Активно учешће на часу ликовне културе

Ученици специјалних одељења су боравили и узели активно учешће на часу ликовне културе код учитељице Јелене Димитријевић.Ово је био одличан пример доброг функционисања инклузивне групе код изабраног предмета као и одговарајуће области-вајања .