Школски одбор ОШ "Нада Пурић"

 

Редни број

Име и презиме

члана

Напомена

1.

Драган

Симеуновић

Представник

локалне самоуправе

2.

Стаменко

Свитлица

Представник

локалне самоуправе

3.

Славица Павловић

Представник

локалне самоуправе

4.

Марина Вајагић

Представник

родитеља ученика

5.

Сања Симић

Представник

родитеља ученика

6.

Дејан Јовановић

Представник

родитеља ученика

7.

Владимир Мишић

Представник

запослених

8.

Милосав Милић

Представник

запослених

9.

Мирјана Беговић

Представник

запослених