Позив за подношење понуде - Поправка источне фасаде објекта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 03/2018 -ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ - ПОПРАВКА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДА ПУРИЋ- ВАЉЕВО

 

 

Кликом на линк можете отворити документ:

http://www.osnadapuric.rs/pdf/Poziv-fasada-2.pdf