Корисни телефони

СОС ТЕЛЕФОНИ:

 

-      СОС линија Минстарства просвете од 09.00 до 14.00 часова (активан у данима када деца иду у школу) 0800 200 201  за ученике, родитеље и наставнике

-      НАДЕЛ СОС Дечија линија „Број за проблем твој" бесплатни и поверљиви позиви 0-24 часова 0800-123456 за децу

-      Центар за заштиту трговине људима 063 610 590 доступан 24 часа

-      АСТРА-СОС телефон за жртве трговине људима радним даном 14-20х 011 3347-817

-      Родитељски телефон, Центар за заштиту одојчати, деце и младих, од 17.00 до 20.00 часова 0800 007 000 за родитеље

-      Хало беба 011 7158-444 за мајке

-      СОС телефон за жене и децу жртве насиља (14-18х) 011 3626-006

-       Министарство за телекомуникацију, пријава електронског насиља путем мобилне апликације Нет патрола http://www.netpatrola.rs/sr/o-projektu.1.86.html