Корисни линкови

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

http://www.mpn.gov.rs/

Завод за унапређивање образовања и васпитања:

http://www.zuov.gov.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања:

http://www.ceo.edu.rs/

Матична библиотека Ваљево:

http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/

Виртуелна библиотека Србије (COBISS):

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc