Педагошки колегијум

 

Чланови

Директор – Ана Савковић

Логопед –Светлана Матић

Педагог – Зорица Милић

Председник стручног већа млађих разреда – Милена Миловановић

Председник стручног већа старијих разреда – Ивана Вујић

Председници стручних већа за области природних предмета – Марија Вуковић

Председници стручних већа за области друштвених наука – Катарина Живковић

Председних стручног већа за област вештина – Биљана Тодоровић

Председник већа дефектолога – Јелена Павловић