Школски одбор ОШ "Нада Пурић"

 

 

 

Р. бр.

Име и презиме члана

Напомена

1.

Драган Симеуновић

Представник локалне самоуправе

2.

Анђелка Филиповић

Представник локалне самоуправе

3.

Славица Павловић

Представник локалне самоуправе

4.

Светлана Арсић

Представник запослених

5.

Милосав Милић

Представник запослених

6.

Ивана Вујић

Представник запослених

7.

Марина Вајагић

Представник родитеља ученика

8.

Сања Симић

Представник родитеља ученика

9.

Дејан Јовановић

Представник родитеља ученика