Запослени

УПРАВА ШКОЛЕ

Директор

 

 

Ана Савковић

Звање: Магистар педагошких наука

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

 

Секретар

 

Лела Петровић

Звање: Дипломирани правник

Контакт:

 

 

 

Шеф рачуноводства


 

Бранка Витошевић

Звање: Економиста

Контакт:

 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

 

Зорица Милић

Звање: Дипломирани педагог

Ради на месту: Педагог

Координатор Тима за новопридошле наставнике и ученике

Контакт:

 

 

 

Светлана Матић

Звање: Дипломирани дефектолог - логопед

Ради на месту: Логопед

Контакт:

 

 

 

 

Драган Павловић

Звање: Професор македонског језика и књижевности - смер библиотекарски

Ради на месту: Библиотекар

Координатор Тима за промоцију Школе, Школски веб сајт, сарадњу са медијима, редакцију листа, извештаја Школе

Контакт:

 

 

 

 

Слађана Ранковић

Звање: Професор српског језика и књижевности

Ради на месту: библиотекар

Контакт:

 

 

 

 

Љиљана Каменица

Звање: Економски техничар

Ради на месту: благајник

Контакт:

 

 

 

Данијела Јанковић

Звање: Медицински техничар

Ради на месту: педагошки асистент

Координатор Тима за подршку Ромима и праћење дечијег стандарда

Програмски директор G-RROM - а

Контакт:

 

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 


Виолета Кењић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: III1


Руководилац стручног актива III разреда

Контакт:

 

 

 

 Марина Ковачевић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: III2

 

 

Контакт:

 

 

 

 

Тања Селаковић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: I2

Контакт:

 

 

 

Слободанка Ашковић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: IV1

Координатор Тима за инклузију (млађи разреди)

Руководилац стручног актива IV разреда

Контакт:

 

 

 

Драгана Кузмановић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: IV3

Координатор Тима за бригу о уређењу школског простора

Контакт:

 

 

 

 

Новка Мосуровић Андрић

Звање: Професор разредне наставе

Одељењски старешина: III3

Контакт:

 

 

 

Јасмина Стојановић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: I1

 

 

Контакт:

 

 

 

 

Мирјана Беговић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе у продуженом боравку

 

Контакт:

 

 

 

Светлана Арсић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: I3
Руководилац стручног актива I разреда

Контакт:

 

 

 

 

 

Јелена Димитријевић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: I1

Руководилац стручног актива II разреда

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Славица Глишовић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: II2

Координатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања I до IV разреда

Контакт:

 

 

 

Весна Андрић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: II3

Координатор Тима за самовредновање

Председник синдиката Школе и председник Форума основних и средњих школа Ваљева

Подпредседник Друштва учитеља Ваљева и Програмски директор G-RROM-а

 

 

 

 

Милена Миловановић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе

Одељењски старешина: IV2


Руководилац Стручног већа млађих разреда

Координатор Тима за планирање развоја Школе

Контакт:

 

 

 

Биљана Сеничић

Звање: Професор разредне наставе

Ради на месту: наставник разредне наставе у продуженом боравку

Контакт:

 

 

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

 

Рајна Бранковић

Звање: Професор српског језика и књижевности

Ради на месту: наставник српског језика

Одељењски старешина: VII3

Контакт:

 

 

Љиљана Павловић

Звање: Професор српског језика

Ради на месту: наставник српског језика

Одељењски старешина: VIII3

Координатор Тима за Професионалну оријентацију ученика

Контакт:

 

 

 

Мирјана Смоловић

Звање: Професор српског језика и књижевности

Одељењски старешина: V3

Ради на месту: наставник српског језика

Контакт:

 

 

 

Јасмина Радановић

Звање: Професор енглеског језика и књижевности

Ради на месту: наставник енглеског језика

Контакт:

 

 

 

Вања Анђелковић

Звање: Професор енглеског језика и књижевности

Ради на месту: наставник енглеског језика

Одељењски старешина: VII1

Координатор Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих

Контакт:

 

 

 

Оливера Продановић

Звање: Професор шпанског језика

Ради на месту: наставник шпанског језика

Контакт:

 

 

 

 

Ивана Вујић

Звање: Професор немачког језика

Ради на месту: наставник немачког језика

Руководилац Стручног већа старијих разреда

Контакт:

 

 

 

 

Сузана Јаневска

Звање: Професор француског језика

Ради на месту: наставник француског и енглеског језика и грађанског васпитања

Координатор Тима за заштиту животне средине

Контакт:

 

 

 

 

Душица Рајевац

Звање: Професор немачког језика

Ради на месту: наставник немачког језика

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

Катарина Живковић

Звање: Професор немачког језика

Ради на месту: наставник немачког језика

Руководилац Стручног већа друштвених наука

Контакт:

 

 

 

 

Гордана Нешић

Звање: Професор немачког језика и књижевности

Ради на месту: наставник немачког језика

 

 

 

 

Мирјана Лукић

Звање: Наставник ликовне културе

Ради на месту: наставник ликовне културе

Одељењски старешина: VI2

Координатор Тима за бригу о ученицима и подршку талентованим ученицима

Контакт:

 

 

Биљана Тодоровић

Звање: Професор музичке културе

Ради на месту: наставник музичке културе

Одељењски старешина: VI3

Руководилац Стручног већа вештина

Координатор Тима за стручно усавршавање

Контакт:

 

 

Зорица Томић

Звање: Дипломирани историчар

Ради на месту: наставник историје

Одељењски старешина: VI1

Координатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања V до VIII разреда

Контакт:

 

 

 

Саша Перић

Звање: Дипломирани историчар
 
Ради на месту: наставник историје

Контакт:

 

 

 

Милосав Милић

Звање: Професор географије

Ради на месту: наставник географије

Одељењски старешина: VIII1

Координатор Тима за излете и посете

 Контакт:

 

 

 

 Љубомир Радовић

Звање: Професор географије

Ради на месту: наставник географије

Контакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

Маја Станковић

 

Звање: Дипломирани математичар

Ради на месту: наставник математике

Одељењски старешина: V2

 

Контакт:

 

 

 

  

 Марија Вуковић

Звање: Дипломирани математичар

Ради на месту: наставник математике

Руководилац Стручног већа природних наука

Контакт:

 

 

 

 Радмила Ђуровић

 

Звање: Дипломирани биолог

Ради на месту: наставник биологије

Одељењски старешина: VII2

 

Контакт:

 

 

 

 

 

 Марија Аничић

Звање: Дипломирани професир биологије

Ради на месту: наставник биологије

Контакт:

 

 

 

 

Зорица Табић

Звање: Дипломирани професир биологије

Ради на месту: наставник биологије

Контакт:

 

 

 

 

Бранка Старчевић

Звање: Дипломирани хемичар

Ради на месту: наставник хемије

 

 

Контакт:

 

 

 

 

 

Милован Лековић


Звање: Дипломирани инжењер саобраћаја

Ради на месту: наставник физике

Контакт:

 

 

 

Небојша Тодоровић

Звање: Професор техничког и информатичког образовања

Ради на месту: наставник техничког и информатичког образовања

 

Ажурирање и одржавање школског Веб сајта

 

Контакт:

 

 

 

 

Јован Новитовић

Звање: Мастер теологије

Ради на месту: наставник верске наставе

Контакт:

 

 

 

Весна Ивановић

Звање: Професор физичког васпитања

Ради на месту: наставник физичког васпитања

Одељењски старешина: VIII2


Контакт:

 

 

 

 

 

Бранко Јовановић

Звање: Професор физичког васпитања

 

Ради на месту: наставник физичког васпитања

 

Контакт:

 

 

 

ДЕФЕКТОЛОЗИ

 

 

Милкица Минић

Звање: Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Ради на месту: наставник олигофрено педагог

Руководилац Стручног већа дефектолога

 Контакт:

 

 

 

Јасна Мирковић

 

Звање: Дефектолог

Ради на месту: наставник олигофрено педагог

Контакт:

 

 

 

Митра Минић

 

Звање: Дефектолог

Ради на месту: наставник олигофрено педагог

Контакт:

 

 

 

Горанка Лучић Калембер

 

Звање: Дефектологспецијални педагог

Ради на месту:наставник олигофрено педагог

Контакт:

 

 

 

 

Немања Аћимовић
 
Звање: Дипломирани дефектолог

Ради на месту: наставник олигофрено педагог

 

 

 

 

ДОМАР

 

 

Радован Остојић

 

Звање: Механичар алатних машина

 

 

 

 

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

 

 

Даница Лукић

 

 

 

 

 

 

 

Гордана Косић

 

 

 

 

 

 

 

Милада Бојичић

 

 

 

 

 

 

 

Славица Поповић

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Пунош

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Вукојевић

 

 

 

 

 

 

 

Славољуб Томашевић

 

 

 

 

 

 

 

Стана Марковић

 

 

 

 

 

 

 

 


Милада Веселиновић