Ритам радног дана школе

Настава  се одржава у две смене.

Одељења  мењају смене седмично.

Распоред одељења по сменама:

ПЛАВА СМЕНА ..........I, III, V, VII
ЦРВЕНА СМЕНА.......
II,IV,VI,VIII    

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ..................... 7:45 - 15:45

Пријем ученика .................................. 7:45  -  8:00
Обавезне и слободне активности ......... 8:00 - 12:20

Ручак ................................................ 12:25 - 13:10
Одмор .............................................. 13:15 - 14:00
Обавезне и слободне активности ....... 14:00 - 15:45

 

Преподневна смена

7:50  улазак у школу
7:55  улазак ученика у учионице
8:00 почетак наставе

1.час 08:00 - 08:45 одмор 5 мин.               
2.час 08:50 - 09:35 одмор 25 мин.             
3.час 10:00 - 10:45 одмор 5 мин.               
4.час 10:50 - 11:35 одмор 5 мин.               
5.час 11:40 - 12:25 одмор 5 мин.               
6.час 12:30 - 13:15

Поподневна смена

13:20  улазак у школу
13:25  улазак ученика у учионице
13:30  почетак наставе

1.час 13:30 - 14:15 одмор 5 мин.
2.час 14:20 - 15:05 одмор 25 мин.
3.час 15:30 - 16:15 одмор 5 мин.
4.час 16:20 - 17:05 одмор 5 мин.
5.час 17:10 - 17:55 одмор 5 мин.
6.час 18:00 - 18:45

 

 

 

....................................................РАДНО ВРЕМЕ...............................ПРИЈЕМ СТРАНАКА

Секретар........................................ 8:00 - 16:00.....................................10:00 - 13:00

Рачуноводство............................... 7:30 - 15:30......................................11:00 - 13:30

Библиотекар ...................................8:00 - 14:00.......................................9:00 - 14:00


Педагог

Уторак - четвртак (поподне) .....................12:30 - 18:30

Пријем родитеља .....................................15:30 - 17:30

Понедељак - среда - петак (пре подне)        8:30 - 14:30

Пријем родитеља......................................10:00 - 12:00

 

Логопед

Понедељак - уторак - петак  (пре подне)..... 7:30 - 13:30

Пријем родитеља..................................... 10:00 - 12:00

Среда - четвртак (поподне)...................... 12:30 - 18:30

Пријем родитеља..................................... 15:30 - 17:30