Наставничко веће

 

Р. бр

Име и презиме

1.

Андрић Весна

2.

Андрић Мосуровић Новка

3.

Анђелковић Вања

4.

Aничић Марија

5.

Арсић Светлана

6.

Аћимовић Неда

7.

Аћимовић Немања

8.

Ашковић Слободанка

9.

Беговић Мирјана

10.

Бранковић Рајна

11.

Вујић Ивана

12.

Вуковић Марија

13.

Глишовић Славица

14.

Димитријевић Јелена

15.

Ђуровић Радмила

16.

Живковић Катарина

17.

Ивановић Весна

18.

Јаневска Сузана

19.

Јанковић Данијела

20.

Јанковић Марија

21.

Јовановић Бранко

22.

Калембер Лучић Горанка

23.

Кењић Виолета

24.

Ковачевић Марина

25.

Кузмановић Драгана

26.

Лазаревић Јелена

27.

Лековић Милован

28.

Лукић Мирјана

29.

Марјановић Миликица

30.

Матић Светлана

31.

Милић Зорица

32.

Милић Милосав

33.

Миловановић Милена

34.

Минић Митра

35.

Мирковић Јасна

36.

Нешић Гордана

37.

Новитовић Јован

38.

Павловић Љиљана

39.

Павловић Јелена

40.

Павловић Драган

41.

Перић Саша

42.

Продановић Оливера

43.

Радановић Јасмина

44.

Радовић Љубомир

45.

Рајевац Душица

46.

Рајевац Никола

47.

Ракић Маја

48.

Ранковић Слађана

49.

Савковић Ана

50.

Селаковић Тања

51.

Сеничић Биљана

52.

Смоловић Мирјана

53.

Станковић Маја

54.

Старчевић Бранка

55.

Стојановић Јасмина

56.

Табић Зорица

57.

Тодоровић Биљана

58.

Тодоровић Небојша

59.

Томић Зорица