Мисија

Мисија наше школе је да подстиче стручно усавршавање наставника за креативни рад уз коришћење адекватних и ефикасних метода у циљу постизања квалитетних постигнућа ученика и њиховог целокупнох развоја уз партнерске односе, тимски рад, међусобно разумевање у уважавање свих актера у процесу и развијање свести о поштовању људских права и личној заједничкој одговорности.

Визија

Желимо да постанемо школа у којој:

  • Настава пружа квалитетно, савремено образовање и развој способности применљивих у модерном животном окружењу. Ученици у њој су сигурни и прихваћени,
  • Где ће ученици бити обучавани савременим методама на битним, квалитетним и интересантним, садржајно тематски повезаним  садржајима у настави и разноврсним ванаставним активностима, у складу са својим способностима и интересовањима уз непрекидну мотивациону подршку за своје успехе,
  • Школа у сигурном и  пријатном окружењу, опремљена савременим училима,
  • Наставници имају услове у којима могу да се стручно усавршавају и реализују,
  • Целокупна делатност се одвија кроз пријатну атмосферу, партнерски однос свих актера и високо професионалну и ефикасну организованост и сарадњу.

Такву школу бираће родитељи и из других делова нашег града а деца ће у њу радо долазити.
Општи циљ: Желимо да остваримо високо квалитетно образовање и оспособљавање сваког детета за живот у модерном окружењу кроз све области школског рада уз партнерски однос, неговање одговорности, разумевања и толеранције.