Наставничко веће

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 506

Датум:23. 4. 2018. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у СРЕДУ, 25. 4. 2018. године, са почетком у 18.00 часова.    

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Реализација плана и програма до трећег класификационог периода.
 3. Извештај о успеху и владању ученика на трећој класификацији.
 4. Свот анализа.
 5. Разно.

 

 

 

                                   

 

Директор

                                                            Мр Ана Савковић

 

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1908

Датум:26. 12. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 26. 12. 2017. године, са почетком у 18.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Документа и прописи у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања
 2. Информације о новинама у Закону о основама система образовања и васпитања
 3. Разно

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1598

Датум: 6. 11. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 14. 11. 2017. године, са почетком у 12.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са седнице од 25. 9. 2017. године.
 2. Успех и владање ученика на крају I класификације.
 3. Законске измене везане за инклузивно образовање.
 4. Самовредновање – анкета за родитеље, за кључну област „Подршка ученицима“; подручје вредновања „Брига о ученицима“.
 5. Самовредновање – укључивање Школе у Пројекат „Селфи“ – самовредновање и процена електронске зрелости установе.
 6. Разно.

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр: 1598

Датум: 6. 11. 2017. године

 

                

 

      На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа, која ће се одржати у просторијама Школe,у УТОРАК, 14. 11. 2017. године, са почетком у 12.30 часова.  

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са седнице од 25. 9. 2017. године.
 2. Успех и владање ученика на крају I класификације.
 3. Законске измене везане за инклузивно образовање.
 4. Самовредновање – анкета за родитеље, за кључну област „Подршка ученицима“; подручје вредновања „Брига о ученицима“.
 5. Самовредновање – укључивање Школе у Пројекат „Селфи“ – самовредновање и процена електронске зрелости установе.
 6. Разно.

 

 

 

                                    Директор

                                                            Мр Ана Савковић

Састанак Савета родитеља

Основна школе „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр:

Датум: 21. 9. 2017.

ПОЗИВ

 


 

                               Састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву,

заказује се за ЧЕТВРТАК, 28. 9. 2017. год. у 18:00 часова са следећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1. Усвајање записника са седнице од 30. 6. 2017. године

2. Конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2017/2018. год.

3. Избор председника Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2017/2018. год.

4. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе  за шк. 2016/2017. год.

5. Разматрање  предлога Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ за шк. 2017/2018. год.

6. Разматрање измена Школског програма за шк. 2017/2018. год.

7. Обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи „Нада Пурић“ за шк. 2017/2018. год.

8. „Ученички динар“ за шк. 2017/2018. год.

9. Осигурање ученика за шк. 2017/2018. год.

10. Исхрана ученика за шк. 2017/2018. год.

                                                                                   

 

Директор Школе

 Мр Ана Савковић

 

Седница Наставничког већа

Основна школа „Нада Пурић“

Ваљево

Дел.бр:1308.

Датум: 18. 9. 2017. год.

 

                 На основу члана 125. Статута Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву, дел. број: 1676/1, од   24. 12. 2013. године, сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати у просторијама Школe, ПОНЕДЕЉАК25. 9. 2017. год. са почетком у  12 часова.        

   

      За седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Утврђивање предлога за члана Школског одбора Основне школе  „Нада Пурић“ у Ваљеву,  из реда запослених Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву.
 3. Електронско самовредновање школе- „Селфи“, излагач Ђорђије Бубања, професор информатике и ТИО
 4. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада Школе за шк. 2016/17. год, Годишњег плана Школе  за школску 2017/18. год. и изменa Школског програма Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву.

 

 

 

                                    Директор

                                                                                    Мр Ана Савковић

Свечана додела немачких језичких диплома

У четвртак, 22. 6. 2017. године са почетком у 17.00 часова у свечаној сали Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву одржаће се свечана додела немачких језичких диплома ученицима осмих разреда из ваљевских основних школа. Укупно 21 ученик из Основних школа: „Нада Пурић”, „Андра Савчић“, „Десанка Максимовић“ и „Стеван Филиповић“ Дивци  је  5. јуна 2017. године  полагао и успешно положио испит за немачку језичку диплому – ниво А2. Ова диплома призната је на немачком говорном подручју као званични доказ о познавању немачког језика. Координатор ДСД пројекта је Ивана Вујић, професор немачког језика у Основној школи „Нада Пурић“ и Медицинској школи.

Обавештење за учениике

            Обавештавамо ученике да летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године. Наредна школска 2017/2018. година почиње у петак, 1. септембра 2017. године.Настава ће се одвијати по следећем распореду:

- плава смена (II, IV, VI, VIII) у 8.00 часова;

- црвена смена (I, III, V, VII) у 13.30 часова.

            Родитељски састанци ће се одржати у среду, на Видовдан, 28. јуна 2017. године, по следећем распореду:

-  плава смена (I, III, V, VII) у 18.00 часова;

- црвена смена у (II, IV, VI, VIII) 19.00 часова.

            Иза нас је још једна успешна година у којој смо успели да остваримо бројне циљеве. Надамо се да ћемо и наредне школске године бити тако успешни и поносни на наше ђаке. Свим ученицима и њиховим наставницима желимо леп и испуњен летњи одмор и да се здрави и осмехнути врате у школске клупе.

 

Директор Школе

Мр Ана Савковић