Специјално одељење

У ОШ ,, Нада Пурић” специјална одељења постоје од школске 1977/78 год.Тада  су у овој школи били разреди од 1. до 4. и са овом популацијом деце су радила два дипломирана дефектолога-олигофренолога.

Од школске 1993/94  сви ученици са менталном ометеношћу школују се искључиво у овој  школи од 1. до 8. разреда.
Данас има 5 одељења са укупно 33 ученика са којима раде дефектолози који су једини оспособљени да едукују и рехабилитују особе са тешкоћама у менталном развоју и функционисању.