"Пупин и Тесла на истом путу"

Ученици VI1 i VII2 који похађају грађанско васпитање у пратњи наставнице шпанског Оливере Продановић, погледали су изложбу "Пупин и Тесла на истом путу" у четвртак 10. 5. 2018. на Универзитету Сингидунум.  Кроз употребу савремених технологија, на иновативан и занимљив начин ученици су имали прилику да се упознају са ова два наша велика научника. Лора Петронић Петровић, професорка факултета, је провела ученике кроз ову интерактивну изложбу. 

У посети другарима

У оквиру манифестације „Дечја недеља“ , полазници грађанског васпитања 8. разреда посетили  су Дневни боравак за децу са посебним потребама „Наши снови“.
Баш смо се  лепо дружили кроз игру.

Грађанско васпитање - о предмету

( 1 час недељно, 36 годишње)

Циљ: Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика

Задаци:

  • Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима;
  • Подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и способности, самопоштовања и самопоуздања;
  • Проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превазилажење непријатних емоционалних стања;
  • Учење видова самопотврђивања  без агресивности и уз уважавање других;
  • Подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;
  • Подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
  • Развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
  • Развијање креативног изражавања;
  • Упозвавање ученика са дечјим правима;
  • Подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу, при чему је битно да све што ученици раде - раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху.