Стручна већа

Руководиоци стручних већа

 

Стручна већа

Руководиоци

Млађих разреда


Јелена Димитријевић

Старијих разреда


Бранка Старчевић

Стручна већа

Руководиоци

Стручно веће друштвених наука (српски језик, страни језици, историја, географија)


Љиљана Павловић

Стручно веће природних наука (математика, биологија, физика, хемија, ТИО и информатика)

Маја Станковић

Стручно веће вештина (музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање)

Бранко Јовановић

Стручно веће дефектолога

Милкица Марјановић