Стручна већа

 

Стручна већа

Руководиоци

Млађих разреда

Милена Миловановић

Старијих разреда

Ивана Вујић

 

Стручна већа

Руководиоци

Стручно веће друштвених наука (српски језик, страни језици, историја, географија)

Катарина Живковић

Стручно веће природних наука (математика, биологија, физика, хемија, ТИО и информатика)

Марија Вуковић

Стручно веће вештина (музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање)

Биљана Тодоровић

Стручно веће дефектолога

Јелена Павловић