Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

Директор – Ана Савковић

Педагог – Зорица Милић

Председник стручног већа млађих разреда – Јелена Димитријевић

Председник стручног већа старијих разреда – Бранка Старчевић

Председници стручних већа за области природних предмета – Maja Станковић

Председници стручних већа за области друштвених наука – Љиљана Павловић

Председних стручног већа за област вештина – Бранко Јовановић

Председник већа дефектолога – Милкица Марјановић