Музички фестивал МНРО

 23 .марта ове године Катарина Миловановић(ученица 3. разреда ) и Кристијан Павловић( ученик 8. разреда) узели су учешће у ,,Музичком фестивалу МНРО”које је организовало Министарство рада и социјалне политике и ДИЛС пројекат-прушање унапређених услуга на локалном нивоу.