ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ШКОЛСКА 2017/2018.

 

Радно време од 8 до 16 часова
Циљне групе: деца од 7 до 11 година
Боравак је организован по принципу добровољности.

Учитељице: Тања Селаковић и Биљана Сеничић
Могућност исхране: Комплетан оброк (супа или чорба, главно јело са месом, деcерт или воће) – цена 202 динара.

 

У школској 2017/18. години у Школи се организује рад са децом у продуженом боравку. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда, али ако има потребе и трећег и чевртог разреда. Продужени боравак представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су родитељи на послу. Овај пројекат је настао као одговор на потребе запослених родитеља и као професионални изазов за запослене. Организација продуженог боравка наметнулла се као потреба из више разлога:

•подизање нивоа квалитета услуге је императив рада за школу

•потпуно хармоничан развој детета

•већина родитеља продужени боравак види као начин задовољења потреба њихове деце

•истиче се радост учења и подстиче се мотивисаност за учење

•рад на начинима изражавања емоција

 

 

Циљ рада продуженог боравка је усмерен на:

•организацију новог вида бриге о деци, којом се пружа подршка породицама у даљем развоју њихове деце од стране професионалаца

•развијање њихових индивидуалних потенцијала

•израда домаћих задатака

•омогућити детету развијање као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добро друштву

•припремати дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити)

 

Постојеће снаге:

•Школа поседује наменски опремљен простор који задовољава прописане услове и стандарде

•Поред овог, школа користи друге наменски одређене просторе (фискултурна сала, школско двориште, свечана сала …)

•За потребе исхране деце школа поседује савремено опремљену ђачку кухињу