ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 02/2018 -ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ - ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ- ВАЉЕВО

 

Кликом на линк можете отворити документ:

 

http://osnadapuric.rs/pdf/konkurs2018/Poziv-ponuda-fasada.pdf