родитеља, будући да је Данијела Николић родитељ ученика Школе, ученика из одељења II1.

6. 3. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење Школе, са следећим Дневним редом: 1. Планирање пролећних радова и уређење школе. 2. Активности поводом 8. Марта. 3. Разно.

7. 3. 2018. – Одржана је радионица за предшколце, на тему „Цвеће за моју маму“. Радионици је присуствовало 10 предшколаца, а реализовале су је учитељице IV разреда.

8. 3. 2018. – Ученици одељеља II3 су присуствовали отварању осмомартовксе изложбе у удружњу „Корак по корак“.

8. 3. 2018. – Ученици одељења IV2 су у Свечаној сали Школе одржали представу за своје родитеље. Ученици су показали глумачко и певачко умеће у драмском извођењу песме Бошка Милосављевића „Песма за мамин празник“ и текста „Сасвим обичан дан у животу сваке маме“.

8. 3. 2018. – Илија Ћосовић, представник Klett-a, у Школи је одржао предавање „Дигитализација образовних установа“.

9. 3. 2018. – Четрнаест ученика Школе, узраста од V до VII разреда, опробало је своје глумачке способности на аудицији коју је организовало Градско позориштеАбрашевићза ученике ваљевских основних школа. Повод је припремање представе Oд деце за децу, по тексту из Невена Јована Јовановића Змаја. За учешће у представи одабране су четири ученице Школе: Теа Симић V2, Софија Давидовић V2, Хелена Остојић VI1и Николина Бирчанин VI1.

10. 3. 2018. – Школа је била домаћин Општинског такмичења из техничког образовања. Учествовала су укупно 53 ученика из осам школа. Школу су представљала четири ученика: Теа Симић V2, Марија Младеновић V2, Стефан Савић V3 и Димитрије Костадиновић VIII2. Димитрије Костадиновић је освојио I награду и пласирао се на Окружно такмичење.

10. 3. 2018. – У Основној школи „Милан Ракић“ у Мионици одржани су XXXIII зимски сусрети учитеља Србије, у организацији Друштва учитеља Мионица. У оквиру зимских сусрета одржане су радионице: 1.Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике 2.Како помоћи ученицима с проблемима у понашању 3.Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских израза 4. Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин. Књижевно-говорна анализа. Рад са даровитим ученицима. Ауторство рецитатора. На семинарима су учествовали: Виолета Кењић, Тања Селаковић, Јасмина Стојановић, Марина Ковачевић, Светлана Арсић, Ана Савковић, Новка Мосуровић Андрић, Јелена Димитријевић, Милена Миловановић, Драгана Кузмановић, Слободанка Ашковић, Весна Андрић, Мирјана Беговић и Биљана Сеничић.

10. 3. 2018. – У Основној школи „Владика Николај Велимировић“ одржано је Општинско такмичење из књижевности - Књижевна олимпијада. На Окружно такмичење пласирала су се три ученика: Нађа Ђурасовић VII1, Елена Букумирић VIII2 и Лука Станић VIII1.

11. 3. 2018. – У Основној школи „Прва основна школа“ одржано је Општинско такмичење из географије. Учествовало је пет ученика Школе: Никола Вуловић VIII1, Лука Станић VIII1, Емилија Јовановић VIII2, Елена Букумирић VIII2 и Нина Вујчић VIII3. Ученик Никола Вуловић је заузео II место и пласирао се на Окружно такмичење. Поред њега, добре резултате остварили су и ученици Лука Станић и Емилија Јовановић, који су заузели III место, али нису успели да се пласирају на Окружно такмичење.

12. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе одржана је презентација Ваљевске гимназије. Са циљем професионалне оријентације, ученици су боље упознати са програмима и могућностима које ова школа нуди. Презентацију је одржала Јасмина Момчиловић, педагог, уз помоћ својих колега, Александра Сабатовског, наставника енглеског језика, Владимира Мишића, наставника математике, и ученика Ваљевске гимназије, од којих су неки били ученици Основне школе „Нада Пурић“. Презентацији су присуствовали заинтересовани ученици VI и VIII разреда.

13. 3. 2018. – Ученик Лазар Грујичић IV2 освојио је 3. награду на литерарном конкурсу „Бранково Перо“, коју је расписала Основна школа „Бранко Миљковић“ из Ниша. Ученик и његов ментор, учитељица Мирјана Беговић, позвани су да 20. марта 2018. године присуствују свечаној приредби поводом Дана школе у Нишу, где ће бити додељене награде најбољим ученицима на литерарном конкурсу „Бранково перо“.

13. 3. 2018. – У вртићу „Видра“ реализована је радионица на тему „Музиком до математике“. У радионици су учествовали васпитачи и двадесеторо деце предшколског узраста. Представљене су иновативне игре „Тик, така, тикатака“, „Облик и плес“, „Распевани дани“. У играма је била заступљена веза музике и математике.

14. 3. 2018. –Поводом Дана града, у Интернационалном уметничком студију Радован Трнавац Мића, отворена је изложба дечјих ликовних радова, по шест из сваке градске основне школе.Отварању су присуствовале ученице – ауторке радова,њихови родитељи и директор Ана Савковић. Ову свечаност употпунио је Гудачки оркестар Музичке школе Живорад Грбић и квартет флаута.Из Школе је изложено седам радова, ученица Кристине Јаковљевић и Таре Димитријевић VI2, Јане Тоскић и Нађе Ђураковић VII1, Тијане Тодорчевић VII3, Тамаре Петаковић VIII1и један групни рад ученика из одељења ученика са посебним потребама. Од четири награђена рада, два су насликале ученице Школе, Јана Тоскић и Тијана Тодорчевић. Посебну награду добили су ученици специјалног одељења за свој групни рад Ватромет.

14. 3. 2018. Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је десетом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је одржан у „Пољопривредној школи“ у Ваљеву.

15. 3. 2018. – У школи је организовано Међунардно такмичење „Кенгур без граница“, на коме је учествовало 120 ученика Школе.

15.3.2018. – Одржан је седми састанак Тима за инклузију, са следећим дневним редом:1.Пројекат ,,Бесплатни уџбеници“. 2.Разно.

15. 3. 2018. – Реализован је трећи састанак Општинског савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са треће седнице Савета. 2. Предлог за подржавање пројекта Града Ваљева „Ваљево града без непливача“. 3. Договор око предавања др Ранка Рајевића. 4. Разно.

16. 3. 2018. – У Школи је одржана промоција издања издавачке куће Едука. Промоцију је реализовала учитељица Каролина Нешковић, а присуствовале су учитељице Школе.

16. 3. 2018. – Одржано је републички ниво Међународног такмичењaиз инфoрматичке и рачунарске писмености “Дабар“. Републички ниво такмичења je одржан у четири града истовремено – Београду, Нишу, Новом Саду и Крушевцу. Школу је достојно представљао ученик Никола Трифуновић VIII3. У конкуренцији од 104ученика VIIи VIIIразреда, који су се такмичили у категоријиМлади дабар, наш представник се са 110 бодова нашао при врху збирне листе, јер је заузео високо 25. место.

18. 3. 2018. – У Ваљевској гимназији је одржано Окружно такмичење из информатике и рачунарства. Школу су представљала два ученика: Никола Трифуновић VIII3 и Тијана Ђорђић VIII2. Ученик Никола Трифуновић се пласирао на Републичко такмичење.

18. 3. 2018. – У Центру за културу, у организацији Друштва учитеља Ваљева, одржано је предавање др Ранка Рајовића за родитеље из нашег града.

19. 3. 2018. – Одржано је Школско такмичење рецитатора. На Општинско такмичење пласирали су се: Николина Павловић IV2, Вук Дамњановић IV1, Александра Радовановић IV3, Филип Марковић III1 и Виктор Вујић III3.

19. 3. 2018. – На ликовном конкурсу „Новогодишња чаролија“, који је расписао Дечји савез Врања, ученик Лазар Грујичић IV3је освојио IIместо ликовним радом, а ученици Јован Рајовић II1 и Немања Остојић II3 трећу награду за песму. Лазар Грујичић IV2 је, такође, освојио награду за песму Моја птица у звезданом јату“ на литерарном конкурсу „Бранково перо 2018“ (Ниш), а на 10. Медијана фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу освојио је похвалу за песму „Осмех за сваку главу“.

19 – 25. 3. 2018. – У Школи је обележена Недеља дигиталних вештина, са циљем оснаживања ученика и запослених у коришћењу информационо-комуникационих технологија и развијања дигиталне писмености. У Школи су организоване бројне активности на различите теме, од дигиталне писмености до безбедности на интернету, програмирања, подизања свести међу ученицима и наставницима о онлајн сервисима, радионице за ученике III, IV и V разреда кроз платформе за учење, акција „Колико смо дигитално писмени?“, где су у тестирању учествовали ученици, наставници и родитељи. Активности током Недеље дигиталних вештина организовао је Ђорђије Бубања, наставник техничког и информатичког образовања.

20. 3. 2018. – Ученици IV разреда су посетили Народни музеј у Ваљеву. Такође, ученици су присуствовали свечаности поводом обележавања Дана града Ваљева у Центру за културу.

20. 3. 2018. - Ученици Школе учествовали су у „Шеширијади“, која је одржана у холу Школе, а затим су присуствовали свечаности која се одржавала у Центру за културу, поводом доделе годишњих награда града Ваљева.

20. 3. 2018. – Поводом обележавања Дана града Ваљеваодржана је Свечана академија у Центру за културу, у оквиру које су уручене награде Града Ваљева појединцима и колективима за остварене резултате у прошлој години. Годишња награда Градаза областобразовања уручена је мр Ана Савковић, директору Школе. У образложењу награде пише да се мрАна Савковић, поред руковођења школом, бави и научним радом. Аутор је три монографије: „Педагошке вредности еколошких активности ученика’’, „Основна школаʻНада Пурић’од 1953. до 2013. године“; Часопис ʻУчитељʼ19832013, и око 20 радова објављених у стручним часописима и зборницима са научних скупова. Овом приликом, је и бивши ученик Школе, Матија Настасић, добиће титулу почасног грађанина Ваљева, због својих успеха и хуманитарних активнсоти.

20.3.2018. – Одржан је шести састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика, са следећим дневним редом: 1. Договор око прославе 8. Априла, Светског ДДана Рома. 2. Прикупљање података и документације за учешће у пројекту Бесплатни уџбеници за школску 2018/2019. годину.

20. 3. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Спровођење анкете. 2. Разно.

20. 3. 2018. – Лазар Грујичић IV2 је на конкурсу Бранково перо 2018 у Нишу, освојио 3. место својом песмом Моја птица у звезданом јату. Овај млади песник, који већ има своју прву збирку песама, ишао јеу Ниш да прими награду. Свечаност се одржавала у Основној школи Бранко Миљковић и тематски је била посвећена Вуку Стефановићу Караџићу. Гостовао је и на локалној телевизији и говорио о свом песништву.

20 – 21. 3. 2018. – Одржана је „Обука водитеља за наставнике основне школе за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процесе и исходе учења“, у организацији Завода за унапређење образовања и васпитања и Учитељског факултета у Београду. Обуци је присуствовала Новка Мосуровић Андрић.

21. 3. 2018. – Реализована је радиноца за предшколце “Пролећни шеширићи“. Радионицу су водиле учитељице другог разреда.

22. 3. 2018. – Обележен је Дан школе. Ове године Основна школа „Нада Пурић“ обележила је 65 година постојања. То је број година који овој школи даје право да се похвали својом традицијом, постигнућима, искуством, а пре свега, и можда тек сада – непролазном и све већом лепотом. Прва ставка под тачком – образовање, многих великих, светских научника, уметника и спортиста, јесте њено име. Ослањајући се на то име, генерације се труде да буду боље и успешније. Део тих активности приказан је на приредби, када је у присуству ученика, садашњих и бивших радника Школе, као и многих гостију, обележен Дан школе. Да овај Дан школе буде још свечанији и значајнији, допринела су и два признања која су додељена поводом Дана града Ваљева. Директор мр Ана Савковић је признањем за област образовање на најбољи начин увеличала ову свечаност, а Матија Настасић, бивши ученик Школе, постао је почасни грађанин Ваљева. И док је напољу вејало упркос календарском пролећу, у холу Школе вејала је позитивна енергија, осмеси упућени предивној деци која су певала, глумила, рецитовала, свирала, као и пријатељске честитке и лепе жеље за следеће успехе.

22. 3. 2018. – Ученички парламент је поводом Дана школе организовао Квиз знања за своје млађе другове, ученике петог разреда. Чланови Парламента су уз помоћ својих наставника осмислили и припремили квиз из свих наставних области градива петог разреда. Учесници квиза су показали одлично знање, а победници су добили награде.

22. 3. 2018. – Ученици седмог разреда, који уче шпански и немачки језик, огранизовали су са својим предметним наставницима, креативну радионицу под називом „Моја школа, мој други дом, поводом обележавања Дана школе.

23. 3. 2018. – Одржан је шести састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Квиз знања.

23. 3. 2018. Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

24. 3. 2018.-У Основној школи „Десанска Максимовић“ одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. Најбоље резултате постигли су ученици Драган Ђокић VI2, који је заузео место III, Валентина Вукомановић VII1, која је заузела II место, и Оливера Филиповић VII2, која је заузела II место. Сва три ученика су се пласирала на Окружно такмичење. Ученица Андријана Павловић VIII2 се директно пласирале на Окружно такмичење, због прошлогодишњег учешћа на Републичком такмичењу.

25. 3. 2018. – У „Првој основној школи“ одржано је Окружно такмичење из страних језика. Из Школе је учествовала ученица Николина Ђурић VIII3, која се такмичила из немачког језика. Ученица се није пласирала на Републичко такмичење.

25. 4. 2018. – У Основној школи „Милован Глишић“ одржано је Окружно такмичење из математике. Школу је представљало 16 ученика: Сташа Кузељевић IV2, Лазар Грујичић IV2, Уна Стефановић IV2, Ана Тешић IV3, Часлав Протић V1, Лука Протић V1, Урош Исаиловић V2, Богдан Јовић V2, Стефан Савић V3, Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Нађа Богдановић VI2, Марија Петрић VI1, Лука Топаловић VII1, Маша Јовановић VII3 и Никола Трифуновић VIII3. Најбоље резултате постигли су: Сташа Кузељевић – похвала, Лазар Грујичић – похвала, Часлав Протић – I место, Лука Протић – III место, Урош Исаиловић – III место, Стефан Савић – похвала, Лазар Дивнић – III места, Драган Ђокић – III место, Маша Јовановић – III место и Никола Трифуновић – I место и пласман на Републичко такмичење.

25. 3. 2018. – Да у данашње време има и те како племенитих и добрих, односно хуманих људи и да је вредније дати него узети, уверило нас је друштво из кафића LakiBeut“, у организацији Николе Илић. Окупљени су реализовали квиз за децу из одељења за ученике са посебним потребама. Од Нове године овај догађај, у поменутом кафићу, имао је хуманитарни карактер – сваки учесник из екипе, прилаже колико може новца, а сакупљени фонд, уместо победничкој екипи, иде у добротворне сврхе. Они су у мартовском циклусу, играли квиз знања, посвећен деци са сметњама у развоју која учече у Школи. Сам квиз је био необично разноврстан и одмерено тежак, тако да се добро компоноване екипе које покривају широк спектар знања најбоље покажу. Питања су била из разних области (спорта, филма, уметности, књижевности, историје, природних наука). У екипи која је однела победу, били су дефектолог Горанка Калембер Лучић и наставник географије Љубомир Радовић. Средства од добијене награде уложена су у побољшање целокупне наставе ученика са посебним потребама.

26. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавње о безбедности. Предавању су најпре присуствовали ученици IV разреда, а затим и ученици VI разреда. Предавачи Јелена Петровић и Јелена Пиљић Никићевић, инспектори за превенцију и сузбијање малолетничке делинквенције из Полицијске управе Ваљево, упознале су ученике са неким од највећих проблема безбедности деце у савременом добу.Кроз презентацију и разговор са предавачима, ученици су могли да сазнају како да безбедно користе интернет и друштвене мреже, зашто никада не треба да користе алкохол и опојне дроге, шта је то трговина људима и како да се од те појаве заштите и зашто је насиље негативна друштвена појава коју треба да спречавамо, јер се ненасилном комуникацијом могу успешно решити сви неспоразуми.

27. 3. 2018. – У циљу што боље професионалне оријентације, око 40 ученика осмог разреда посетило је Техничку школу у Ваљеву. Ученици су се детаљно информисали о смеровима које ова школа уписује у школској 2018/2019. години, капацитетима којима Техничка школа располаже и погодностима које ученицима пружа. Промоцији су присуствовале и одељењске старешине Маја Станковић, Вања Анћелковић и Мирјана Смоловић.

28. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе, за ученице VI разреда одржано је предавање на тему личне хигијене и неге у пубертету. Овај едукативни програм, одобрен од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, већ дуги низ година успешно се спроводи у сарадњи компаније Always и основних школа широм Србије. Недељу дана пре предавања, све ученице VI разреда добиле су образац за учешћа на предавању, на којем њихови родитељи дају сагласност да деца могу присуствовати едукативном програму. Предавању је присуствовало 25 девојчица VI разреда.Програм је покренут и развијен од стране компаније Procter&Gamble и састоји се од едукативног програма девојчицама VI разреда о личној хигијени и нези у пубертету, одржаног од стране модератора са завршеним студијама психологије, медицине или педагогије. Модератор предавања у Школи била је Тамара Павловић, биолог, у присуству Данијеле Шуљагић Милановић, супервизора и лекара из Завода за јавно здравље Ужице.

28. 3. 2018. – На Великој сцени Центру за културу Ваљево, одржана је Општинска смотра рецитатора Песниче народа мог за млађи узраст. Учествовало је пет ученика Школе. На Окружну смотру пласирали су се Александра Радовановић IV3, која је рецитовала песму Дејана Алексића „Посвађане ципеле“, и Матија Солдатовић III3, који је рецитовао песму Саше Божовић „Тоша мачак“.

28. 3. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, гостовала је у Јутарњем програму телевизије „Ваљево Плус“.

28. 3. 2018. – Одржан је седми састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма рада. 2. Анализа успеха ученика. 3. Такмичења. 4. Разно.

28. 3. 2018. – Одржан је седми састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Развојни план Школе. 2. Преглед резултата такмичења. 3. Уџбеници за први и пети разред. 4. Распоред часова предметне наставе у четвртом разреду. 5. Разно.

29. 3. 2018. – Ученици 4. разреда су имали занимљиву посету касарни. Као и сваке године у пролеће, касарна „Војвода Живојин Мишић“ организује отворени дан, када сви заинтересовани могу посетити њихов простор и упознати се са изложеним наоружањем и опремом које користе јединице војске Србије у својој обуци, али и просторије у којима војска борави, полигон и Спомен собу. У њој се негују традиције Петог пешадијског пука „Краља Милана“, формираног 1883. године у Ваљеву, који је био у саставу Дринске дивизије и учествовао у свим ратовима које је Србија водила.

29. 3. 2018. - Одржан је седми састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у месецу марту. 2. Планирање активности за наредни месец.

29. 3. 2018. – Реализован је осми састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Прослава и обележавање Дана школе. 2. Мере за побољшање успеха. 3. Предстојеће спортске активности. 4. Такмичење рецитатора.

30. 3. 2018. – У оквиру сарадње са локалном заједницом, ученици одељењеа II2,са учитељицом Марином Ковачевић, посетили су Музеј града Ваљева и учествовали у радионичарском раду шарање јаја у оквиру пројекта У сусрет ускрсу“. Уз лепу причу о празнику који долази, показивању предмета који су се користили за шарање јаја у прошлости и самом шарању јаја које су ученици припремили провели су дивне тренутке. Након радионице ученици су имали прилику да погледају тренутну поставку у Музеју. Посета је реализована у оквиру часова ликовне културе и слободних активности, а у циљу спровођења анбијенталне наставе.

30. 3. 2018. – Одржан је састанак Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Полугодишња анализа рада. 2. Праћење рада тимова и самоевалуација програма. 3. Учествовање и праћење предвиђених активности из Развојног плана.

30. 3. 2018. – Одржан је седми састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења ученика. 2. Промоција ученика успешних у разним облицима активности.

30. 3. 2018. – Одржана је дванаеста седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Прослава Дана школе. 2. Такмичења: рецитатори, “Кенгур“, математика. 3. Активности поводом Дан града. 4. Разно.

30. 3. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Општинска такмичења. 2. Прослава Дана школе. 3. Тематски дан.

30. 3. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Учешће на школским и општинским такмичењима. 2. Прослава Дана школе. 3. Разно.

31. 3. 2018. – И ове године, компанија „Еуропром“ је, негујући добро познату традицију промовисања домаћих производа, расписала литерарни конкурс „Ја бирам ДОМАЋЕ“. Од 102 пристигла рада из укупно 19 школа, одабрано је 20 најкреативнијих радова, које је компанија „Еуропором“ наградила захвалницом и поклон-ваучерима у вредности од 1000 динара. На листи најкреативниијих радова нашла су се и радови четири ученика Школе – Наташе Бошковић I1, Јована Рајовића II1, Луке Милошевића II1и Вишње Ђурђевић II3. Аутори најкреативнијих радова били су позвани да на Сајму привреде западне Србије (SPREG) у Омни центру, приме своје награде и проведу време у забавном дружењу, орагнизованом у њихову част.

2 – 9. 4. 2018. – Трајао је пролећни распуст.

3. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа понашања ученика и мере за побољшање. 2. Припрема родитељског састанка. 3. Договор за Сабор учитеља – припреме примера и припрема примера добре праксе за Кнић. 4. Разно.

10. 4. 2018. – У Основној школи „Андра Савчић“ одржано је Окружно такмичење из физике. Школу је представљало пет ученика: Марија Петрић VI2, Драган Ђокић VI2, Нађа Богдановић VI2, Лазар Дивнић VI2, Маша Јовановић VII3. Ученица Маша Јовановић је освојила похвалу. Ниједан ученик се није пласирао на Окружно такмичење.

10. 4. 2018. – Одржана је осма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 26. 2. 2018. године. 2. Верификација мандата члану Школског одбора Анђелки Филиповић. 3. Доношење Статута и правилника Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву.

11. 4. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа урађених послова. 2. Разно.

11. 4. 2018. – Реализована је радионица за предшколце, под називом „Чиста планета. Радионицу су реализовале учитељица приправник Јована Ћебић и педагошки асистент Данијела Јанковић.

12. 4. 2018. – Ученици VIразреда су у Центру за културу Ваљево присуствовали свечаној Академији поводом обележавања Светског Дана Рома.

12. 4. 2018. – Одржанси су састанци Стручног већа друштвених наука, Стручног већа природних наука и Стручног већа вештина.

12. 4. 2018. – Реализован је четврти састанак Општинског савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са треће седнице. 2. Ивица Гачић – предлог за 3Д прелазе за пешаке.

12.4.2018. – Одржан је осми састанак Тима за инклузију са следећим дневним редом: 1.Извештај ИРК. 2. Анализа рада малих ИОП тимова.

12. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа успеха и владања. 2. Промоције издавачких кућа. 3. Конкурси, посете, радионице.

13 – 14. 4. 2018. – Одржан је Пробни завршни испит за ученике VIII разреда. Ученици су тест из математике радили 13. 4. 2018. године у 12.00 часова, а тест из српског језика и комбиновани тест 14. 4. 2018. године, у 9.00 и у 11.30 часова.

15. 4. 2018. – У Основној школи „Владика Николај Велимировић“ одржано је Окружно такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“. Школу су представљала три ученика: Нађа Ђурасовић VII1, Елена Букумирић VIII2 и Лука Станић VIII1. Ниједан ученик се није пласирао на Републичко такмичење.

16. 4. 2018. – У Хали спортова у Ваљеву одржано је Општинско такмичење у фудбалу. Екипа Школе је освојила I место и пласирала се на Окружно такмичење. Екипу је чинило седам ученица: Тамара Ђурић VIII3, Нина Вујчић VIII3, Ивона Исајловић VIII1, Анастасија Вујић VIII1, Милица Хаџић VII2, Јана Тоскић VII1 и Јана Јуришић VI3.

16.4.2018. – Одржан је седми састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика, са следећим дневним редом:1. Сумирање резултата рада ученика после трећег тромесечја. 2. Прослава светског Дана Рома. 3.Анализа постигнутих резултата за ученике који раде по ИОП-у. 4. Разно.

17. 4. 2018. – У холу Школе одржана је Шаховска симултанка. Заинтересовани ученици су играли против осмоструког првака Ваљева и двоструког првака државе, ФИДЕ мајстора Ненада Поповића.

17. 4. 2018. – Издавачка кућа BIGZ у Школи је одржала презентацију нових уџбеника, уџбеничких комплета и дигиталних уџбеника за V разред основне школе.

17. 4. 2018. – Мирјана Беговић, професор разредне наставе, у одељењу IV2 одржала је угледни час „Твоје тело – обрада“.

18. 4. 2018. – Одржана је четврта седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација наставног плана и програма. 2. Успех ученика на крају трећег класификационог периода. 3. Владање ученика и изречене васпитно-дисциплинске мере. 4. Разно.

18. 4. 2018. – Одржана је тринаеста седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Успех и владање ученика. 2. Нови ученици. 3. Извештај са такмичења. 4. Разно.

18. 4. 2018. – Ученици одељења II1 су послали 22 ликовна и 5 литерарних радова на конкурс Крв живот значи у организацији Црвеног крста Ваљево.

18. 4. 2018. – Реализована је радионица за предшколце, под називом Игре без граница“. Са децом су се играле и радионицу припремиле учитељице четвртог разреда.

19. 4. 2018. – Издавачка кућа ЈРЈ у просторијама Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ одржала је промоцију „Граматике српског језика од I до IV разреда“ и „Граматике српског језика од V до VIII разреда“, аутора др Јадранке Милошевић. Промоцији су присуствовале Ана Савковић, директор Школе, Слађана Ранковић, библиотекар, Весна Андрић, Славица Глишовић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Драгана Кузмановић, учитељи, и Јована Ћебић, учитељ на стручној пракси у Школи.

19. 4. 2018. – Одржан је тематски дан у одељењу II3, посвећен здравој исхрани и избегавању слаткиша.

20. 4. 2018. - Одржан је шести састанак Стручног већа дефектолога са следећим, Дневним редом: 1. Успех ученика на крају трећег класификационог периода. 2. Васпитно-дисциплинке мере. 3. Организација излета. 4. Извештај са хуманитарног квиза. 5. Разно.

20. 4. 2018. –Ученици трећег разреда Ваљевске гимназије,који су чланови Истраживачког друштва Владимир Мандић – Манда', изненадили су ученике одељења за ученике са посебним потребама поклон пакетићима. Ученици Школе су гостима показали своје умеће кроз песму, игру, рецитацију и цртање.

20. 4. 2018. –Чланови Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда“ посетили су Школу и одржали предавање ученицима седмог разреда. Ученике су упознали чиме се Друштво бави и које тематске групе постоје у оквиру Друштва. Организовање волонтерских акција уређења природе и истраживачке акције у природи на теренима у околини Ваљева и у Србији су неке од активности Друштва. Интересовање ученика је било велико и већ је договорена посета Друштву.

21. 4. 2018. – У Крагујевцу одржано је такмичење у пливању Пират опен“. Наталија Савић II1 освојила је треће место и бронзану медаљу у дисциплини 100 метара леђно.

21. 4. 2018. – У Основној школи „Сестре Илић“ одржано је Окружно такмичење из биологије. Школу су представљала два ученика: Часлав Протић V1, који је заузео III место, и Огњен Пешић V1. За ученике V разреда Окружно такмичење је последњи ниво такмичења на којем могу учествовати.

21. 4. 2018. – У Јагодини је одржано Републичко такмичење из математике. Школу је представљао ученик Никола Трифуновић VIII3. Ученик је имао 28 поена и није успео да освоји награду.

21. 4. 2018. – Школа је била домаћин Општинског такмичења „Шта знаш о саобраћају?“. Учествовало је 8 ученика школе: Марија Младеновић V2, Лука Дамњановић V3, Богдан Јовић V2, Нина Петаковић V2; Јана Јовановић VII3, Димитрије Орестијевић VII2, Миљана Давидовић VII2, Петар Обрадовић VII2. На Окружно такмичење су се пласирала два ученика: Марија Малденовић иЈана Јовановић, а ученик Лука Дамњановић биће резерва. Екипа школе заузела је 3. Место у „Ц“ категорији.

22. 4. 2018. – Школа је била домаћин Окружно такмичења из техничког образовања. Школу је представљао ученик Димитрије Костадиновић VIII2, који је заузео I место и пласирао се на Републичко такмичење.

22. 4. 2018. – У Основној школи „Сестре Илић“ одржано је Окружно такмичење из хемије. Школу је представљала Маша Јовановић VII3, која је заузела III место, али се није пласирала на Републичко такмичење.

22. 4. 2018. – У Основној школи „Андра Савчић“ одржано је Окружно такмичење из историје. Учествовало је пет ученика Школе: Часлав Протић V1, Предраг Планић VI2, Драган Ђокић VI2, Лука Станић VIII1 и Михаило Марковић VIII1. Ниједан ученик се није пласиарао на Републичко такмичење.

23. 4. 2018. – Поводом прославе Дана војске Србије, а у циљу промовисања војног позива и Војске Србије, Гарнизон Ваљево организовао је ликовни и литерарни конкурс за ученике основних школа, на тему „Писмо војнику“ и „Мој војник“. У понедељак, 23. априла 2018. године, у ваљевској касарни „Војвода Живојин Мишић“ награђени су најбољи радови ученика, који су имали част да присуствују и војној свечаности.Из Основне школе „Нада Пурић“ награђен је литерарни рад ученика Јована Рајовића II1и ликовни рад ученика Војина Јанковића II3. Ученици одељења II1и II3су заједно са награђеним другарима посетили касарну и изложбу наоружања и војне опреме којим касарна у Ваљеву располаже.

23. 4. 2018. – Тридесетак заинтересованих ученика VIII разреда, са одељењским старешинама Вањом Анђелковић и Мирјаном Смоловић, посетило је Пољопривредну школу Ваљево. У изузетном амбијенту ове школе, ученици су имали прилику да виде спој традиционалног и модерног, да се упознају са свим активностима и капацитетима школе и да се детаљно обавесте о смеровима који ће бити уписани у школској 2018/19. години.

23. 4. 2018. – У Свечаној сали Школе гостовао је млади песник Никола Стојановић. Ученици I, II, III и IV разреда имали су прилику да уживају у духовитој и занимљивој поезију коју ствара овај даровити младић. Сала је звонила стиховима, песник је започињао рецитовање својих песама, а весели дечји гласови су настављали стихове, пратећи пут забавне риме. Такође, и ученици који пишу поезију имали су прилику да рецитују своје песме и поделе своја искуства са песником.

24. 4. 2018. – Издавачка кућа „Едука“ у Школи је одржала промоцију уџбеника за I и V разред основне школе.

24. 4. 2018. – На 14. Међународном фестивалу Креативна чаролија“ Бања Врујци (дечје стваралаштво), у области литерарног стваралаштва, ученик Лазар Грујичић IV2 је похваљен у категорији млађег узраста (поезија) међу 22 похваљених и једини је похваљени ученик из Ваљева. Песма коју је написао носи назив „Бори се за своја крила, јер небо није граница“.

24 - 25.4. 1018. – Одржано је првенство град Ваљева у шаху. Екипу школе чинили су: Иван Берташевић IV3, Иван Тимотић VIII1, Лука Станић VIII1, Тијана Ђурђић VIII2 и Лазар Остојић VIII3. Екипа је освојила прво место.

25. 4. 2018. – Издавачка кућа „Герундијум“ у „Првој основној школи“ одржала је презентацију уџбеничких комплета за I разред одновне школе.

25. 4. 2018. – Одржан је седми састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Допунска и додатна настава. 3. Припрема ученика 8. разреда за завршни испит. 4. Разно.

25. 4. 2018. – Одржан је осми састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Резимирање СВОТ анализе Школе у циљу израде Развојног плана за наредни период. 2. Извештај са пробног завршног испита за осми разред. 3. Разно.

25. 4. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Реализација плана и програма до трећег класификационог периода. 3. Извештај о успеху и владању ученика на трећој класификацији. 4. Свот анализа. 5. Разно.

25. 4. 2018. – Одржана је радионица за предшколце, под називом „Глас и слово, слогови и речи“. Радионицу су реализовале учитељице Биљана Сеничић и Тања Селаковић.

26. 4. 2018. – Одржан је седми састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Припрема Матурске свечаности.

26. 4. 2018. - На наградном конкурсу Најлепша мама на свету, моја мама“ који је расписао Савет дечјег савеза града Врања награђене су две ученице четвртог разреда: Сташа Кузељић IV2за литерарни рад освојила је друго место, а Јелeна Станковић IV1похвалу за креативан ликoвни рад.

26. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Припрема и реализација пролећног кроса. 2. Изложба поводом Ускршњих празника. 3. Разно.

26 – 27. 4. 2018. - Одржано је првенство Ваљева у шаху, појединачна такмичења. Награде су освојили: Тијана Ђурђић ( I место), Лука Станић ( II место) и Иван Бирташевић ( II место).

26. 4. 2018. – Школу су посетиле членице Кола српских сестара „Преподобна Мати Евгенија (храма Васкрсења Христовог) и обрадовале ученике са посебним потребама.Предвођене духовником, протојерејем Гораном Анђелићем, и председницом Бисерком Месаревић, чланице Кола српских сестара обрадовале су ученике са посебним потребама (укупно 25 у обе смене) школским прибором, слаткишима, сланим грицкалицама и соковима. Добродошлицу сестрама пожелеле су њихове наставнице, специјални педагози Вања Савић, Горанка Калембер Лучић, Јелена Павловић и Митра Минић.

26. 4. 2018. – У Мионици је одржана Окружна смотра рецитатора на којој су учествовали ученици III, IV и V разреда.

26. 4. 2018. – Ученици VI и VII разреда су са наставницом биологије Радмилом Ђуровић посетили изложбу Фотографије гљива“ у Музеју у Ваљеву.

26. 4. 2018. – У Школи је обележен Дан девојчица

26. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализације остварености Школског програма на крају Трећег тромесечја. 2. Такмичења. 3. Посете часовима. 4. Спортске активности.

26. 4. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Праћење постигнутих резултата ученика на такмичењима. 2. Ваннаставне активности. 3. Припрема за пробни завршни испит и његова реализација. 4. Хуманитарне акцие. 5. Професионална оријентација. 6. Разно.

27. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Окружна такмичења. 2. Договор око израде развојног плана за наредни период. 3. Презентације уџбеника за Iи Vразред.4. Тестирање ученика VIII разреда за завршни испит.

27. 4. 2018. – У Основној школи „Драгољуб Илић“ у Драчићу Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, присуствовал је Провери савладаности програма наставника-приправника Марије Којић, којој је била ментор у периоду од фебруара 2017. до фебруара 2018. године.

28. 4. 2018. – Ученици VI и VII разреда који похађају Грађанско васпитање посетили су Други ваљевски сајам књига „DoctrinaFair“,који се одржавао на Универзитету Сингидунум. Ученици су присуствовали отварању Сајма и мини концерту, а затим су обишли бројне штандове са књигама. Ученике су пратиле Рајна Бранковић, наставница српског језика, и Оливера Продановић, наставница шпанског језика.

28. 4. 2018. – У Основној школи „Десанка Максимовић“ одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке културе. Школу су представљала четири ученика: Драган Ђокић VI2, Оливера Филиповић VII2, Валентина Вукомановић VII1 и Андрија Павловић VIII2. Ученице Оливера Филиповић и Андријана Павловић су заузеле III места. Ниједан ученик се није пласирао на Републичко такмичење.

28. 4. 2018. – Одржан је осми састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у другом полугодишту. 2. Планирање активности за наредни месец.

28. 4. 2018. – У „Првој основној школи“ одржано је Окружно такмичење из географије. Учествовао је ученик Никола Вуловић VIII1, који је освојио I место и пласирао се на Републичко такмичење.

30. 4. 2018. - Ученици одељења I1 су део наставе реализовали у Пољопривредној школи у Ваљеву.

30. 4. 2018. – Лазар Петровић IV3, оживео је делић прошлости Србије с почетка 20. века, на часу у свом одељењу.

30. 4. 2018. – Одржан је осми састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења ученика. 2. Промоција успешних ученика.

3. 5. 2018. – Ученици, чланови географске секције, заједно са својим наставником Милосавом Милићем, пригодним паноом су обележили 3. мај – „Дан Сунца“. Они су на занимљив начин, креативним црежима и текстом који објашњава Сунце и његов утицај на нашу планету, подсетили на порекло живота и светлост која нас свакодневно обасјава.

3. 5. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Мере за побољшање успеха. 2. Предметни наставници у посети. 3. Спортска такмичења.

4. 5. 2018. – Ученици IV разреда су провели дан у природи, на реци Градац. Тада је на коњичком клубу, у организацији Основне школе Владика Николај Велимировић одржана манифестација МедоВАтура, еколошка акција за очување природе и заштиту медведа Таре. Том приликом је и расписан конкурс за најбољи стрип, на ком су учествовали и наши ученици, који су награђени књигама: Лазар Јовановић IV1 (4.место), Јелена Станковић IV1(3.место) и Лазар Грујичић IV2(2.место).

7. 5. 2018. – Наставнику Ђорђију Бубањи додељена је похвала поводом ангажовања у осмишљавању и спровођењу активности којима се промовишу нове технологије у Школи (у оквиру Недеље дигиталних вештина 2018).

7. 5. 2018. – У Свечаној сали Школе одржана је презентација нових уџбеника за I и V разред основне школе, издавачке кућеНаша кућа знања”.Уз креативне и занимљиве презентације ауторских тимова, учитељи и наставници су се упознали са новим уџбеницима.

7.5.2018. – Одржан је девети састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.Преглед документације из Регистара у писаној форми. 2. Припрема докумнтације за ученике који полажу завршни испит по ИОП-у.

8. 5. 2018. – Oрганизација „Caritas“ је Школи поклонила осам стабала јавора.Стабла јавора су посађена у школском дворишту.

8. 5. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење Школе, са следећим Дневним редом. 1. сађење нових садница и одржавање дворишта. 2. Разно.

9. 5. 2018. – На аудицији Градског позоришта Абрашевић” четрнаест ученика Школе показало је своје глумачке способности. За учешће у представи по тексту Јована Јобановића Змаја Невен” одабрани су ученици: Теа Симић, Софија Давидовић, Хелена Остојић и Николина Бирчанин.

9. 5. 2018. – Одржана је четрнаеста седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Избор уџбеника. 2. Извештај са такмичења и учешће на конкурсима. 3. Разно.

10. 5. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је дванаестом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. Години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у Образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

10. 5. 2018. – У Хали „Студент“ у Ваљеву одржане су Мале олипијске игре.

10. 5. 2018. – Представници Ученичког парламента Школе учествовали су у раду радионице Репродуктивно здравље“, која је организована поводом Дана Медицинске школе, на Факултету здравствених наука Сингидунум.

11 – 12. 5. 2018. – У основној школи „Јован Стерија Поповић“ одржано је Републичко такмичење из техничког образовања. Школу је представљао ученик Димитрије Костадиновић VIII2, који је освојио I место.

11. 5. 2018. – Aтлетска манифестација крос РТС-а одржана је у 10 часова на спортском терену Школе. Ученици другог и четвртог разреда истрчали су предвиђену стазу.

11. 5. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења II3,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Праћење и вредновање планираних активности у протеклој школској години и препоруке за даљи рад ученика.

12. 5. 2018. – Математичко друштво „Архимедес“ организовало је 44. математичку олимпијаду основних школа. Екипу школе чинило је пет ученика: Сташа Кузељевић IV3, Часлав Протић V1, Марија Петрић VI1, Маша Јовановић VII3 и Никола Трифуновић VIII3. Екипа је заузела 38. место и добила III награду. Најбоље појединачне резултате су остварили ученици Никола Трифуновић, који је освојио III награду, и Часлав Протић, који је добио похвалу. Похвалом су награђени и Маја Станковић, наставник математике, Актив математике и Школа.

13. 5. 2018. – У основној школи „Данило Даниловић“ у Радљеву, одржано је Окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају?“. Учествовале су две ученице Школе: Марија Младеновић V3 и Јана Јовановић VII3. На Републичко такмичење се пласирала ученица Јана Јовановић, која је освојила I место у екипи Ц.

14. 5. 2018. – Одржана је девета седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 10. 4. 2018. године. 2. Усвајање Правилника о накнади трошкова превоза. 3. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за директора Школе. 4. Именовање конкурсне комисије.

15. 5. 2018. – У циљу професионалне оријентације, ученици VIII разреда (6 ученика) посетили су Ваљевску гимназију. Ученике је водила Маја Станковић, наставник математике.

15. 5. 2018. – Ученици одељења за ученике са посебним потребама, у оквиру једнодневног излета, посетили су Врњачку Бању, манастире Жичу и Љубостињу и упознали се са знаменитостима тих места. На излет је ишло 20 ученика, у пратњи родитеља и 3 наставника дефектолога.

15. 5. 2018. – Реализован је десети састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Резултати конкурса за Сабор учитеља и манифестацију у Книћу. 2. Мала олимпијада и Спортске игре. 3. Договор о завршним годишњим тестовима. 4. Разно.

16. 5. 2018. – Зоран Радовановић, професор трубе у Музичкој школи „Живорад Грбић“ Ваљево, одржао је три промотивна часа о труби за ученике IV разреда (у сваком одељењу по један час).

16. 5. 2018. – Реализована је радионица за предшколце под називом „Музика је добар друг“. Радионицу су осмислиле и реализовале учитељице другог разреда, Виолета Кењић и Новка Мосуровић Андрић.

16. 5. 2018. – На конкурсу „Сремушијада“ Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“ ученица Олга ГлишићIV2 је освојила Iместо, а Лука Матијевић IV2 је освојио III награду. Награђени су дипломом, новчаном наградом и пригодним поклонима.

16. 5. 2018. – Одржан је девети састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Пробно тестирање/припреме ученика. 3. Извештај Већа. 4. Разно.

17. 5. 2018. – Одржан је осми састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Предавање „Репродуктивно здравље.

17. 5. 2018. – Ученици IV разреда су са учитељицом Светланом Арсић присуствовали пројекту Туристичке организације Ваљева „Доживи Дивчибаре“.

18. 5. 2018. – Ученици VII1и IV3 су са својим професорима Мирјаном Смоловић и Светланом Арсић присуствовали отварању смотре рецитатора „Песниче народа мог“ у Центру за културу Ваљево.

18. 5. 2018. – У Свечаној сали Школе одржана је Трибина за родитеље будућих првака. Директор Школе, Ана Савковић је поздравила родитеље, а педагог, логопед и учитељице будућег првог разреда и Продуженог боравка говориле су о разним темама које интересују родитеље: осамостаљивање ученика, припрема за школу, обавезни и изборни предмети, уџбеници, рад Продуженог боравка. За то време, предшколци су били на последњој предвиђеној радионици за ову школску годину. Родитељи су обавештени да ће се свечани пријем првака и приредба тим поводом одржати 31. августа 2018. године, у 18 часова.

18. 5. 2018. – У Центру за културу је изведена представа „Невен“, у којој су учествовала и два ученика Школе. Овој прдстави је присуствовало 120 ученика Школе.

18. 5. 2018. – У оквиру Локалног акционог плана за образовање Рома град Ваљево је огранизовао једнодневни излет за ученике ромске националности. У пратњи педагошког асистента, Данијеле Јанковић, на излет су ишли: Марија Митровић, Валентина Митровић, Јован Фетовски, Немања Фетовски, Никола Фетовски, Урош Јанковић и Алекса Тешић.

19. 5. 2018. – Светлана Матић, логопед Школе, присуствовала је II симпозијуму логопеда, сурдоаудиолога и фонијатара Србије у Београду. Тема је била „Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству“. Организатор симпозијума било је Удружење логопеда Србије. Тиме је стекла право на један бод у смислу чл. 22 Правилника.

19. 5. 2018. – У организацији Савета родитеља реализован је једнодневни излет за ученике VII разреда, на релацији Ваљево – Хопово – Сремска Каменица – Сремски Карловци – Нови Сад. На излет су ишла 72 ученика, у пратњи Зорице Тоскић, представника Савета родитеља, Љиљане Павловић, наставника српског језика, Милосава Милића, наставника географије, и Весне Ивановић, наставника физичког васпитања. Излет је имао едукативни карактер, у смислу припреме ученика за предстојећи писмени задатак из српског језика (на тему „Извештај са репортажом“), као и упознавање географских, историјских и културолошких знаменитости.

20. 5. 2018. – Ученик Лазар Косић II1 примио је награду на 16. Фестивалу „Витезово пролећа“ у Београду за свој ликовни рад.

20. 5. 2018. – На Републичком такмичењу из географије, одржаном на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Школу је представљао ученик Никола Вуловић VIII1, који је добио похвалу.

21. 5. 2018. – Одржан је састанак Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице 28. 12. 2017. године. 2. Успех и владање ученика Школе на крају 3. тромесечја. 3. Информације о такмичењеима. 4. Обавештење о уџбеницима. 5. Организовање прославе Мале матуре ученика VIII разреда у просторијама Школе. 6. Избор члана Савета родитеља који је представник Савета родитеља у Комисији која спроводи поступак избора „Ученика генерације“ Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, за школску 2017/2018. годину. 7. Избор представника родитеља за дежурство на Завршном испиту у школској 2017/2018. години. 8. Пословник о раду Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ Ваљево.

21. 5. 2018. – Одржане су Спортске игре младих у хали „Студент“ и фудбалском терену „Пети пук“. Екипа четвртог разреда је освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење, које ће бити одржано у Београду у јулу месецу.

21. 5. 2018. – Екипа четвртог разреда Школе, који су се борили под именом Жути лавови, победили су у игри Између две ватре на дугогодишњој манифестацији Мале олимпијске игре. У екипи себорило девет ученика четвртог разреда. Победили су три утакмице и освојили прво место, па ће у јулу месецу ићи на Републичко такмичење у Београд. Вођа екипе је била учитељица Мирјана Беговић.

21. 5. 2018. – Директорка Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

22. 5. 2018. – На литерарним и ликовном конкурсу „Здрави зуби у здравој породици“, који је расписао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Батут“ награђена су радови две ученице школе: Дарије Ранковић III1 и Сташе Кузељевић IV2.

22. 5. 2018. – У Свечаној сали Ваљевске гимназије одржано је књижевно вече о књизи „Светомир Николајевић – живот и дело“, чији је аутор Војкан Станић. Модератор овог догађаја био је Драган Павловић, библиотекар Школе.

22. 5. 2018. – Ученици другог разреда су слушали концерт талентованих ученика у Музичкој школи „Живорад Грбић“.

22. 5. 2018. – Ученици I1 су у оквиру амбијенталне наставе посетили пијацу, храм и аутобуску станицу, заједно са својом учитељицом Јеленом Димитријевић и ЈеленомЈовановић, студенткињом на пракси.

22. 5. 2018. – Директорка Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за интегралну социјалну политику у граду Ваљеву .

23. 5. 2018. – Ученице V разреда учествовале су на отварању ваљевског Џез фестивала у Центру за културу, као део хора школе страних језика „Контекст“.

23. 5. 2018. – Музички трио „Аморозо“ у холу Школе организовао је концерт, у оквиру пројекта „Музика деци“, чији је покровитељ Град Ваљево. Концерту су присуствовали ученици од I до IV, њихови учитељи, али и сви они које је звук класичне музике омамио и позвао да у њему уживају.Овај музички састав оснван је 2011. године. Чине га професори Музичке школе „Живорад Грбић“: Александра Миливојевић Јоцић (виолина), Даница Крунић (виолончело) и Оливера Пантелић (клавир). За седам година постојања и пет остварених пројеката под покровитељством Града Ваљева, трио „Аморозо“ предствља део бројних културних манифестација у граду и изван њега.За ову прилику, веселе уметнице одабрале су девет композиција, међу којима су била и дела Вердија, Вагнера, Моцарта, Чајковског. Лепоти овог догођаја допринели су и ученици Школе, Александра Радовановић, Јован Рајовић и Лазар Грујичић, који су рецитовали своје песме написане у славу музике и осећања које она у нама буди.

24. 5. 2018. – У вртићу „Видра“ одржана је додела награда и диплома поводом затварањанедеље „Здравља уста и зуба“, за ликовнии литерарни конкурс које су ученици радили на тему „Здрави зуби у свакој породици“, а који је расписао „Завод за јавно здравље“. Ученица Дарија Ранковић III1 освојила прву награду, а ученица Сташа КузељевићIV2 другу награду,у категорији ученика од првог до четвртог разреда.

24. 5. 2018. – Традиционални годишњи састанак Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Г. Милутина са директорима основних и средњих школа са подручја Епархије ваљевске одржан је на празник Светих Ћирила и Методија, у хотелу „Дивчибаре“. У пословично срдачном разговору истакнуто је задовољство резултатима, које су Епархија ваљевска и школе постигли међусобном сарадњом, у првом реду извођењем верске наставе, која од повратка у образовни систем Србије (2001. година) управо у овој епархији бележи најбољи одзив ученика на територији Српске Православне Цркве.

24. 5. 2018. – Ученици V разреда су обележили Дан ћирилице разноврсним активностима.

25 – 26. 5. 2018. – На Републичком такмичењу „Шта знаш о саобраћају?“, одржаном у Леденој дворани хале Пионир у Београду, Школу је представљала ученица Јана Јовановић VII3. Ученица није успела да освоји награду.

25. 5. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Припремна настава за завршни испит. 2. Посета и одржавање наставе у одељењима четвртог разреда. 3. Републичко такмичење. 4. Семинари.

27. 5. 2018. – Одржан седми састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Извештај са излета. 2. Посета Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда“. 3. Час милосрђа у специјалном одељењу. 4. Формирање комисије за полагање разредног испита. 5. Разно.

28. 5. 2018. – На ликовном и литерарном конкурсу „Свака цигарета смета“, у организацији Одбора за Јавно здравље Ваљево, награђени су радови ученика Јована Рајовића II1 и Димитрија Ерића IV3.

28. 5. 2018. – Ученик четвртог разреда Лазар Грујичић је примио две награде: у Бањи Врујци,похвалу за песму Сат на манифестацији Креативна чаролија, и у Тополи трећу награду на конкурс Друштва учитеља Тополе, за ликовни рад Моја учитељица“.

28. 5. 2018. – Ученици другог разреда учествовали су у Свечаној литији градским улицама. Ову светковину улепшали су ученици својим свечаним и ведримучешћем.

29. 5. 2018. – Одржан је четврти састанак Тима за здравствену превенцију и заштиту животне средине, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у месецу новембру. 2. Планирање активности за наредни месец.

29. 5. 2018. – Одржан је девети састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности у месецу мају. 2. Упоређивање планираних активности са реализованим активностима у другом полугодишту.

29. 5. 2018. – Одржан је састанак Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Унутрашња анализа рада тимова и самоеволуација

30. 5. 2018. – Ученици Школе учествовали су на „Малим олимпијске играма“ у Шапцу. Ученици нису успели да остваре даљи пласман.

30. 5. 2018. – Ученици од првог до четвртог разреда били су подршка екипама Школе на Малим олимпијским играма у Шапцу.

30. 5. 2018. – У Београду, у Црвеном крсту Србије, свечано су уручене награде победницима овогодишњег конкурса Крв живот значи.На конкурсу су учествовале 92 организације Црвеног крста, послато је преко 20 000 ликовних, литерарних и видео радова из 561 основне и средње школе. Више пута награђивани ученик четвртог разреда, Лазар Грујичић овога пута је написао, по мишљењу многих, најлепшу песму до сада Крв живот значи и сасвим заслужено од свих пристиглих песама (а било их је скоро 4000) освојио 2. награду у Србији.

30. 5. 2018. – Одржан је девети састанак Педагошког колегијума, са следећим Дневним редом: 1. Извештај са такмичења. 2. Прослава „Мале матуре“. 3. Организација и задужења за завршни испит ученика осмих разреда. 4. Организовање хуманитарне акције за ученика из Основне школе „Милован Глишић“. 5. Мишљење СТИО за ученике који се уписују у средњу школу, а учили су по ИОП-у 2. 6. Разно.

30.5.2018. – Одржан је осми састанак Тима за подршку Рома и праћење стандарда ученика, са следећим Дневним редом:1. Договор о упису ученика осмог разреда у средњу школу.2. Индивидуални разговор са родитељима ученика. 3. Разно.

31. 5. 2018. - Одржан је девети састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци са следећим Дневним редом: 1. Такмичења ученика. 2. Промоција успешних ученика.

31.5.2018. – Одржан је девети састанак Тима за инклузију са следећим Дневним редом: 1.Извештај са великог састанка Мреже подршке ИОП-а. 2. Израда тестова за завршни испит.

31. 5. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Преглед документације и припрема ученика који раде по ИОП-у за полагање завршног испита. 2. Мрежа подршке. 3. Анализа рада са ученицима који су имали појачан васпитни рад. 4. Разно

31. 5. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Сарадња са ученицима IV разреда. 2. Изложбе ликовне секције. 3. Разно.

31. 5. 2018. – Одржана је пета седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација Наставног плана и програма на крају четвртог тромесечја. 2. Успех и владање ученика на крају осмог разреда. 3. Разно.

1. 6. 2018. – У холу Школе свечано је прослављен завршетак за ученике осмог разреда. Ученици су са одељенским старешинама, учитељицама, наставницима и директором Школе на пригодан начин обележили крај основног школовања. Прослава „Мале матуре“ почела је око 19.30 испред Школе уз трубаче, а уз музику, послужење и добро расположење наставила се до 24 часа.Ову генерацију матураната памтићемо не само по школским успесима, већ и по великој одговорности и примерном понашању.

4. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење школе, са следећим Дневним редом: 1. Обележавање Светског дана животне средине. 2. Разно.

5. 6. 2018. – Ученица осмог разреда, Тијана Тодорчевић на Међународно пливачком такмичењу у Скопљу освојила је пет медаља.

5. 5. 2018. – Ученици еколошке секције, коју води Радмила Ђуровић, професор биологије, урадили су пано поводом 5. јуна – Дана заштите животне средине, и тако подсетили на овај значајан датум који је одредила Генерална скупштина УН.

6. 6. 2018. – У школком дворишту ученици четвртог разреда су садили цвеће поводом облежавања Дана животне средине.

6. 6. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Извештај о реализацији наставног плана и програма за VIII разред. 3. Разматрање и усвајање успеха и владања ученика VIII разред у школској 2017/2018. години. 4. Извештај Комисије за избор „Ученика генерације“ и „Спортисте генерације“. 5. Разматрање и усвајање предлога одељењских старешина VIII разред за доделу Вукових диплома, посебних диплома и похвала Школе. 6. Разно.

6. 6. 2018. - Одржан је девети састанак Ученичког парламента, са следећим Дневним редом: 1. Матурска свечаност. 2. Анализа рада.

6. 6. 2018. – Ученици из одељења ученика са посебним потребама посетили су манастирима Лелић и Ћелије, заједно са својим родитељима и наставницима.

7. 6. 2018. – Предшколци града Ваљева учествовали су на заједничкој манифестацији.

7. 6. 2018. – На 10. конкурсу Радионица баснописаца у организацији Задужбине Доситеј Обрадовић Београд, ученикЛазар Грујичић IV2освојио је Iнаграду, у категорији „Оргинални приступ“, за своју басну Вук и бува.

7. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа вештина, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма на крају школске године. 2. Спортске активности. 3. Израда Извештаја Годишњег плана рада.

8. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења III1,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Сагледавање резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду постизања још бољих резултата и боље функционалности на часу.

8. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука, са следећим Дневним редом: 1. Угледни час 2. Резултати ученика на крају другог полугодишта. 3. Анализа успеха на такмичењима. 4. Стручна усавршавања. 5. Завршни испит.

8. 6. 2018. – Ученици I3 разреда провели су дан на базену СРЦ Петница“, са својом учитељицом Весном Андрић. Ученике V и VI разреда водила је Весна Ивановић, професор физичког васпитања.

9. 6. 2018. –У организацији компаније Микрософт и Британске амбасаде у Београду и ове године је организована манифестација Нове технологије у образовању. Уз мноштво занимљивих презентација, предавања, дебата и радионица, аутори су представили иновације које би могле обогатити и осавременити наше образовање. Учитељице Јелена Димитријевић и Новка Мосуровић Андрић су присуствовале овој Међународној конференцији.

11. 6. 2018. – Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић одржале су угледни час Грађанског васпитања у шестом разреду. Тема часа била је Додирни љубав кроз осећања испуњена емоцијама. Ученици су кроз групни облик рада научили како да препознају емоције и осећања и дали су свој активан допринос успешности часа. У краткој анкети на крају изразили су жељу да имају више оваквих часова.

11. 6. 2018. – У холу Школе традиционално је одржана језичка приредба за ученике четврог разреда. Ученици стaријих разреда, који уче шпански и немачки језик, скечевима, песмама и плесом приближили су ове језике млађим другарима и њиховим родитељима.

11. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења III3,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Сагледавање резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду постизања још бољих резултата и боље функционалности на часу.

11. 6. 2018. – У Школи је завршена акција сакупљања пластичних чепова, чијим се рециклирањем прикупљају средства за помоћ деци са инвалидитетом или са неком сметњом у развоју. И ове године ученици Школе били су вредни и хумани, успевши да прикупе чак десет џакова чепова, који су данас послати Удружењу „Чепом до осмеха“ у Нови Сад. Акција „Чепом до осмеха“ покренута је 2012. године, на иницијативу Вање Петковић, еколога из Новог Сада. Осим што има хумани карактер, ова акција има и изузетан еколошки значај, јер сакупљањем пластичних чепова бринемо о животној средини.

12. 6. 2018. – Представа „Ако желиш да доживиш чудо“ одржана је у Холу Школе. Представа је представљала завршницу пројекта „Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама“. Глумци су били ученици одељења IV3.

12. 6. 2018. – У Дому културе Ваљево одржана је Завршна свечаност математичара, на којој су учествовали у ученици Школе, који су у току школске 2017/2018. године на математичким такмичењима остварили највише успеха.

12 – 13. 6. 2018. – За ученике шестих разреда Школе организован је летњи камп, који је трајао два дана, на базенима у СРЦ„Петници. На базене у камп, ученици су дошли са својим родитељима у поподневним сатима, а отишли сутрадан у исто време. За време боравка имали су различите активности, као што су пливање, роњење на дах, гађање из лука и стреле, прављење логорске ватре, постављање шатора и друге активности везане за боравак у природи. Са ученицима ја боравио Бранко Јовановић, професор физичког васпитања, који је и организовао овај камп.

12. 6. 2018. – Ученици одељења II3 разреда провели су дан на базену СРЦ Петница, са својом учитељицом Новком Мосуровић Андрић.

12. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива четвртог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Активности везане за крај школске године. 2. Разно.

12 - 13. 6. 2018. – Учитељица Весна Андрић и Славица Глишовић водиле су своје ученике на базен у СРЦ Петница“.

13. 6. 2018. – У Техничкој школи у Ваљеву одржана је Обука за супервизоре, дежурне наставнике и прегледаче за завршни испит школске 2017/2018. године.

13. 6. 2018. – Ученици VII разреда провели су дан на базену СРЦ Петница, са својом наставницом Весном Ивановић.

13. 6. 2018. – Одржан је десети састанак Стручног већа природних наука, са следећим Дневним редом: 1. Такмичења. 2. Усвајање извештаја о раду Већа. 3. Избор руководиоца Већа за 2018/2019. Годину. 4. Разно.

13. 6. 2018. – Реализован је једанаести састанак Стручног актива другог разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и програма за школску 2017/2018. годину. 2. Успех и владање ученика. 3. Припрема родитељског састанка. 4. Израда извештаја. 5. Анализа допунске наставе. 6. Разно.

13. 6. 2018. - Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења I1,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Упознавање и сагледавање свих аспеката функционисања ученика током школске 2017/2018. године.

13. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења IV3,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Сагледавање резултата тoком школске 2017/2018. године и договора о даљем раду постизања још бољих резултата и боље функционалности на часу.

13. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења IV1,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду ради постизања бољих резултата ученика Стефана Жупца.

13. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења VII2,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду ради постизања бољих резултата ученика.

13. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења IV2,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа рада и постигнутих резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду ученика.

13. 6. 2018. – Реализован је састанак Малог ИОП Тима одељења IV2,у присуству директора Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа рада и постигнутих резултата током школске 2017/2018. године и договора о даљем раду ученице Анђеле Челекетић.

13. 6. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Актива директора Школске управе Ваљево, који је реализован у „Техничкој школи“ у Ваљеву.

14. 6. 2018. – Васпитачица предшколске групе Тања Дивнић и учитељица Тања Селаковић су припремиле представу која је обухватила предшколце и ученике који похађју продужени боравак.

14. 6. 2018. – Наставнице немачког језика организовале су такмичење из немачког језика. Дипломом су награђени најбољи ученици.

14. 6. 2018. – Актив II разреда реализовао је музичко и спортско дружење ученика.

14. 6. 2018. – Завршена је школска година и друго полугодиште школске 2017/2018. године.

14. 6. 2018. – Ученици су последњег дана ове школске године прославили завршетак свог првог дела школовања и растанак од учитељица, прославили су „Мини матуру“.

15. 6. 2018. – Генерација ученика IV разреда је на часовима ликовне културе приликом упознавања са сјајном наставницом Миром Лукић направила заједнички рад – Дрво генерације, који ће красити ходник Школе наредних година.

15. 6. 2018. – Почео је летњи распуст, који ће трајати до 31. 8. 2018. Школска 2018/2019. година почиње 3. 9. 2018. Црвена смена креће пре подне, а црвена смена после подне.

15. 6. 2018. – Одржана је 15. седница Стручног већа за разредну наставу, са следећим Дневним редом: 1. Анализа успеха на крају школске 2017/2018. године. 2. Анализа владања. 3. Реализација плана и програма. 4. Разно.

15. 6. 2018. – Одржана је шеста седница Одељењског већа старијих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Реализација наставног плана и програма на крају школске године. 2. Успех и владање ученика на крају школске године. 3. Разно.

15.6.2018. – Одржан је састанак Тима за инклузију, са следећим Дневним редом:1.анализа рада у школској 2017/2018. години. 2. Израда извештаја о раду Тима. 3.Разно.

15. 6. 2018. – Директор школе, мр Ана Савковић, одржао је састанак поводом Завршног испита са наставницима Школе који ће бити дежурни наставници, наставници који су прегледачи и супервизорима. Ове године Школа је у Пилот пројекту у коме се жели испитати искуство дежурања наставника Школе у сопственој Школи,

16 – 17. 6. 2018. – Одржан је 32. Сабор учитеља у Београду, где је презентован рад „Твоје тело“ учитељице Мирјане Беговић. Поред овог рада, у Електронском зборнику примера добре праксе, налазе се радови: у категорији Савремени начин планирања образовно-васпитног процеса „Планинска авантура – Мравињци, Новка Мосуровић Андрић;Да научим да знам – Слаткиши, шећер – НЕ, Новка Мосуровић Андрић, Мирјана Јакић Вељић, др Љиљана Ђерић;Свети Сава – школска слава, Јелена Димитријевић, Весна Андрић, Славица Глишовић, Јован Новитовић;Васкрсење Христово – научили смо о материјалима и рециклажи, Тања Селаковић и Јован Новитовић;Пројекат Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама, Светлана Арсић, Санела Крстић (сарадница из Основне школе „Саво Керковић“); у категорији дидактичко средство, наставна средства „Дидактичка средства у инклузији, Мирјана Беговић, Мирјана Лукић и Светлана Матић.

18. 6. 2018. – Одржан осми састанак Стручног већа дефектолога, са следећим Дневним редом: 1. Реализација годишњег плана и програма. 2. Успех ученика на крају школске 2017/2018. године. 3. Васпитно-дисциплинске мере. 4. Извештај са једнодневног излета (обилазак града). 5. Разно.

18. 6. 2018. – Директорка Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

18. 6. 2018. – Реализован је Завршни испит из Српског језика за ученике осмог разреда

19. 6. 2018. – Реализован је Завршни испит из Математике за ученике осмог разреда.

20. 6. 2018. – Реализован је Завршни испит из Комбинованог теста за ученике осмог разреда.

20. 6. 2018. – Одржана је посебна седница Наставничког већа, за коју је предложен следећи Дневни ред: 1. Утврђивање мишљења Наставничког већа Основне школе Нада Пурићу Ваљеву о пријављеном кандидату Ани Савковић, професору разредне наставе, која испуњава услове конкурса за директора Школе (Конкурс је објављен 23. 5. 2018. године, у публикацији НСЗ Послови).

22. 6. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, за коју је предложен следећи Дневни ред: 1. Приговор родитеља Николине Ђурић VIII3, на бодовање за Спортисту генерације. 2. Разно.

21. 6. 2018. – У Свечаној сали Школе органозована је подела диплома и сведочанстава ученицима VIII разреда.

21. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за подршку и бригу о талентованој деци, са следећим Дневним редом: 1. Најуспешнији ученици у школској 2017/2018.

21. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива за развој Школског програма, са следећим Дневним редом: 1. Анализа оствареност Школског програма на крају другог полугодишта

21. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за уређење Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа урађених послова. 2. Писање Извештаја тима.

22. 6. 2018. – Одржана је десета седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 5. 2018. године. 2. Сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву (конкурс је објављен 23. 5. 2018. Године, у публикацији НСЗ „Послови“).

22. 6. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, за коју је предложен следећи Дневни ред: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Реализација наставног плана и програма. 3. Разматрање и усвајање успеха и владања ученика од I до VIIIразреда у школској 2017/2018. години. 4. Похвале и награде ученика и просветних радника. 5. Разно.

25. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Анализа рада Тима за самовредновање, као и анализа рада других тимова Школе. 2. Анализа активности које су омогућиле ученицима и наставницима у настави и учењу, о постигнућима ученика, подршци ученика и заштити и безбедности у Школи. 3. Анализа Завршног испита у школској 2017/2018. години. 4. Анализа ученика који раде по ИОП-у, резултати рада и напредовања током школске 2017/2018. године. 5. Анализа успеха на такмичењима, учешће на ликовним и литерарним конкурсима, учешће у пројектима, стручно усавршавање наставника, резултати рада радионица, трибине за предшколце, предавања за родитеље, рад Школског парламента, Савета родитеља, угледни часови, тематски дани, примери добре праксе. 6. Извештаји.

23. 6. 2018. – Учитељице Светлана Арсић и Новка Мосуровић Андрић презентовале су своје радове на стручном скупу у Гружи.

25 – 26. 6. 2018. – У Школи је организован семинар „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“, на којем су учествовали заинтересовани наставниц, учитељи и стручни сарадници Школе. Поред професора др Борислава Станојловића, делове семинара водили су и проф. Првослав Јанковић, Славица Чарапић, педагог и психотерапеут, и мр Весна Краварушић.

25. 6. – Директорка Школе, мр Ана Савковић, промовисала је своју књигу „Педагошке вредности еколошких активности ученика“ у Ваљевској гимазији. Уводну реч у промоцији дао је Драган Павловић, библиотекар Школе. О научиним вредностима монографије говорили су доктори педагошких наука Првослав Јанковић и Миленко Кундачина.

27. 6. 2018. – Одржан је десети састанак Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, са следећим Дневним редом: 1. Анализа остварених активности у школској години 2017/2018. 2. Избор новог координатора за наредну школску годину.

27. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Анализа остварених циљева и самоевалуација програмских активности.

28. 6. 2018. – Одржан је састанак Тима за подршку Рома и стандард ученика, са следећим Дневним редом: 1. Успех ученика на крају школске 2017/2018. 2. Разредни испити. 3. Писање Извештаја. 4. Разно.

28. 6. 2018. – Одржани су родитељски састанци и подела књижица ученицима.

28. 6. 2018. – Градоначелник града Ваљева, др Слободан Гвозденовић, у Великој сали Центра за културу организовао је свечани пријем за Ученике носиоце дипломе „Вук Карџић“ у школској 2017/2018. години и ученике генерације у школској 2016/2017. години. Свечаноси је присуствовало шест ученика Школе који су носиоци дипломе „Вук Караџић“:Лука Станић VIII1, Јелена Новокмет VIII2,Емилија Јовановић VIII2, Игор Анђелковић VIII2,Нина Вујчић VIII3и Никола ТрифуновићVIII2. (Ученик генерације) и Ученик генерације у прошлој школској години, Сања Петровић. Најбољим ученицима града Ваљева уручене су сезонске улазнице за базен у СРЦ „Петница“ и организовано је заједничко фотографисање.

28. 6. 2018. – Одржан је састанак координатора свих тимова Школе са директором Школе, мр Аном Савковић.

25. 6 – 21. 7. 2018. – Ученици I разреда су учествовали у пројекту „Град без непливача“. Обука се одржавала на базенима СРЦ „Петница“ радним даном или викендом.

2. 7. 2018. – Одржана је седница Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 21. 5. 2018. године. 2. Успех и владање ученика на крају године 2017/2018. 3. Извештај о раду Ученичког парламента.

3 – 4. 7. 2018. – У Школи је одржана „Обука за наставнике основне школе за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења“. Обука се изводи ради побољшања наставе I и V разреда, јер ће од школске 2018/2019. године ученици ових разреда радити по новим наставним програмима. У ова два дана обука је била намењена наставницима математике. Реализовали су је др Драгица Ранковић, професор математике у Медицинској школи „Др Миша Пантић“, и Иванка Томић, професор математике у Ваљевској гимназији.

11 – 12. 7. 2018. – У Школи је одржана „Обука за наставнике основне школе за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења“. Обука се изводи ради побољшања наставе I и V разреда, јер ће од школске 2018/2019. године ученици ових разреда радити по новим наставним програмима. У ова два дана обука је била намењена наставницима биологије. Реализатори обуке били су Верица Миловановић Авромовић, професор биологије у Ваљевској гимназији, и Љиљана Станисављевић, професор биологије у Медицинској школи „Др Миша Пантић“ и у Основној школи „Сестре Илић“.

14. 7. 2018. – Према резултатима пројекта „Дигитална учиноница – дигитално компетентан наставник“ четири учионице Школе биће опремљене за савремену дигитализовану наставу у новој школској години. За овој пројекат су конкурисали Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Мирјана Беговић и Светлана Арсић.

16. 7. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је тринаестом састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018. години, на нивоу Школске управе Ваљево. Састанак је реализован у „Техничкој школи“ у Шапцу.

16. 7. 2018. – Директор Школе, мр Ана Савковић, присуствовала је састанку Актива директора Колубарског округа, који је реализован у „Техничкој школи“ у Шапцу.

25 – 27. 7. 2018. – Осам ученика IV разреда (Данило Булатовић, Иван Бирташевић, Вељко Манојловић, Предраг Милосављевић, Сара Ситарица, Кристина Нешовановић, Анђела Анђелковић и Нађа Матић) учествовало је на Државном такмичењу „Спортске игре младих“, које је одржано у Београду на Ади Циганлији. Ученици су се такмичили у игри „Између две ватре“. Екипа није успела да се пласира на Међународно такмичење у Сплиту.

6. 8. 2018. – Одржана је једанаеста седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 22. 6. 2018. године. 2. Одлучивање по жалби Ане Јовановић, дел. број жалбе 1162, од 20. 7. 2018. године.

20. 8. 2018. – Одржан је састанак Тима за развој Школе, са следећим Дневним редом: 1. Разматрање и анализа битних питања везаних за даљи развој Школе и наставног процеса. 2. Избор координатора Тима и допуна Тима новим члановима.

21. 8. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Записника са претходне седнице. 2. Подела одељења на наставнике и разредно старешинство. 3. Припрема Годишњег плана и програма. 4. Нови ученици. 5. Разно.

21. 8. 2018. – Одржан је састанак Тима за промоцију школе, чија је главна тема била уређење школског сајта.

21. 8. 2018. – На конститутивној седници Црвеног крста Ваљево, Виолета Кењић, професор разредне наставе, изабрана је за члана Скупштине Црвеног крста Ваљево за мандатни период од 2018. до 2022. године.

29. 8. 2018. – Одржан је састанак Тима за школско развојно планирање.

29. 8. 2018. – Одржан је састанак Тима за самовредновање, са следећим Дневним редом: 1. Анализа рада Тима за школско развојно планирање. 2. Анализа предлога за активности за нови Акциони план Школско развојно планирање, за период од 2018. до 2023. године. 3. Разно.

30. 8. 2018. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Записника са претходне седнице. 2. Представљање нових запослених. 3. Припрема Годишњег плана и програма. 4. Разно.

30. 8. 2018. – Одржана је седница Стручног већа млађих разреда.

Школска 2016/2017.

            септембар

1. 9. 2016. – Радници који су засновали радни однос: Зорица Табић, наставник биологије – 10%, Марија Аничић, наставник биологије – 10 %, Марија Вуковић, наставник математике – 100%, Жикица Симић, наставник информатике – 15 %, Љубомир Радовић, наставник географије – 5 %, Љубомир Џигурски, наставник физике – 40 %, Јован Новитовић, наставник верске наставе – 50 %, Катарина Живковић, наставник немачког језика – 11%, Милован Лековић, наставник  физике – 50 %, Светлана Ђуковић Матић, наставник историје – 5%, Јована Милић, наставник српског језика – замена Мирјане Смоловић. У школу је дошло 9 нових ученика. У I разред се уписало 65 ученика.

1. 9. 2016. – Почела је нова школска година. Ученици Школе су радосно напунили своје учионице. Директор и наставници Школе су пожелели ученицима срећан почетак.

2. 9. 2016. – Ученици II разреда реализовали наставу српског језика, ликовне културе, физичког васпитања и чувара природе у парку на Петом пуку.

2. 9. 2016. – Ученици IV разреда реализовали наставу у Спортско рекреативном центру „Петница“.

2. 9. 2016. – Настављена је непосредна сарадња предшколска установа – школа. Генерација I разреда је провела дан у занимљивим играма и активностима са васпитачицом Татјаном Дивнић.

2. 9. 2016. – Градоначелник Ваљева, Слободан Гвозденовић, приредио је пригодну свечаност за ђаке прваке ваљевских основних школа. Овој свечаности присуствовали су ученици са својим родитељима и учитељима.

5. 9. 2016. – Одржан је спортски дан у Спортско рекреативном центру „Петница“ за све ученике Школе. Спортском дану одазвало се око 60% ученика Школе.

6. 9. 2016. – У Свечаној сали је за све ученике I разреда одржано предавање на тему „Заштитимо децу у саобраћају“. Предавање су одржали Зорица Јовановић, стручни сарадник програмских активности у Црвеном крсту, Снежана Маринковић, нутрициониста из Завода за јавно здравље, и Славица Филиповић, специјалиста Јавног здравља, стручна медицинска сестра из Дома здравља у Ваљеву.

6. 9. 2016. – Представници Завода за јавно здравље, Поливалентне патронажне службе и Црвеног крста у Свечаној сали Школе поздравили су ученике I разреда, пожелели им срећан почетак и говорили им о безбедности у саобраћају.

8. 9. 2016. – Ученици IV разреда су у оквиру наставе Ликовне културе посетили галерију Народног музеја у Ваљеву. Изложба „Арт тура“ презентовала је дигиталне репродукције познатих уметничких дела из збирке Народног музеја у Београду.

8. 9. 2016. – На базенима Спортско-рекреативног центра ,,Петница” одржано је такмичење у пливању. Петоро ученика Школе се пласирало на Републичко такмичење: Емилија Аћимовић, III разред, заузела је прво место (краул), Нора Дамњановић, IV разред, друго место (краул), Сташа Дамњановић, VI разред, друго место (леђно), док су Тијана Тодорчевић, VI разред, и њен млађи брат Марко, ученик IV разреда, заузели прва места у дисциплини краул и прсно.Остала три наша представника – Мирко Хаџић, VIII разред, Петар Стојановић, V разред, и Вања Максимовић, V разред, нису се пласирали на републичко такмичење у пливању, али су такође имали добар пласман, освојивши III места.

8. 9. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево, чија је тема била расподела технолошких вишкова.

9. 9. 2016. – Ученици III разреда посетили су изложбу слика у Галерији Народног музеја у Ваљеву.

12. 9. 2016. – Одржано је Одељењско веће разреда VI3, у присуству свих предметних наставника, педагога Школе, логопеда и родитеља ученика Ф. Ј.

12. 9. 2016. – Одржано је Одељењско веће VIII разреда.

12. 9. 2016. – Директор Школе је, као члан, присуствовао седници Одбора за утврђивање и спровођење градског програма активности за време трајања „Дечје недеље“ 2016. године.

15. 9. 20116. – Шеф Делегације ЕУ, Мајкл Девенпорт, посетио је Ваљевo. Том приликом, у оквиру пројекта ,,Еутека – ЕУ у вашој библиотеци“, уручио је полицу ваљевској библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“. Високог представника ЕУ дочекали су и ваљевски писци. Међу њима је био и Драган Павловић, библиотекар Школе, који је том приликом, у краћем разговору о књижевним темама, поклонио Мајклу Девенпорту своју књигу „Господар живе“.

15. 9. 2016. – Ученици IV разреда реализовали су часове ликовне културе у школском дворишту. Посматрајући околину,вежбалисуна који начин се мешају бојеикако се слика дрво под различитим светлом, односно у сенци.

16. 9. 2016. – Ученици са сметњама у развоју провели су дан у природи. Уз дружење и игру са својим наставницама уживали су у последњим летњим данима.

16. 9. 2016. – У оквиру пилот програма MARCH ,,Наука у нашим учионицама”, ученици IV разреда су имали амбијенталну наставу у парку на Пећини. Тема је била Разноврсност биљног и животињског света“. Учитељица Јелена Димитријевић је прошла ову обуку за едукаторе и примењује је у свом разреду, у сарадњи са колегиницама Славицом Глишовић и Весном Андрић. Ученици су радили у групама, по истраживачким задацима.

20. 9. 2017. –Јовиша Боградновић, родитељ ученика Школе, поклонио је звучнике за учионицу разреда III1.

22. 9. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево, чија је тема била расподела технолошких вишкова.

24. 9. 2016. – Окружни одбојкашки савез Србије је организовао одбојкашки турнир „Одбојка на улици, Ваљево 2016“. На турниру су учествовале екипе основних и средњих школа. Школа је учествовала са три екипе: „Тигрови“, „Другарице“ и „Краљице“. Сви су уживали, а „Другарице“ су освојиле I место.

26. 9. 2016. – Ученици географске секције Школе, заједно са Милосавом Милићем, наставником географије, обележили су Дан заштите озонског омотача пригодним паноом у холу Школе.

27. 9. 2016. – Ученици разреда I3, са учитељицом Новком Мосуровић Андрић, посетили су Пољопривредну школу у Ваљеву и учествовали у пројекту „Дан за науку“, односно огледима у лабораторији ове школе. Огледе је приказала Мирјана Вељић, професор хемије, уз помоћ ученика са смера прехрамбених техничара.

27. 9. 2016. – Ученици из одељења за ученике са посебним потребама и ученици из редовних одељења који раде по ИОП-у ишли су на излет у Београд. Захваљујући Зорану Вуковићу, родитељу ученика Школе, и спонзорима из нашег града, ученици су посетили Зоолошки врт, цркву Ружицу и Калемегдан и ручали су у ,,МекДоналдс” ресторану. На излет је ишло 25 ученика, 6 родитеља, 4 дефектолога и педагошки асистент Школе.

28. 9. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Града Ваљева.

28. 9. 2016. – Одржан је састанак Већа млађих разреда.

28. 9. 2016. – Одржан је састанак Савета родитеља, са следећим Дневним редом: 1. Конституисање Савета родитеља Основне школе Нада Пурић“ у Ваљеву, за школску 2016/2017. годину. 2. Избор председника Савета родитеља Основне школе Нада Пурић“ у Ваљеву, за школску 2016/2017. годину. 3. Разматрање извештаја о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017. годину. 4. Разматрање предлога Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017. годину. 5. Обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи Нада Пурић“. 6. „Ученички динар“ за школску 2016/2017. годину. 7. Осигурање ученика за школску 2016/2017. годину. 8. Исхрана ученика у продуженом боравку за школску 2016/2017. годину.

29. 9. 2016. – У Школи је одржано предавање у организацији удружења „Културни круг“, са темом „Отимање животне енергије и заштите (од духовног вампиризма)“. Предавање је реализовао Спасоје Влајић.

29. 9. 2016. – Одржан је састанак Тима за инклузију.

30. 9. 2016. – Ученици Школе (око 50 ученика од V до VIII разреда) посетили су Фестивал науке, под називом ,,Миграција знања”, који се одржавао у Истраживачкој станици ,,Петница”.

30. 9. 2016. – Ученици I разреда били су на излету у парку Пећина.

30. 9. 2016. – На конкурс ,,Моја идеална соба“, који је организовала „Форма идеале“, послати су радови ученика I разреда

            октобар

3. 10. 2016. –Ангелина Лукић, представник одбора за одржавање Дечје недеље, поделила је дидактички материјал ученицима са посебним потребама, у вредности од 5000 динара.

4. 10. 2016. – Поводом обележавања Дечје недеље, Друштво „Агора“ организовало је „Музички колаж“ – програм за ученике II разреда.Јелена Голубовић и Лала Недељковић, професори виолине, уз пратњу Милана Голубовића (хармоника) водили су овај сјајан едукативни музички програм. Ученици Основне музичке школе „Марко Тајчевић“ из Лазаревца, а пореклом Мионичани (Огњен Урошевић, Немања Јовановић, Угљеша Јанковић, Лука Адамовић, Александра Урошевић, Ивана Трипковић, Николија Кулинчевић), свирали су кратке нумере на виолини, од народне песме до кантри музике. Народну песму „Густа ми магла“ одпевале су Оливера Савковић, Нада Ивановић и Андреја Пауновић.

4. 10. 2016. – Сви ученици I разреда и ученици са посебним потребама погледали су позоришну представу ,,Чик погоди, ко се воли“, коју је Град Ваљево даровао најмлађима. Ученици су том приликом у холу Центра за културу  погледали и изложбу ликовних радова на тему „Нећу да бригам, хоћу да се играм“.

4. 10. 2016. – Обележен је Дан заштите животиња, пригодним паноом у холу Школе.

5. 10. 2016. – Учитељица Марина Ковачевић присуствовала је састанку Друштва учитеља Ваљево. Она је учествовала као представник учитеља Школе, а била је задужена да информације и знања са састанка пренесе својим колегама.

5. 10. 2016. – Одржана је прва радионица за предшколце на тему „Луткарство“. Радионицу су реализовали учитељи Актива III разреда. Ученици су извели луткарску представу „Човеков најбољи пријатељ“, а затим су се предшколци испробали у улози луткара.

5. 10. 2016. – У оквиру Дечје недеље представници Ученичког парламента су учествовали у раду радионице „Права деце кроз призму заштитника грађана“. Рдионица је одржана у ,,Првој основној школи”, у организацији Агенције за заштиту грађана. Присуствовали су следећи ученици Школе: Александра Вићентић VIII1, Теодора Алексић VIII2, Кристина Спасојевић VIII3, Милица Карановић VII1 и Николина Ђурић VII3.

5. 10. 2016. – Одржана је прва Трибина за родитеље предшколаца града Ваљева, на тему „Подршка породици – најбоља подршка деци“. Овом приликом, родитељи су упознати са радом Школе и креативним радионицама које ће бити организоване за њихову децу. Организатори трибине били су Јелена Димитријевић, учитељица, Ана Савковић, директор Школе, Зорица Mилић, педагог, Светлана Матић, логопед, и Мирјана Беговић, учитељица.За време трајања Трибине, предшколци су били на првој, промотивној радионици „Упознајмо се...“, коју су осмислиле и организовале учитељице  IV разреда.

6. 10. 2016. – У оквиру Дечје недеље Центар за културу Ваљево расписао је ликовни конкурс „Нећу да бригам – хоћу да се играм“. Ликовни радови ученика Школе, Сташе Кузељевић III2, Александре Стојнић VII3 и Кристине Ћосић VI1,  освојили су III место, а ученици из одељења ученика са посебним потребама су добили диплому за учешће на конкурсу. На свечаном отварању изложбе, 5. октобра 2016. године, радови свих учесника конкурса били су изложени у холу Центра за културу Ваљево. Том приликом ученици су добили пригодне поклоне.

6. 10. 2016. – Поводом обележавања Дечје недеље Друштво за церебралну парализу Ваљево је организовало литерарни конкурс на тему ,,Разлике нас спајају“. Награђени су радови ученика Јована Рајовић I1, Марије Младеновић IV2, Јулије Симеуновић IV2, Богдана Јовића IV2, Мине Филиповић IV2 и Нине Пeтаковић IV2.

6. 10. 2016. – Поводом Дечје недељe у Школи је приређен маскенбал. Учешће су узели ученици са посебним потребама, као и сви ученици I разреда. Програм је водила Милица Вуковић, ученица IV разреда.

6. 10. 2016. – Поводом обележавања Дечје недеље, представници Друштва за церебралну парализу, Светлана Јанковић Бељански и Споменка Гавриловић, посетиле су Школу и поклониле двадесет пакетића деци из осетљивих група. Ова активност Друштва је прерасла у традицију, јер се реализује већ трећи пут.

6. 10. 2016. – У оквиру Дечје недеље реализована је ликовна радионица ученика II разреда. Учешће су узели и ученици са потребом за додатном подршком. Тема ове радионице је била „Наше игре и играчке“. Ученици су донели разноврстан материјал за прављење играчака: чаше, вуницу, картонску амбалажу, колаж папир, пластелин, као и друге материјале за цртање и сликање. Показали су изузетну вољу и труд у раду, али и креативност у стваралаштву. Лепо осмишљеним и украшеним играчкама ученици су показали разноврсне могућности за игру са другарима.

6. 10. 2016. – У оквиру Дечје недеље, ученици III разреда су учествовали у спортским активностима на стадиону Фудбалског клуба ,,Раднички” на Петом пуку и у радионици „Вратимо деци игру“. Ученици су се такмичили у полигону спретности, трчању на 200 метара, фудбалу и игри Између две ватре. Најуспешнији су добили дипломе, а Школа захвалницу за учешће. Најбржи су били ученици Сара Ситарица III3 и Данило Булатовић III3.

7. 10. 2016. – Дечја недеља је обележена и Породичном квизијадом, коју већ другу годину за редом организују наставници Основне школе ,,Милован Глишић”. Ове године, у великој сали Центра за културу Ваљево, окупило се много ватрених навијача како би подржали своје представнике, породице које се такмиче. Школу су представљали Ђерићи, мама Љиљана, тата Владо, син Ђорђе (IV1) и кћерка Милица (I3). У неизвесној борби седам екипа, кроз много занимљивих игара, екипа Школе је освојила I место.

7. 10. 2016. – На Светски дан осмеха и добрих дела, у оквиру Дечје недеље, имали смо предиван сусрет са Виолетом Милошевић, директорком Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Владом Пантићем, представником Општине, представником Друштва ,,Ром” и члановима Рвачког клуба „Младост“ Ваљево, који су уприличили дружење са нашим ученицима у акцији „Шта читају деца из Колоније!?“. У просторијама Месне заједнице „Нада Пурић“, које за своје тренинге тренутно користе рвачи, спојили смо наизглед неспојиво – рвање и читање. Испоставило се да ове вештине итекако иду заједно, јер снаже дух, тело и ум, што је важно за здраво одрастање наше деце. Након разговора са Виолетом Милошевић, на тему шта читају млади и зашто је читање важно, ученици су видели чланове Рвачког  клуба у  основним рвачким захватима. На крају дружења, деца су добила по две књиге на поклон и договоралао се о даљој сарадњи са овим институцијама.

7. 10. 2016. – У сарадњи са Матичном библиотеком ,,Љубомир Ненадовић”, у току Дечје недеље, у Школи је организовано прикупљање поклон-књига за децу. Ученици I разреда међусобно су поклањали књиге, пишући на њима поруке пријатељства. Ученици од II до IV разреда су доносили књиге по избору и писали поруке за непознате другове до којих ће књиге доспети. Део књига дониран је школској библиотеци (лектире и стручно штиво), а остале су однете у Дечју библиотеку, као део акције ,,Књига пријатељства” друштва ,,Агора”.

8. 10. 2016. – На Колубарском кеју је одржан крос ,,За срећније детињство” у организацији Црвеног крста Ваљево. Одличне резултате су показали следећи ученици: Борис Раковић I1 (I место), Тара Булић I3 (I место), Вељко Митровић II3 (III место) и Данило Булатовић III3 (I место) .

8. 10. 2016. – У оквиру Дечје недеље, у којој су учествовали ученици III разреда, Планинарски клуб „Повлен“ је реализовао програм „Планинарењем до здравља”. Расположени планинари, деца и учитељи, уживали су у лепоти шетње и освајању врхова Повлена. Средњи Повлен, Плоче, Видиковац, Цетиња, Црквица и на крају највиши врх западне Србије, Мали Повлен, била су одредишта на стази коју су успешно савладали.Учитељица Светлана Арсић и дефектолог Неда Аћимовић су поносне на ученике, учеснике ове акције. Дружили су се и заједно планинарили са групом ученика VII разреда „Прве школе“ и њиховим разредним старешином. За све учеснике био је то веома занимљив изазов.

8. 10. 2016. – Традиционална ,,Трка за срећније детињство” на Колубарском кеју протекла је успешно. У пратњи учитељице Виолете Кењић, ученици су сјајно представљали Школу. У конкуренцији девојчица I разреда, Тара Чулић I3 освојила је I место; у конкуренцији дечака I разреда Борис Раковић I1 је освојио I место; у конкуренцији дечака II разреда Вељко Митровић II2 је освојио I место; у конкуренцији дечака III разреда Данило Булатовић III3 је освојио I место. Освојен је и пехар за Школу за свеукупни успех наших ученика.

10. 10. 2016. – Ученици са посебним потребама учествовали су у још једном догађају на крају Дечје недеље. Друштво за Церебралну парализу, на челу са Светланом Јанковић Бељански, организовало је акцију спортског такмичења прилагођену деци са сметњама у развоју, под називом „Хоћу и ја да се играм“. Ученици су се надметали у пикаду, доминама, шаху и др. играма. Уживали су у дружењу, а на крају су добили поколоне, којима су се и највише обрадовали.

10. 10. 2016. – Поводом Светског дана хране Патронажна служба Дома здравља је расписала конкурс на тему ,,Здрава храна”. Ученици Школе су учествовали са 40 ликовних радова који су предати у Завод за јавно здравље Ваљево.

10. 10. 2016. – Почела је серија предавања о биљкама професора Драгана Недељковића, пејзажног архитекте, чиме је започета  реализација плана Тима за заштиту животне средине. Предавање под називом „Биљке рекордери“, одржаваће се у различитим терминима током октобра месеца  за све ученике Школе.

10. 10. 2016. – Школски стоматолог је у стоматолошкој ординацији Школе ученицима одељења I3 говорио о здрављу уста и зуба. Ученици су пажљиво слушали савете стоматолога.

11. 10. 2016. – Ученици VII разреда присуствовали су интересантном предавању о необичним биљкама рекордерима у Свечаној сали Школе. Предавање је реализовао Драган Недељковић, пејзажни архитекта, професор Пољопривредне школе у пензији.

11. 10. 2016. – Планом и програмом обавезне имунизације становништва, на основу позива из Дома здравља Ваљево, обављена је вакцинација против Хепатитиса Б једног броја ученика, уз присуство родитеља,

12. 10. 2016. – У Школи је одржана друга радионица за предшколце Града, под називом ,,Д као другарство“. Радионицу су реализивале учитељице II разреда.

12. 10. 2016. – Одржана је Седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Контролне листе. 3. Распоред додатне подршке ученицима по ИОП-у. 4. Разно.

13. 10. 2016. – Ученици I разреда су присуствовали првом часу верске наставе, где је уочена велика заинтересованост и одлично предзнање.

15. 10. 2016. – У Граду је, дочеком и поздравима Горана Николића, који је 43. етапу, од 55, колико намерава да претрчи кроз Србију, окончао у Ваљеву, обележен Међународни дан слепих и слабовидих. На Градском тргу је уприличен дочек и многи суграђани су желели да својим присуством подрже Горана Николића. Ученици IV разреда Школе су са Недом Аћимовић, дефектологом, подржали овог храброг човека, од кога се може много научити о упорности, истрајности и издржљивости у животу.

16. 10. 2016. – Према календару здравља, 16. октобар обележава се као Светски дан здраве хране. У време брзог живота и брзе исхране веома је битно да подсетимо ученике и родитеље на основна начела правилне исхране. Школа се придружила обележавању овог значајног датума, организујући предавања, изложбе ученичких радова и учествујући на ликовном конкурсу ,,Здрава храна“, који је организовао Завод за јавно здравље Ваљево. Кроз занимљиву мултимедијалну презентацију ученици су имали прилику да се упознају са пирамидом правилне исхране, речником појмова, начином исхране као и последицама неправилне исхране. Основни циљ обележавања овог дана је промоција здравих животних навика – здраве, разноврсне и правилне исхране, која је најбитнији фактор за здравље ученика. Презентација је одржана у сарадњи са Зорицом Табић, наставником биологије.

17. 10. 2016. – Одржана је Седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 9. 2016. године. 2. Доношење ребалнса финансијског плана за 2016. годину. 3. Доношење одлуке о именовању комисије за уништење печата Школе. 4. Разно.

17. 10. 2016. – Ученици VI1 који похађају грађанско васпитање и ученици VIII разреда су на Универзитету Сингидунум посетили изложбу ,,Простор књиге” графичке дизајнерке Данијеле Парацки, некадашње ученице Школе. Ученици су могли видети дизајнерска решења за велики број публикација – књига које је ауторка стварала у сарадњи са многим реномираним институцијама културе. Ученици су изложбу посетили у пратњи Мирјане Лукић, наставника ликовне културе, и Оливере Продановић, наставника шпанског језика.

17. 10. 2016. – У Школи је одржан састанак Актива директора основних школа, са следећим Дневним редом: 1. Реализовање услуге Лични пратилац (гост је била Светлана Јанковић Бељански, секретар Друштва за церебралну парализу). 2. Преузимање књига ,,Пажљивко”. 3. Предавање за професоре техничког и информатичког образовања у реализацији Агенције за безбедност саобраћаја. 4. Презентација објекта на Дивчибарама. 5. Разно

18. 10. 2016. – У оквиру израде Стратегије безбедности у саобраћају Града Ваљева, једна од активности је било предавање „Безбедност у саобраћају“ Ненада Марковића, мастер инжењера саобраћаја, асистента Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, и Нине Васиљевић, дипломираног инжењера саобраћаја, сарадника Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. Предавње је реализовано за наставнике техничког и информатичког образовања ваљевских основних школа.

18. 10. 2016. – Директор Школе присуствовао је презентацији треће – завршне фазе студије Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период од 2016. до 2020. године.

19. 10. 2016. – Ученици одељења I2 учланили су се у школску библиотеку. Лејла Вујетић, библиотекар Школе, упознала је ученике са правилима понашања у библиотеци, уписала их је у картоне корисника и објаснила им да су постали чланови библиотеке. Упутила их је како могу да користе, али и да чувају књиге.

19. 10. 2016. – Tрећа радионица за предшколце, под називом „Игре без граница“, одржана је у фискултурној сали Школе.Предшколци су такмичарски прошли кроз полигоне спретности, музичку игру, а посебно су уживали у скоковима на трамболини. Радионицу су водили Бранко Јовановић, наставник физичког васпитања, Виолета Кењић, Марина Ковачевић и Новка Мосуровић Андрић, наставници разредне наставе.

19. 10. 2016. – Комисија Школе је уништила до тада коришћени печат и од данас се користи нови.

20. 10. 2016. – Ученици VI разреда Уу Свечаној сали Школе присуствовали су интересантном предавању, на тему „Биљке рекордери“. Предавање је реализовао Драган Недељковић, пејзажни архитекта, професор Пољопривредне школе у пензији.

20. 10. 2016. – Одржана је седница Стручног већа млађих разреда.

21. 10. 2016. – Сви запослени радници Школе су присуствовали Обуци за безбедан рад. Обуку је реализовала Љубинка Узуновић, одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Основној школи „Нада Пурић“.

21. 10. 2016. – Одржан је Први састанак Тима из Центра за социјални рад са Тимом Школе формираним за праћење ученика VIII1. Тим Школе чине директор Школе, педагог, педагошки асистент и разредни старешина VIII1.

22. 10. 2016. – Ученици I1 посетили су библиотеку и постали њени чланови. Лејла Вујетић, библиотекар Школе, уписала је ученике у картоне корисника и објаснила им да су и они од сада чланови библиотеке. Упутила их је како могу да користе, али и да чувају књиге.

24. 10.2016. – У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржано је књижевно вече под називом „Књижевна сцена младих у Ваљеву“. Представници Школе били су Јован Рајовић, I разред, Лука Митровић, V разред, и Елена Букумирић, VII разред. Ученике је надахнуто представио њихов ментор, Драган Павловић, библиотекар Школе. Они су својим кратким, али садржајним песмама показали да свако ко воли књиге и лепо разуме и укршта риме може написати песму.

24. 10. 2016. – Ученици седмих разреда који су желели да се убудуће такмиче у оквиру Регионалног центра за таленте у Лозници (32 ученика), радили су тест који мери развијеност различитих врста способности код деце. Тест је обавила Гордана Сакић, психолог Регионалног центра за таленте у Лозници.

24. 10. 2016. – Одржан је састанак представника Центра за социјални рад и педагошке службе Школе поводом ученика из VIII1.

25. 10. 2016. – Поводом 50 година „Математичког листа“, Подружница математичара Ваљево је организовала Математички квиз, на који се пријавило једанаест ваљевских основних школа. Tим Основне школе „Нада Пурић“, који су чинили ученици Јован Рајовић I1, Филип Марковић II1, Лена Топаловић III2, Часлав Протић IV1, Драган Ђокић V2, Маша Јовановић VI3, Никола Трифуновић VII3 и Сања Петровић VIII1  учествовали су у првом кругу такмичења.

25. 10. 2016. – Ученци II разреда су имали часове у парку на Петом пуку. Омогућено је да ученици заједнички стичу  кондицију и да задовоље основну дечју потребу за кретањем, дружењем и игром. У оквиру припреме за говорну вежбу, ученици су у непосредној околини доживљавали јесење раскоши боја. Учитељи су усмерили ученике да посматрају и описују изглад парка, улице, пролазника, да дочарају боје природе у јесен, да маштовитим и креативним реченицама износе своја запажања и осећања.

25. 10. 2016. – Ученици III разреда су извели часове у природи, на реци Градац. Уживали су у октобарским бојама, обновили знања о речном току и научили нешто о саобраћају у месту.

26. 10. 2016. – У Школи је, у великој сали за физичко васпитање, реализована четврта радионица за предшколце Града, под називом ,,Покрет и окрет“. Радионицу су осмилиле и реализовале Славица Глишовић, Јелена Димитријевић, наставници разредне наставе, и Весна Ивановић, наставник физичког васпитања.

26. 10. 2016. – На ликовном конкурсу ,,Здрава исхрана“ награђена је рад ученице Невене Богдановић III1. 

27. 10. 2016. – Ученици и наставници Школе су посетили 61. Међународни београдски сајам књига. Слоган овогодишњег сајма је био „Књиге у руке“. Ученици су имали прилику да се упознају са делима домаћих и страних аутора и да уживају у празнику књига. Обишли су бројне издаваче, дружили се са писцима, а дружење са књигама су, наравно, наставили и после Сајма. Осим посете Сајму, ученици су посетили Торањ на Авали и прошетали се ужим центром Београда. Ученике су пратили Весна Ивановић, наставник физичког васпитања, и Оливера Продановић, наставник шпанског језика.

27. 10. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево.

28. 10. 2016. – Директор Школе присуствовао је седници Савета за утврђивање и спровођење градског програма активности за време трајања Дечје недеље“ 2016. године.

28. 10. 2016. – У кабинету техничког и информатичког образовања и васпитања за ученике од V до VIII разреда одржана је радионица стрипа. Радионицу су организовали и водили ученик Стефан Крунић и професори Верољуб Бојичић и Весна Павловић.

28. 10. 2016. – На 16. меморијалној атлетској трци „Генерал Ђукић“, одржаној у Ваљеву, у категорији III и IV разреда, на стази 800м, ученик Данило Булатовић III3 освојио је II место.

28. 10. 2017. – Ученици одељења V3 су били на редовном систематском прегледу у Дому здравља Ваљево, у пратњи дежурног наставника.

31. 10. 2016. – Свакодневне посете ученика продуженог боравка школској библиотеци праћене су различитим активностима. Заједно са Лејлом Вујетић, библиотекарком Школе, ученици су читали и препричавали приче по избору.

31. 10. 2016. – Одржан је други састанак Тима из Центра за социјални рад са Тимом Школе формираним за праћење ученика VIII1. Тим Школе су чинили директор Школе, педагог, педагошки асистент и разредни старешина разреда VIII1.

            новембар

1. 11. 2016. – Ученици одељења VI1 који похађају грађанско васпитање, у пратњи Оливере Продановић, наставника шпанског језика, посетили су изложбу „Ана Франк – историја за садашњост“ у Народном музеју у Ваљеву.  Ученицима се изложба јако допала. Са великим интересовањем су погледали фотографије забележене током Аниног живота и прочитали исечке из дневника који је писала.

1. 11. 2016. – У свечаној сали Школе деца предшколске групе су одиграла представу „Диван дан краља Лазара“ за родитеље и ученике I разреда . Текст је написала Маја Николић, васпитачица, а улоге су деца бирала сама.

2. 11. 2016. – Учитељица Марина Ковачевић присуствовала је састанку Друштва учитеља Ваљево. Она је учествовала као представник учитеља Школе, а била је задужена да информације и знања са састанка пренесе својим колегама.

2. 11. 2016. – Одржана је пета радионица за предшколце града Ваљева. Уз помоћ Монтесори материјала, предшколци су вежбала фину моторику, па је ова радионица носила назив ,,Чаробни прстићи. Радионицу су осмислиле и реализовале Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и Светлана Арсић, учитељице III разреда, у сарадњи са Светланом Матић, логопедом, и Недом Аћимовић, дефектологом.

2. 11. 2016. – Одржана седница Педагошког колегијума.

2. 11. 2016. – У Сали градског већа одржана је презентацији Erasmus + фондације. Презентацији су присуствовале учитељице Јелена Димитријевић, Светлана Арсић, Марија Јанковић, Новка Мосуровић Андрић и директор Ана Савковић.

2. 11. 2016. – Ученици VIII разреда који похађају грађанско васпитање и историјску секцију, заједно са наставницама Сузаном Јаневском и Зорицом Томић, посетили су изложбу ,,Ана Франк – историја за садашњост” у Народном музеју Ваљева.

2. 11. 2016. – Ученици одељења VII2 су били на редовном систематском прегледу у Дому здравља Ваљево. Ученике су водили  Виолета Кењић, учитељица, и Јована Милић, одељењски старешина одељења VII2.

3. 11. 2016. – Драмска група Техничке школе извела је представу „Како сам покварио рођено дете“ за ученике Основне школе „Нада Нурић“. Представу је режирала Милка Ерић Васиљевић. Изванредна глума двадесет глумаца, ученика Техничке школе, и савремене и инспиративне теме одушевиле су наше ђаке, који су их наградили бројним аплаузима. Музичка пратња оркестра младих средњошколаца, које је припремио Ненад Блажић, професор музичког васпитања, употпунила је пријатан и поучан уметнички перформанс.

3. 11. 2016. – Фотокопир апарат из Наставничке канцеларије се покварио. На њему је копирано 320 000 копија, што је по пет листова на сваког грађанина Ваљева.

4. 11. 2016. – Одржан је састанак Ученичког парламента.

4. 11. 2016. – Директор Школе је присуствовао седници Комисије за координацију послова безбедности и саобраћаја на путевима Града Ваљева.

7. 11. 2016. – Ученици одељења III2 били су на систематском прегледу у Дому здравља Ваљево.

7. 11. 2016. – Нови радници Школе, који су почели да раде 1. септембра, ишли су на тестирање у Националну службу за запошљавање Ваљево.

7. 11. 2016. – Одржан је Трећи састанак са Даром Суботић, социјалним радником, поводом случаја са учеником одељења VIII1. Тим Школе су чинили директор Школе, педагог и педагошки асистент и резредни старешина одељења VIII1.

8. 11. 2016. – Ученици одељења VII2 посетили су Народни музеј у Ваљеву, где су обишли изложбу „Ана Франк – историја за садашњост“. Ученике је водила Јована Милић, наставник српског језика.

9. 11. 2016. – Одржана је седница Одељењског већа старијих разреда.

9. 11. 2016. –  У Основној школи ,,Десанка Максимовић” одржан је семинар под називом „Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце“. Реализатори програма били су Луција Тасић и Каролина Нешковић. На семинару су присуствовале учитељице Марина Ковачевић, Тања Селаковић, Новка Мосуровић Андрић, Виолета Кењић и Светлана Арсић.

9. 11. 2016. – 9. 11. 2016. – У Школи је одржана шеста радионица за предшколце, под називом ,,Кад сам срећан”. Радионицу су осмислиле и реализовале учитељице II разреда.

10. 11. 2016. – Одржана је седница Одељењског већа млађих разреда, са следећим Дневним редом: 1. Анализа реализованих активности. 2. Анализа успеха на крају првог класификационог периода. 3. Анализа владања и васпитно-дисциплинске мере. 4. Пројекат Еразмус плус пројекти. 5. Разно

10. 11.2016. – Одржана седница Већа одељења ученика са посебним потребама, са следећим Дневним редом: 1. Реализација плана и прграма. 2. Успех ученика на крају првог класификационог периода. 3. Васпитно-дисциплинске мере. 4. Разно.

10. 11.2016. – Одржана седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Успех и владање ученика на крају првог тромесечја. 3. Предлог представника из реда запослних у Школски одбор. 4. Разно.

9. 11. 2016. – Чланови организационог одбора „Дечје недеље“ Дејан Богојевић, члан Градског већа за културу, Ангелина Лукић, уредник за креативно-образовни програм Центра за културу, и мр Ана Савковић, директор Основне школе „Нада Пурић“ одржали су састанак са члановима ученичких парламената основних школа у Ваљеву. Састанак је организован у циљу успостављања дијалога између Организационог одбора „Дечје недеље“ и ученика старијих разреда, како би програм ове манифестације следеће године био што квалитетнији и у складу са њиховим интересовањима. Овом приликом ученици су изнели неколико занимљивих предлога и добили задатак да прикупе предлоге својих другара и изнесу их на следећем састанку, који је заказан за 7. 12. 2016. у Школи.

10. 11. 2016. – Према плану Тима за професионалну орјентацију, а у оквиру месеца Техничке школе, одржана је друга активност за ученике VII и VIII разреда,  мултимедијални час „Прича о миту”, који су припремили ученици Техничке школе, са ментором Јасмином Дрндарски Стојаковић, професорком књижевности. У уводном делу презентације професорка Јасмина је истакла да је филм оригинално остварење ученика грађевинске струке, који су, захваљујући истраживачком духу, познавању више компјутерских програма и љубави према уметности, остварили својеврстан подухват. Објединили су митологије старих цивилизација (египатску, сумерско-вавилонску, индијску, келтску, нордијску) и открили повезаност и подударност између њих. Дошли су до сазнања да све њих прожима божанска неуништивост природе кроз ликове богова и ништавност човека у односу на њу. Говорећи о занимањима која се изучавају у Техничкој школи, профсорка је истакла повезаност грађевинарства, архитектуре и уметности, па су пројекти који обједињују ове области веома чести, а тимски рад ученика јако развијен. Ученици који желе да упишу Техничку школу имали су прилику да поставе питања и да на њих добију потпуне одговоре.

11. 11. 2016. – Сходно школском календару, у Школи је био ненаставни дан, јер се празнује државни празник Дан примирја у Првом светском рату.

14. 11. 2016. – 18. 11. 2016. – Школа по први пут узима учешће на међународном такмичењу „Дабар”. На школском такмичењу ће учествовати заинтересовани ученици V, VI и VII разреда.

14. 11. 2016. – Уредништво часописа „Бесребреник” при Храму Св. Козме и Дамјана расписало је конкурс за ликовне и литерарне радове поводом славе овог храма. У конкурсу је учествовало педесетак ученика Школе. Радови су изложени у холу Центра за културу.

14. 11. 2016. – Одржан је Трећи састанак са Даром Суботић, социјалним радником, поводом ученика VIII1. Тим Школе су чинили директор Школе, педагог и педагошки асистент.

15. 11. 2016. – Одржана је седница Наставничког већа, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице. 2. Предлог представника из реда запслених за Школски одбор. 3. Презентација наставних средстава за рад са децом са аутизмом, аутора Мирјане Лукић, наставника ликовне културе, и Светлане Матић, логопеда.

15. 11. 2016. – Ученик Лазар Грујичић III2 је добио Специјалну награду на ликовном конкурсу који су расписали Храм светих лекара и бесребреника Козме и Дамјана и Центар за културу Ваљево. Ово је још једна награда у низу за креативног Лазара.

16. 11. 2016. – Одржана је Седма радионица за предшколце, под називом „Свет бајки”. Радионицу су одржале учитељице Виолета Кењић, Марина Ковачевић и Данијела Јанковић, педагошки асистент.

17. 11. 2016. – Ученици III разреда су посетили Историјски архив у Ваљеву. Том приликом су се упознали са поставком Ваљевска болница 1914-1915.

17. 11. 2016. – У Основној школи ,,Десанка Максимовић“ у Ваљеву, за заинтересоване учитеље и наставнике одржан је семинар „Чувајући природу, чувамо себе еколошко васпитање деце“ (Компетенција 1, приоритетна област 1. Програм обуке је донео – одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, број 570 – 243/2016 од 18. 4. 2016. године). Реализаторке програма су биле Луција Тасић и Каролина Нешковић. На семинару су присуствовале Ана Савковић, директор Школе, Весна Андрић, Слободанка Ашковић, Јелена Димитријевић и Марија Јанковић, наставници разредне наставе.

17. 11. 2016. – У оквиру месеца Техничке школе, а према плану Тима за професионалну орјентацију, одржана је трећа активност за ученике Школе. Изложбу под називом „Кораци среће“ чинили су необични и чудесни модели разноврсне обуће. Изложба је отворена уз музички програм ученика Школе и поздравни говор мр Ане Савковић, директора Школе. Присуствовали су ученици дизајнери, професорка Дина Станимировић, њихов ментор, и ученици Школе. Поред необичног призора који је привлачио пажњу својим бојама, облицима, украсима, застали су и они који су се другим поводом затекли у холу. Дизајн ципела радилсу четири одељења I и четири одељења II разреда Техничке школе. Изложба је имала око 160 ципела, патика, штикли, папуча, чизама. Рађено је у паровима и појединачно. Ниједна ципела није била иста, свака је била посебна на свој начин, оригинална и са посебном поруком. Свака ципела је рађена са љубављу, пажњом и жељом.

18. 11. 2016. – Ученици наше Школе су учествовали на Међународном такмичењу из информатичке и рачунарске логике Дабар. У периоду од 14. до 18. новембра, у Школи је на часовима информатике и рачунарства одржано Школско такмичењеДабар. На такмичењу је учествовало: 40 ученика у категорији Јуниор (III и IVразред); 7 ученика у категорији Дабарчић (V и VI разред) и 9 ученика у категорији Млади дабар (VII и VIII разред). У категорији Јуниор, од укупно 4253 ученика из целе Србије, наша ученица Теа Симић је освојила 82 бодова и била на169 месту. У категорији Млади дабар, од укупно 8340 ученика из целе Србије, наш ученик Младен Ђокић је освојио 116  бодова и заузео високо 124. место (пласман на Државно такмичење му је замало измакао, јер су на Државно такмичење позвани ученици који су освојили од 120 до 150 бодова). Пуно наших ученикa је заузело висока места по освојеним бодовима.

18. 11. 2016. –Ана Савковић, директор Школе, поново је изабрана за члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима Града Ваљева и присуствовала је првој седници Савета.

22. 11. 2016. – У свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике V разреда, у оквиру пројекта „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих. Предавање је реализовала Јелена Филиповић, полицајац.

23. 11. 2016. – Директор Школе присуствовао је састанку Радне подгрупе Школске управе Ваљево, чија је тема била расподела технолошких вишкова.

22 – 24. 11. 2016. – У Лесковачком културном центру одржан је 3. Фестивал сценских минијатура за децу и младе од 5 до 15 година. Школу су представљали ученици разреда IV1 , са перформансом Не ругај се!, који је посвећен особама са инвалидитетом, прихватању различитости и међуљудском разумевању. Ауторски текст за перформанс написла је учитељица Јелена Димитријевић, а сарадник у припреми била је учитељица Светлана Арсић. У перформансу су коришћени спот и песма „Не ругај се“ хора Чаролија и Делта фондације. Наши ученици су присуствовали свечаном отварању Фестивала, 22.