Тимови у школи

 

Тим за планирање развоја Школе

 

Чланови тима

1. Јелена Димитријевић

2. Зорица Милић

3. Новка Мосуровић Андрић– координатор

4. Рајна Бранковић

5. Милена Миловановић

6. Јасмина Стојановић

7. Ана Савковић

 

Тим за самовредновање

 

Чланови тима

1. Маја Станковић

2. Зорица Милић

3. Весна Андрић

4. Ивана Вујић

5. Марина Ковачевић координатор

6. Ана Савковић

 

Тим за заштиту ученика од насиља

 

Чланови тима

1. Славица Глишовић – коoрдинатор I – IV р.

2. Зорица Томић коoрдинатор V – VIII р.

3. Весна Ивановић

4. Биљана Сеничић

5. Горанка Калембер Лучић

6. Бранко Јовановић

 

Тим за бригу о деци и подршку талентованој деци

 

Чланови тима

1. Mирјана Лукић

2. Бранка Старчевић – координатор

3. Биљана Тодоровић

4. Владимир Мишић

5. Слободанка Ашковић

 

Тим за бригу о уређењу школског простора

 

Чланови тима

1. Јасмина Стојановић

2. Светлана Арсић

3. Тања Селаковић

4. Лејла Мутап

5. Неда Буљубашић– координатор

 

Тим за промоцију Школе, Школски веб сајт, сарадњу са медијима, редакција листа, извештаја

 

Чланови тима

1. Мирјана Беговић

2. Љиљана Павловић

3. Светлана Арсић

4. Оливера Продановић

5. Јелена Димитријевић – координатор

6. Небојша Тодоровић

7. Рајна Бранковић

 

Тим за екскурзије и посете

 

Чланови тима

1. Виолета Кењић

2. Милосав Милић – координатор

 

Тим за инклузију

 

Чланови тима

1. Слободанка Ашковић

2. Јасна Мирковић

3. Јасмина Стојановић - координатор

4. Светлана Матић

5. Данијела Јанковић

6. Милкица Марјановић

7. Драгана Кузмановић

8. Новка Мосуровић-Андрић

 

Тим за подршку Ромима и праћење дечијег стандарда

 

Чланови тима

1. Данијела Јанковић – кординатор

2. Јасмина Радановић

3. Марина Ковачевић

4. Митра Минић

 

Тим за заштиту животне средине

 

Чланови тима

1. Милосав Милић

2. Радмила Ђуровић– кординатор

3. Сузана Јаневска

4. Светлана Арсић

 

Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих

 

Чланови тима

1. Вања Анђелковић – кординатор

2. Јасмина Радановић

 

Тим за професионалну оријентацију ученика


Чланови тима

1. Весна Ивановић

2. Марина Ковачевић

3. Милосав Милић

4. Зорица Милић

5. Небојша Тодоровић

6. Рајна Бранковић

7. Биљана Тодоровић– кординатор