Одељењски распоред часова

 

 

Одељењски распоред часова у Основној школи „Нада Пурић“

школска 2018/2019. година

 

I1 (одељењски старешина: Јасмина Стојановић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Енглески

 језик

Српски

 језик

Физичко

 васпитање

Српски

 језик

Српски

језик

2.

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Енглески

 језик

3.

Математика

Ликовна

култура

Математика

Музичка

култура

Физичко

 васпитање

4.

Физичко

васпитање

Свет око нас

Верска

 настава

Свет око нас

Математика

 

I2 (одељењски старешина: Тања Селаковић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Физичко

васпитање

Српски

језик

Физичко

 васпитање

Енглески

језик

2.

Математика

Српски

језик

Енглески

језик

Српски

језик

Српски

 језик

3.

Физичко

 васпитање

Свет око нас

Математика

Свет око нас

Математика

4.

Музичка

 култура

Математика

Ликовна

кулура

Математика

Верска настава/

Грађанско васп.

5.

Одељењска заједница

 

 

 

 

 

I3 (одељењски старешина: Светлана Арсић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

 језик

2.

Енглески

језик

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

3.

Математика

Свет око нас

Ликовна

култура

Физичко

 васпитање

Свет око нас

4.

Верска настава/

Грађанско васп.

Физичко

 васпитање

Музичка

култура

Енглески

језик

Физичко

 васпитање


II1 (одељењски старешина: Јелена Димитријевић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физичко

васпитање

Физичко

васпитање

Српски

језик

Физичко

васпитање

Српски

језик

2.

Српски

језик

Математика

Математика

Математика

Математика

3.

Математика

Српски

језик

Енглески

језик

Свет око нас

Ликовна

култура

4.

Енглески

 језик

Свет око нас

Музичка

култура

Српски језик

Ликовна

култура

5.

Верска настава/

Грађанско васп.

Допунска

 настава

Слободне активности

Чувари природе

Час одељењског

старешине

 

II2 (одељењски старешина: Славица Глишовић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Математика

Енглески

језик

Српски

језик

Математика

2.

Физичко

васпитање

Српски

језик

Математика

Физичко

васпитање

Српски

језик

3.

Енглески

језик

Свет око нас

Српски

језик

Математика

Ликовна

култура

4.

Математика

Музичка

култура

Физичко

васпитање

Свет око нас

Ликовна

култура

5.

Верска настава/

Грађанско васп.

Час одељењског

старешине

Допунска

 настава

Чувари природе

Слободне активности

 

II3 (одељењски старешина: Весна Андрић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

2.

Енглески

језик

Математика

Енглески

језик

Математика

Српски

 језик

3.

Физичко

 васпитање

Физичко

 васпитање

Српски

језик

Физичко

 васпитање

Ликовна

култура

4.

Српски

 језик

Свет око нас

Музичка

култура

Свет око нас

Ликовна

култура

5.

Час одељењског старешине

Допунска

 настава

Верска

 настава

Чувари природе

Одељ. заједница/

Слоб. активности

 

III1 (одељењски старешина: Виолета Кењић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физичко

 васпитање

Математика

Енглески

језик

Математика

Српски

језик

2.

Српски

језик

Српски

језик

Физичко

 васпитање

Српски

језик

Физичко

 васпитање

3.

Енглески

језик

Природа и друштво

Српски

језик

Ликовна

култура

Математика

4.

Математика

Музичка

 култура

Математика

Ликовна

култура

Природа и друштво

5.

Одељењска заједница

Чувари

природе

Верска настава/

Грађанско васп.

Допунска

 настава

Слободне активности

 

III2 (одељењски старешина: Марија Јанковић[1])

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Физичко

 васпитање

2.

Физичко

васпитање

Српски

језик

Математика

Физичко

 васпитање

Енглески

језик

3.

Математика

Природа и друштво

Ликовна

култура

Српски

језик

Српски

језик

4.

Музичка

култура

Енглески

језик

Ликовна

култура

Природа и друштво

Математика

5.

Одељењска заједница

Допунска

 настава

Верска настава/

Грађанско васп.

Чувари природе

Слободне активности

 

[1] Мења Марину Ковачевић, која је на породиљском боловању.

 

III3 (одељењски старешина: Новка Мосуровић Андрић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Математика

Физичко

 васпитање

Српски

језик

Енглески

језик

2.

Енглески

језик

Српски

језик

Српски

језик

Математика

Математика

3.

Математика

Физичко

 васпитање

Математика

Природа и друштво

Српски

језик

4.

Музичка

култура

Природа и друштво

Ликовна

култура

Руке у тесту

Физичко

васпитање

5.

Верска настава/

Грађанско васп.

Допунска

 настава

Ликовна

 култура

Час одељењског старешине

Слободне активности

 

IV1 (одељењски старешина: Слободанка Ашковић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Физичко

 васпитање

Математика

Српски

језик

Српски

језик

2.

Физичко

 васпитање

Математика

Српски

језик

Математика

Математика

3.

Енглески

језик

Српски

језик

Ликовна

 култура

Природа и друштво

Физичко

 васпитање

4.

Математика

Природа и друштво

Ликовна

култура

Музичка

 култура

Чувари

 природе

5.

Допунска

 настава

Верска настава/

Грађанско васп.

Додатна

 настава

Енглески

 језик

Час одељ. стар/

Одељ. заједница

6.

 

 

 

 

Слободне активности

 

IV2 (одељењски старешина: Милена Миловановић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

 језик

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

3.

Физичко

 васпитање

Физичко

 васпитање

Ликовна

култура

Музичка

култура

Природа и друштво

4.

Енглески

језик

Природа и друштво

Ликовна

култура

Енглески

језик

Физичко

васпитање

5.

Чувари

природе

Верска настава/

Грађанско васп.

Допунска настава

Додатна

 настава

Одељењска заједница

6.

 

 

 

Слободне

активности

 

 

IV3 (одељењски старешина: Драгана Кузмановић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физичко

васпитање

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.

Српски

језик

Физичко

васпитање

Енглески

језик

Српски

језик

Математика

3.

Математика

Српски

језик

Математика

Природа и друштво

Ликовна

култура

4.

Музичка

култура

Природа и друштво

Физичко

васпитање

Чувари

природе

Ликовна

култура

5.

Енглески

језик

Допунска

настава

Одељењска заједница

Верска настава/

Грађанско васп.

Слободне

активности

6.

 

Додатна

нстава

 

 

 

 

V1 (одељењски старешина: Јелена Лазаревић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Биологија

Математика

Српски

језик

Енглески

језик

Шпански

језик

2.

Физичко и здрав. васпитање

Математика

Музичка

култура

Српски

језик

Српски

језик

3.

Историја

Српски

језик

Ликовна

култура

Физичко и здрав. васпитање

Биологија

4.

Енглески

Језик

Географија

Ликовна

култура

Математика

Информатика и рачунарство

5.

Српски

језик

Физичко и здрав. васпитање

Шпански

 језик

Техника и технологија

Математика

6.

Музичка

култура

 

 

Техника и технологија

Верска

 настава

 

V2 (одељењски старешина: Маја Станковић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

 

Час одељењског старешине (претч)

 

 

 

1.

Географија

Математика

Историја

Физичко и здрав. васпитање

Шпан/нем.

 језик

2.

Биологија

Српски

језик

Биологија

Енглески

језик

Математика

3.

Српски

језик

Техника и технологија

Српски

језик

Математика

Информатика и рачунарство

4.

Музичка

култура

Техника и технологија

Музичка

култура

Српски

језик

Ликовна

култура

5.

Математика

Енглески

језик

Шпан/нем.

 језик

Српски

језик

Ликовна

култура

6.

Верска

 настава

Физичко и здрав. васпитање

Физичко и здрав.

васпитање

 

Грађанско васпитање

7.

 

Час одељењског старешине

 

 

 

 

V3 (одељењски старешина: Мирјана Смоловић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физичко и здрав. васпитање

Математика

Ликовна

култура

Српски

језик

Шпан/нем.

 језик

2.

Историја

Географија

Ликовна

култура

Физичко и здрав. васпитање

Биологија

3.

Биологија

Српски

језик

Музичка

култура

Техника и технологија

Српски

језик

4.

Математика

Физичко и здрав.

васпитање

Српски

језик

Техника и технологија

Српски

језик

5.

Музичка

 култура

Енглески

језик

Шпан/нем.

 језик

Математика

Математика

6.

 

Одељењска заједница

Информатика и рачунарство

Енглески

језик

Верска настава/

Грађанско васп.

 

 VI1 (одељењски старешина: Зорица Томић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Енглески

језик

Историја

Шпан/нем.

 језик

Физичко

 васпитање

Физичко

 васпитање

2.

Физика

Биологија

Физичко

 васпитање

Биологија

Математика

3.

Информатика и рачунарство

Српски

језик

Енглески

језик

Ликовна

 култура

Историја

4.

Српски

језик

Музичка

култура

Математика

Физика

Шпан/нем.

 језик

5.

Математика

Техн. и инфо. образовање

Српски

језик

Математика

Српски

језик

6.

Географија

Техн. и инфо. образовање

Географија

Верска настава

Одељењска заједница

 

VI2 (одељењски старешина: Мирјана Лукић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Биологија

Шпан/нем.

 језик

Биологија

Енглески

језик

2.

Информатика и рачунарство

Српски

Техн. и инфо. образовање

Математика

Географија

3.

Физика

Музичка

култура

Техн. и инфо. образовање

Математика

Српски

језик

4.

Географија

Физичко

 васпитање

Енглески

језик

Физичко

 васпитање

Шпан/нем.

 језик

5.

Математика

Историја

Физичко

васпитање

Српски

језик

Историја

6.

 

Ликовна

култура

Математика

Физика

 

7.

 

Одељењска заједница

 

 

 

 

VI3 (одељењски старешина: Биљана Тодоровић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Информатика и рачунарство

Биологија

Шпан/нем.

 језик

Математика

Српски

језик

2.

Енглески

језик

Историја

Географија

Физичко

 васпитање

Музичка

култура

3.

Српски

језик

Техн. и инфо. образовање

Физичко

 васпитање

Историја

Енглески

језик

4.

Математика

Техн. и инфо. образовање

Математика

Српски

језик

Шпан/нем.

 језик

5.

Географија

Ликовна

култура

Математика

Физика

Физичко

 васпитање

6.

Физика

 

Српски

језик

Верска настава/

Грађанско васп.

Биоологија

7.

Одељењска заједница

 

 

 

 VII1 (одељењски старешина: Вања Анђелковић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски

језик

Физичко

 васпитање

Биологија

Српски

језик

Биологија

2.

Ликовна

култура

Математика

Математика

Математика

Шпан/нем.

 језик

3.

Музичка

култура

Географија

Историја

Енглески

језик

Математика

4.

Хемија

Српски

језик

Српски

језик

Хемија

Физика

5.

Историја

Техн. и инфо. образовање

Физика

Географија

Физичко

 васпитање

6.

Енглески

језик

Техн. и инфо. образовање

Шпан/нем.

 језик

Физичко

 васпитање

 

 

VII2 (одељењски старешина: Радмила Ђуровић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Историја

Географија

Математика

Техн. и инфо. образовање

Математика

2.

Музичка

 култура

Енглески

језик

Историја

Техн. и инфо. образовање

Немачки

Језик

3.

Математика

Физичко

васпитање

Биологија

Хемија

Физика

4.

Ликовна

култура

Српски

језик

Физика

Географија

Биологија

5.

Физичко

васпитање

Српски

језик

Српски

језик

Математика

Српски

језик

6.

Хемија

Одељењска заједница

Немачки

 језик

Енглески

језик

Физичко

васпитање

 

VII3 (одељењски старешина: Рајна Бранковић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Биологија

Српски

језик

Музичка

 култура

Биологија

Физика

2.

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Хемија

Немачки

 језик

3.

Ликовна

Култура

Енглески

језик

Физика

Српски

 језик

Енглески

језик

4.

Историја

Физичко

 васпитање

Историја

Математика

Математика

5.

Хемија

Географија

Физичко

 васпитање

Спорт по избору

Техн. и инфо. образовање

6.

Математика

Час одељењског старешине

Немачки

језик

Географија

Техн. и инфо. образовање

 

 VIII1 (одељењски старешина: Милосав Милић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Хемија

Српски

језик

Енглески

Језик

Ликовна

култура

Географија

2.

Географија

Математика

Немачки

језик

Математика

Енглески

језик

3.

Српски

језик

Историја

Математика

Физика

Физичко

васпитање

4.

Физика

Биологија

Хемија

Биологија

Историја

5.

Физичко

васпитање

Физичко

 васпитање

Техн. и инфо. образовање

Српски

језик

Немачки

језик

6.

Математика

Музичка

култура

Техн. и инфо. образовање

Српски

језик

Одељењска заједница

 

VIII2 (одељењски старешина: Весна Ивановић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физика

Математика

Физичко

васпитање

Историја

Математика

2.

Хемија

Српски

језик

Шпан/нем.

 језик

Физика

Физичко

 васпитање

3.

Географија

Српски

језик

Хемија

Математика

Музичка

Култура

4.

Српски

 језик

Историја

Географија

Српски

Језик

Енглески

Језик

5.

Техн. и инфо. образовање

Биологија

Математика

Биологија

Шпан/нем.

 језик

6.

Техн. и инфо. образовање

Физичко

 васпитање

Енглески

језик

Ликовна

култура

 

 

VIII3 (одељењски старешина: Љиљана Павловић)

Ред. бр. часа

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Географија

Техн. и инфо. образовање

Математика

Физика

Музичка

култура

2.

Српски

језик

Техн. и инфо. образовање

Шпан/нем.

 језик

Историја

Српски

 језик

3.

Хемија

Биологија

Географија

Биологија

Математика

4.

Математика

Српски

језик

Српски

језик

Математика

Физичко

васпитање

5.

Физика

Енглески

језик

Хемија

Ликовна

култура

Шпан/нем.

 језик

6.

Физичко

васпитање

Историја

Физичко

васпитање

Енглески

језик