Школска 2015/2016.

септембар

1. 9. 2015. – Одржана је седница Стручног већа II разреда на којој је донет следећи Дневни ред:1. Договор у вези са почетком Школске 2015/2016. године. 2. Задужења у оквиру Стручног већа II разреда. 3. Разно

1. 9. 2015. – Одржана је седница Тима за самовредновање на којој је донет следећи Дневни ред:1. Формирање школског Тима за самовредновање и избор координатора Тима. 2. Израда плана самовредновања. 3. Израда плана Тима за самовредновање. 4. Анализа извештаја о самовредновању за школску 2014/2015. годину. 5. Договор о избору стандарда који ће бити самовредновани у током 2015/2016. године. 6. Договор о активностима у току процеса самовредновања и после процеса самовредновања. 7. Разно

Прочитајте Школска 2015/2016.

Школска 2014/2015.

Септембар 2014.

1. 9. 2014. – Радници који су засновали радни однос: Мирјана Смоловић 60%, Ненад Живковић 80%, Неда Буљубашић 100%, Ана Гајић 11%, Катарина Мирковић 11%, Ивана Виторовић 22%, Предраг Стојковић 44%.

1. 9. 2014. –Почетак школске 2014/2015. године, по следећем распореду – плава смена (I, III, V, VII) преподне у 8.00, aцрвена смена (II, IV, VI, VIII) поподне у 13.30 часова.

1. 9. 2014 – 30. 9. 2014. – Трећи Ликовни конкурс ,,Нацртај, обоји и освоји” у организацији ,,Форма Идеале”.

Прочитајте Школска 2014/2015.

Школска 2013/2014.

Септембар 2013.

2. 9. 2013. – Први наставни дан.

2. 9. 2013. – Засновали радни однос на одређено време: Милица Павловић 22%, Марија Сиришки 70%, Лејла Мутап 75%, Катарина Живковић 22%, Вида Никић 44%, Драгана Миливојевић на 60 дана, Марија Миловановић, Јелена Велимировић, Данијела Јанковић, Тања Селаковић.

2. 9. 2013. – Драган Радосављевић, наставник физике, прекинуо радни однос јер је добио трогодишњу стипендију за докторске студије нанофизике од фондације JoinEu-see, која се додељује у оквиру програма Erazmus Mundus на Универзитету у Антверпену.

Прочитајте Школска 2013/2014.

Школска 2012/2013.

Септембар 2012.

1. 9. 2012 – 5. 9. 2012. – Семинар Уводна обука за педагошког асистента”, Ангелина Скареп, Министарство просвете.

1.9.2012 –30.9.2012. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима (реализовано укупно 52 часа).

1. 9. 2012 – 30. 9. 2012. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. Обављено 5 разговора са ученицима.

1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 5 разговора са родитељима на терену.

Прочитајте Школска 2012/2013.

Школска 2011/2012.

Септембар 2011.

1. 9. 2011. Одржан је састанак Стручног већа II разреда, а након тога и састанак Стручног већа за разредну наставу на почетку школске 2011/2012.

1. 9. 2011. Почело прво полугодиште.

1. 9. 2011. – Конституисан је актив историје и географије и донет план рада за ову школску годину.

Прочитајте Школска 2011/2012.

Школска 2010/2011.

Септембар 2010.

1. 9. 2010. Организован свечани пријем првака које су дочекали ученици другог разреда лепом приредбом. Током дружења са новим познаницима прваци су се постепено упознавали и са својим учитељицама.

1. 9. 2010. Почело прво полугодиште.

1.9. 2010. Слађана Ранковић, вероучитељ, засновала радни однос.

Прочитајте Школска 2010/2011.

Школска 2009/2010.

Септембар 2009.

1. 9. 2009. – Почело прво полугодиште.

1. 9. 2009. – Милкица Минић, дефектолог, засновала радни однос.

1. 9. 2009. – Приредба поводом пријема првака коју су припремили ученици II разреда са својим учитељицама.

1. 9. 2009. – Први дан на базену – СРЦ ,,Петница”, III разред.

Прочитајте Школска 2009/2010.

Школска 2008/2009.

Септембар 2008.

1. 9. 2008. – Почело прво полугодиште.

1. 9. 2008. – Владимир Мишић, професор математике, засновао радни однос.

1. 9. 2008. – Иван Милић, професор физике, засновао радни однос.

4. 9. 2008. – Спортски дан у СРЦ ,,Петница”.

ПрочитајтеШколска 2008/2009.