Тимови у школи

 

Тим за стручно усавршавање

Чланови тима

Биљана Тодоровић – координатор

Зорица Милић

Марина Ковачевић

 

Тим за планирање развоја Школе

Чланови тима

Милена Миловановић – координатор

Јелена Димитријевић

Зорица Милић

Новка Мосуровић Андрић

Рајна Бранковић

Биљана Тодоровић

Ана Савковић

 

Тим за самовредновање

Чланови тима

Весна Андрићкоординатор

Зорица Милић

Марина Митровић

Ивана Вујић

Маја Станковић

Ана Савковић

 

Тим за заштиту ученика од насиља

Чланови тима

Славица Глишовић– коoрдинатор IIV р.

Зорица Томић коoрдинатор VVIIIр.

Весна Ивановић

Зорица Милић

Мирјана Смоловић

Бранко Јовановић

Данијела Јанковић

 

Тим за бригу о ученицима и подршку талентованим ученицима

Чланови тима

Mирјана Лукић– координатор

Биљана Тодоровић

Слободанка Ашковић

Марија Вуковић

Бранка Старчевић

 

Тим за бригу о уређењу школског простора

Чланови тима

Драгана Кузмановић – координатор

Јасмина Стојановић

Слађана Ранковић

Тања Селаковић

 

Тим за промоцију Школе, Школски веб сајт, сарадњу са медијима, редакција школског листа, Извештаја Школе

Чланови тима

Драган Павловић – координатор

Љиљана Павловић

Мирјана Беговић

Оливера Продановић

Небојша Тодоровић

Јелена Димитријевић

Слађана Ранковић

 

Тим за излете и посете

Чланови тима

 Милосав Милић– координатор

 Јелена Димитријевић

Виолета Кењић

 

Тим за инклузију

 

Чланови тима

Слободанка Ашковић– координатор (млађи разреди)

Рајна Бранковић – координатор (старији разреди)

Светлана Матић

Данијела Јанковић

Јасна Мирковић

Неда Аћимовић

Немања Аћимовић

Јелена Павловић

Горанка Калембер Лучић

Радмила Ђуровић

Милован Лековић

Новка Мосуровић Андрић

 

Стручни активи Тим за подршку Ромима и праћење дечијег стандарда

Чланови тима

Данијела Јанковић – кординатор

Јасмина Радановић

Марина Ковачевић

Митра Минић

 

Тим за Превенцију ризичног понашања деце и младих

Чланови тима

Вања Анђелковић – кординатор

Јасмина Радановић

 

Тим за заштиту животне средине

Чланови тима

Сузана Јаневска кординатор

Светлана Арсић

Милосав Милић

Радмила Ђуровић

 

Тим за Професионалну оријентацију ученика

Чланови тима

Љиљана Павловић – кординатор

Весна Ивановић

Милосав Милић

Зорица Милић

Небојша Тодоровић

 

Тим за новопридошле наставнике и ученике

Чланови тима

Зорица Милић – кординатор

Ана Савковић

Зорица Томић

Слађана Ранковић