Савети за школе - превенција и интервенција у ситуацијама електронског злостављања

Улога школске средине и радника школе

у превенцији и интервенцији у ситуацијама електронског злостављања

Порастом употребе интернета и савремених комуникацијских могућности свакако расте и проценат њихове злоупотребе и електронског насиља међу децом. Просветни радници најчешће не одобравају такво понашање, али, у ситуацијама откривања насиља путем интернета или мобилног телефона, по правилу се осећају немоћни. Једна од чешћих реакција запослених у школама јесте да се не хватају у коштац са овом врстом злостављања јер се она догађа изван школског окружења па је на тај начин могућност контроле дечјег понашања смањена. Ипак, васпитни задатак школе је да помаже у односима са другима, са колегама, учитељима, као и уљудне социјалне односе, а образовни задатак је да подучава о начинима коришћења савремених медија и технологије за опште добро. Због тога школа и њени запослени имају изразито важну улогу у превенцији злоупотребе интернета и мобилног и у ситуацијама решавања актуелних проблема електронског насиља и злостављања.

Пет кључних области за делотворно спрецавање насиља

1. Истицање позитивног коришћења технологије

Tехнологија омогућава креативно и интерактивно учење и приступ различитим информацијама. Она подстиче интересовање и пријемчивост ученика за учење и даје могућност јачања сазнајног и истраживачког процеса у учењу. Важно је истражити и подстицати сигурне начине коришћења интернета како бисмо ученицима осигурали самопотврђивање, асертивност, партиципацију и развијање пријатељстава. Школа има значајну улогу у подстицању правила лепог понашања и сигурности на интернету и информатичкој писмености. Важно је показати ученицима да одрасле особе разумеју и прате промене у информатичкој технологији, као и промене у начину комуницирања и интересовањима деце и младих. Важно је поставити јасна правила коришћења интернета и мобилног телефона у школској средини.

Укратко, сва се правила могу више-мање свести на ово: Немојте чинити другима оно што не бисте хтели да они вама чине. Избегавајте свађе и вређања и допринесите конструктивној страни комуникације путем електронских медија (e-mail-а, форума, chat-а,webblog-а...).

2. Разумевање и разговор о модерним начинима комуницирања и опасностима од електронског насиља

Важно је јасно дефинисати шта је то електронско насиље, нагласити по чему се оно разликује од других облика насиља, које су његове специфичности, који су утицаји таквог насиља. Као и у ситуацијама вршњачког насиља, важно је осмислити и поставити јасна правила и доследно их се придржавати. Свакако је важно ставити нагласак на упознавање деце и њихових родитеља са одговорношћу коју свако од нас има када се користи модерном технологијом (мобилним, интернетом) у комуникацији с другима. Такође је потребно дефинисати последице за оне који крше правила или чине насиље.

Нужно је дати до знања ученицима и родитељима да школа може да осигура подршку, чак и ако се насиље догоди изван школе.

3. Успостављање нових и дорада постојећих правила и последица

Вредности и правила која постоје у школи за вршњачко насиље примените и на насиље у електронским медијима. Препоручујемо спровођење едукације о сигурном коришћењу интернета која би укључивала правила понашања и стратегије учења на интернету, правила понашања с мобилним телефоном у школи и другде. Важно је да ова правила обухвате све ученике, и оне који не пишу увредљиве поруке нити их примају. За њих је важно да такве поруке не коментаришу нити прослеђују, јер би тако омогућавали насиље и учествовали у њему, већ да такво понашање пријаве и учитељима и родитељима. О правилима морају бити обавештени ученици, али и њихови родитељи. Препоручује се да се окаче правила у школи на јавном месту, како би била доступна и видљива свима у школи. Корисно је спровести истраживање о коришћењу интернета у вашој школи. Добијени подаци могу бити искоришћени у превенцији насиља. На тај начин школа шаље поруку ученицима да јој је важно што се с њима догађа, да је заинтересована за њихова искуства, шта може утицати на смањење злоупотребе школске опреме и интернета.

4. Омогућавање пријављивања електронског насиља

Сам чин пријављивања насиља може бити тежак корак за особу која трпи насиље, као и за посматраче насилне ситуације. Важно је осигурати и упознати ученике и њихове родитеље с различитим начинима пријављивања искуства електронског насиља у школи и међу ученицима. Важно је да радници школе и стручни сарадници и сами буду упознати с могућностима пријављивања и коме се обратити у ситуацијама електронског насиља и злостављања.

5. Евалуација утицаја превентивних активности

Свакако се препоручује водити евиденцију о искуствима ученика путем интернета. Редовне провере веома су важне да се утврди да ли су превентивне стратегије успешне и примерене ученичким потребама. Могуће је поделити материјале и пренети информације о предузетим мерама, постигнутим резултатима, али и актуелним изазовима и питањима с целом школском заједницом.

Шта учинити?

У случајевима насиља и злостављања важно је учинити следеће:

 • Ако знате која је особа одговорна за узнемиравајући садржај, замолите је да га уклони.
 • Контактирајте интернет провајдера (енг. host), како бисте поднели захтев да се

наведени садржај уклони.

 • Питајте ученике коме су све слали поруке.
 • Ако знате који су ученици слали поруке насилног карактера, заплените им мобилне, скините са интернета њихове текстове или фотографије и сачувајте их у школском компјутеру док не контактирате њихове родитеље.
 • У случајевима насиља, контактирајте полицију која може утврдити шта све треба узети као доказ. Можда ће бити потребно полицију укључити и зато да би провајдер интернет услуга проверио податке о другима умешаним у случај.

Како пружити помоћ детету које је доживело електронско насиље у школи?

 • Ако вам се дете обрати за помоћ или вам се повери, нађите мирно место за разговор и пажљиво га саслушајте. Дајте детету до знања да је учинило добру ствар јер је некоме поверило оно што је доживело.
 • Информишите родитеље и дајте им упутства у складу са Приручником за родитеље насталим у оквиру програма „Школа без насиља“ – „Шта је данас било у школи?“.
 • Информишите полицију ако се ради о озбиљнијим облицима насиља, претећим порукама или могућем кривичном делу.
 • Саветујте детету да не одговара на провокативне, увредљиве поруке и све остале поруке због којих се осећа лоше. Нека не одговара ни на неутралне/позитивне поруке ако не познаје пошиљаоца. Важно је подстицати осећај сигурности код детета и ублажити узнемиравајуће емоционалне реакције.
 • Предложите неке од начина који би могли спречити понављање насиља: промена броја мобилног, e-mail адресе, напуштање интернет страна (форума, chat-а, webblog-а...) на којима се насиље догађа или промена надимка који дете користи.
 • Упознајте дете и родитеље да унутар комуникацијских програма постоји могућност
  блокирања и филтрирања нежељених порука, путем опција „
  ignore" или „block", као и спречавање приступа одређеним пошиљаоцима на е-маил или блог детета.
 • Помозите ученику да сачува све информације важне за истрагу (нпр. да не брише примљене поруке, да чува фотографије и бележи web адресе на којима се злостављање и узнемиравање догађа).

Рад са онима који врше електронско насиље и последице насилног понашања

Чим се открије особа која врши насиље, потребно је предузети кораке како би се променили њен став и понашање. Ако се ради о одраслој особи, случај треба пријавити полицији. Ако се ради о ученику, треба га информисати о последицама насилног понашања и пружити му подршку да га промени. Више информација о томе има Тим школе за заштиту деце од насиља.

Аспекти о којима треба водити рачуна приликом одређивања адекватних последица на понашање:

степен повређености,

да ли се особа која је вршила насиље скривала,

на колико је адреса порука послата тј. у којој мери је узнемиравајући материјал (текст, фотографија, снимак...) узбуркао јавност,

мотивација особе и разлози за насиље,

постоји ли сукоб и у стварном животу између те две особе или се ради о злостављању,

да ли је насиље било ненамерно или намерно.


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

И НАУКЕ

 

Кликни безбедно

На сајту www.kliknibezbedno.rs можете наћи Брошуре за децу, Брошуре за родитеље и Малу онлајн школу за родитеље, а све у циљу безбедног коришћења интернета.

 

http://www.kliknibezbedno.rs/dokumenta/kliknibezbedno_deca.pdf

 

http://www.kliknibezbedno.rs/dokumenta/kliknibezbedno_roditelji.pdf

 

http://www.youtube.com/watch?v=coFwNF2VOSM&feature=youtu.be

 

О предмету

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO је изборни предмет у петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе. У оквиру предмета обрађују се садржаји неопходни за наставак информатичког образовања у средњој школи. Савлађују се основеWindows-a, Word-a (обрада текста), Exel-a (табеларна израчунавања),PowerPoint-a (израда мултимедијалних презентација), Photoshop-a, Gimp- a (обрада фотографија и графички дизајн), Internet-a (претраживанје WWW-a, е-mail, Web дизајн), HTML-a (израда Web страница), Visual Basica-a (програмирање)  Sound Forge-a (обрада звука) и још много тога.

Изборни предмет Информатика и рачунарство од 5. до 8. разреда основне школе је идеална прилика да деца науче да користе рачунар, интернет и савремене технологије, а то је у времену у којем живимо неопходно. Осим обраде новог градива, овај курс информатике нуди и много забаве, што је деци, оптерећеном школским програмом и обавезама ван школе, више него потребно.

Настава из премета Информатика и рачунарство је најчешће у међусмени или у супротној смени (када ученици иду у школу по подне информатика је пре подне или обрнуто) петнаестодневно по два школска часа. Ученици се опредељују за похађање наставе из овог предмета путем анкете која се реализује у току или на крају другог полугодишта четвртог, петог, шестог и седмог разреда. Оцена из овог предмета се уписује у дневник, ђачку књижицу и сведочанство, али не улази у просек оцена.

Распоред часова за предмет ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0 за 2013/2014. школску годину

разред и одељење

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

плава и црвена смена:

VI2

10:00 - 11:30

-

-

-

-

VIII1

12:30 - 14:00

-

-

-

-

VI1

12:00 - 13:30

-

-

-

VIII2

12:30 - 14:00

-

-

-

V2

12:00 - 13:30

-

-

V1

10:00 - 11:30

VII3

12:30 - 14:00

VII2

10:00 - 11:30

V3

12:30 - 14:00

VII1

12:00 - 13:30

Информатика и рачунарство

Данашња комуникација је незамислива без познавања и коришћења рачунара. У нашем дигиталном кабинету информатике можете уз помоћ наставника да савладате многе вештине и стекнете знање из света информационе технологије.

Сваки ученик упознаће се са основном структуром рачунарског система, оперативним системом WINDOWS, многим програмским пакетима прилагођеним за сваки узраст. Упознаће се са могућностима примене рачунара у цртању, сликању, графичкој анимацији, мултимедијалној презентацији. Научиће да обради музичке, видео и звучне записе.

Све што сте до сада цртали на папиру оловком из техничког и информатичког образовња моћи ћете урадити на рачунару.

Искористићете услуге Интернета на најефикаснији начин и ставити га у службу лакшег учења редовних предмета. Наравно, неће бити заборављена ни улога рачунара у забави, квизовима, мозгалицама, игрицама.

Чекамо Вас да у септембру 2013. године отворимо још једну успешну сезону на такмичењима и пројектима у којима ћете сигурно учествовати.

 

предметни наставник

Ђорђије Бубања

Правила понашања на интернету

Правила понашања на интернету позната су и под називом Нетикеција

Уопште за све облике активности на интернету важи да не смете радити ништа што је противзаконито или се коси са основним моралним нормама. У интернет комунокацији разликујемо јавну и приватну комуникацију. Јавна комуникација се одвија на форумима, друштвеним мрежама, групним причаоницама... Приватна комуникација се врши мејлом или приватним порукама.

Јавна комуникација

Интернет омоућава учешће у дискусији са више људи. Вашу поруку не чита једна особа него више њих у неким случајевима и много више њих.

Када учествујете у јавним дискусионим групама морате имати у виду колико је велики аудиторијум коме се обраћате. Не постоје начини да се утврди тачан број корисника јавних дискусионих група и он знатно варира од групе до групе, али ако узмемо у обзир да њих може да види практично свако ко има приступ интернету рачунајте да вас чита огроман број људи. Често је број корисника који само читају многоструко већи од броја људи који у њима пишу. Због тога је ваша одговорност за оно што напишете и пошаљете много већа.

Пре него што оставите своју прву поруку потрудите се да погледате садржај одговарајуће групе и упознате се са темом која вас интересује, првенствено да би сте видели да ли је неко већ питао исто што ви намеравате да питате, а можда већ и добио одговор који ће и вама користити, или, ако желите некоме да одговорите на питање, проверите да ли је неко већ тај одговор дао. Нема потребе да понављате информацију која је већ дата или да постављате питање које је неко већ поставио, поготово ако је већ и одговор нађен.

Такође, упознајте остале учеснике у групи како би сте знали како према њима да се поставите. Тиме ћете упознати и атмосферу која влада у тој групи и нека правила која сама група поставља.

Како у јавним групама учествује велики број људи врло често долази до неслагања и сукоба мишљења. Избегавајте укључивање у жучне расправе. Оне не воде до решења проблема већ га само повећавају. Једина исправна реакција у оваквим дешавањима је да се у њима не учествује. Чак и ако сте стицајем околности увучени у такву дискусију, треба што пре да се повучете. Немојте настојати да ваша реч буде последња.

Немојте ни писати поруке само зато да би сте их писали. Трудите се да њихов садрзај буде интересантан осталима који ће их читати. Укључујте се у дускусије само када стварно имате нешто да кажете што ће допринети теми.

Јавне поруке су свима доступне и свако има право да се укључи у дискусију ако сматра да је то потребно. Дакле, ако видите да два корисника дискутују на тему која и вас интересује, слободно им се прикључите. Самим тим што они дискутују у јавној конференцији то значи да желе и друге да им се придруже.

Када приметите да сте грешком послали неодговарајућу поруку у невс групу пошаљите и извињење. Међутим, немојте намерно слати неодговарајућу поруку коју ћете започети са: "Знам да ово овде не спада, али морам да пошаљем па се стога извињавам...". Тиме ћете само показати осталима да сте свесни да грешите а да то ипак радите те ћете наићи на много жешће жалбе корисника на своје понашање.

Ово су она најважнија,општа правила понашања у електронској комуникацији унутар група:

1. Ако на форуму који користите постоје истакнута правила, обавезно их прочитајте и придржавајте их се.

2. Поштујте граматичка и правописна правила

3. Покажите поштовање и разумевање према другима

4. Не користите интернет за ширење расних и верских предрасуда

5. Не користите интернет како би нанели другима штету

6. Обратите пажњу на начин на који се обраћате саговорницима

7. Избегавајте слање спам порука као и порука које нису део теме

8. Пишите у пријатељском тону

9. Пре него што пошаљете поруку проверите јесте ли написали све онако као што сте хтели

10. Комуникација преко интернета не сме да садржи нападе и увреде личне природе

11. Немојте ометати друге у коришћењу мреже или рачунара

12. Немојте отуђивати податке или присвајати туђе идеје

13. Немојте користити туђе ресурсе без одобрења

14. Размислите о друштвеним последицама онога о чему пишете.

15. Размислите пре него што напишете било шта, морате имати разлог за писање поруке

16. Размислите ко ће све прочитати вашу поруку и да ли ваша порука може некога увредити својим садржајем

17. Никада не пишите поруку искључиво великим словима. Велика слова се на интернету сматрају викањем.

Посебна правила понашања

Нису дозвољене следеће активности:

 • Слање нетематских порука
 • Слање ланаца среће и порука које обећавају брзу и лаку (лажну) зараду
 • Слање исте поруке у више група одједном (crossposting)
 • Слање увредљивог садржаја због националне, расне, полне или верске припадности
 • Строго је забрањено кршење ауторских права у групама
 • Слање додатака (attachmenta) у групе непредвиђене за такве садржаје – они се шаљу само на бинариес групе које су предвиђене за такве садржај

Лична комуникација

Ово је најчешћи вид комуникације две особе путем интернета и односи се првенствено на имејл, али и приватне поруке које ножемо да шаљем путем друштвених мрежа.

Електронска пошта (e-mail) је Интернет сервис који омогућава брзу и једноставну размену (слање и примање) порука путем Интернета. Поруке могу садржати текст, слике, звук и све остале врсте датотека или њихове комбинације. Дакле, све што се може спремити у меморију, може се послати е-маилом. Е-маил можемо размењивати са било ким у свету ко има е-маил адресу.

Да би послали поруку путем електронске поште потребно је да знамо Е-маил адресу примаоца.

Емаил схватите као могућност слања поруке намењене једном примаоцу, неку врсту дијалога. Користите га када треба да пренесете информације које нису од значаја за шири аудиоторијум, односно битне су само за вас и вашег саговорника.

Нетикеција у маил комуникацији

 • Не шаљите дугачке поруке.
 • Немојте писати вашу поруку само великим словима. Велика слова се користе само за наслове или када желите да ваша порука делује као да вичете.
 • Одговарајте на маил поруке, јер је то ствар учтивости. Ако не можете одмах да одговорите на важну поруку, кратко потврдите да је порука стигла, и уз извињење обећајте детаљнији одговор. На Интернету важи правило: “Боље је одговорити брзо и непотпуно, него детаљно и са закашњењем.“
 • Потпишите се на крају поруке.
 • Не прослијеђујте тзв. »ланац писма«, односно поруке типа »нигерија писмо« или слично. Не шаљите маил поруке онима који то можда не желе.
 • Мислите на опасност од вируса и не шаљите непроверене фајлове.
 • Обратите пажњу и на начин на који се обраћате саговорнику у поруци. Међу “интернаутима” постоји неписано правило да међусобно комуницирају на ”ти”, чак и када се не познају. Али, када контактирате неког непознатог, поготово ако се ради о пословној преписци, учтивост је неопходна.
 • Не шаљите никоме дугачке поруке, ако намеравате да некоме пошаљете дугачку поруку или датотеку, обавезно га прво питајте да ли се он с тим слаже.
 • Ако сте некоме послали поруку не очекујте да ћете одговор одмах добити.

Ауторска права

Да ли сте некада размишљали о следећем питању: Како да користите материјале са интернета, а да не повредите ауторска права?

Чињеница да сте одређеном садржају на интернету слободно приступили не значи да текст, слика или видео секвенца не подлеже ауторским и неким другим правима.

Иако се стиче утисак да је виртуална стварност једно неограничено поље могућности и да је све  што је на интернету и на располагању, то баш и није тако, зато би било  добро да сви корисници интернета негују и развијају "виртуалну етику".

Као и на било ком другом медију, највећи број садржаја на интернету подлеже ауторским правима. Пре преузимања, измене и презентације неког ауторског дела, у било које сврхе и на било ком медију, требало би да проверите ауторска права и услове коришћења. Право заштите од копирања односи се на оригинална ауторска дела.

Насиље на интернету

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства човека.

Развој савремених комуникацијских технологија доводи до појаве новог облика насиља коришћењем информационих техноголија, електронског насиља.

Насиље преко интернета, познато као cyberbullying, је појам за сваку комуникациону активност информационим технологијом која се може сматрати штетном за појединца или групу .

На интернету се можемо срести са различитим облицима насиља. Најчешћи облици на интернету су: хакерисање, „сајбер булинг“ или вршњачко насиље у виртуелном свету, трговина децом и младима, као и разни облици сексуалног злостављања.

Електронског насиља се може одвијати порукама послатим екетронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб сајта, на друштвеним мрежама (фејсбуку, твитера и др) укључивањем у разне форуме, блогове, виртуелне заједнице и сл.

Може бити-психичко или емоционално, сексуално, вербално.

Како га препознати

Електронско насиље је повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење штете младом или одраслом човеку који не може да се заштити од таквих поступака. Појављује се у облику текстуалних или видео порука, фотографија или позива. Обухвата узнемиравање, ухођење, вређање, несавестан приступ штетним садржајима, ширење насилних и увредљивих коментара, снимање окрутних, насилних сцена, слање претећих порука, као и креирање интернетских страница које садрже приче, цртеже, слике и шале на рачун жртве. Насиље преко интернета укључује подстицање групне мржње, нападе на приватност „проваљивање“ у туђе адресе електронске поште и слање злобних и неугодних садржаја другима.

Насиље преко интернета између осталог подразумева:

· Слање узнемирујуће поруке мејлом или на чету.

 • Слање порука непримреног садржаја, које стручњаци називају вербално насиље.
 • Слање нежељене поште, спемова и вируса путем електронске поште или на било који други начин на интернет мрежи.
 • Слање фотографија које вређају достојанство, интегритет, слободу и безбедност.

· Крађа или промени лозинку за мејл или надимак на чету.

· Објављује приватне податке или неистине на чету, блогу или интернет страници.

· Постављање интернетске анкете о жртви.

 • Подстицање говора мржње и мржње уопште на интернету.
 • Подстицање комуникације увреда и ниподаштавања.
 • Прослеђивање туђих фотографија и тражење коментар или било каквог садржаја о другоме са захтевом за коментарисање.
 • Повређивање приватности упадањем у туђи компјутер и читањем туђих садржаја комуникације на интернету.
 • Лажно представљање и употреба лажног идентитета.
 • Производња и дистрибуција дечје порнографије .

Поседице насиља преко интернета каткад могу бити и озбиљније од поседица насиља у стварним ситуацијама.Публика која посматра насиље преко интернета често је много шира од оне на школском игралишту, у разреду, испред зграде... Код насиља на интернету постоји снага писане речи, јер жртва може сваки пут поново прочитати шта је насилник о њој написао, а у вербалном облику увреде се лако могу заборавити. Писана реч делује конкретније и реалније од изговорене.

Врло је мала могућност да се избегну оваква насилна понашања, с обзиром на то да се на интернету може догодити било кад и било где. Пошто насилник може остати анониман, великом броју деце управо та чињеница служи као подстицај да се насилно понашају, иако у стварном свету врло вероватно не би била насилна.

По чему се електронско насиље разликује од других насиља:

· Може бити присутно 24 сата и сваки дан у седмици.

 • Особе су изложене насиљу и узнемиравању код куће и на другим местима која су за њега била сигурна.
 • Публика и сведоци могу бити многобројни и брзо се могу повећавати.
 • Особе које се понашају насилно могу остати анонимне, ономе ко чини злостављање то може бити подстицај за наставак.
 • Без физичког контакта са жртвом или публиком, па је теже схватити последице насилног понашања.
 • Код насиља на интернету постоји снага писане речи.

Савети:

1. Никад немојте давати податке ни фотографије о себи, својој породици и пријатељима, јер се могу злоупотребити.

2. Имајте на уму могућност лажног представљања.

3. Немојте писати ништа чега бисте се стидели ако то прочитају ваши пријатељи у школи или у комшилику, не шаљите фотографије које не бисте желели показати другима.

4. Нисте ви криви због тога што вам прете и вређају вас.

5. Затражите помоћ од старијих чак и кад мислите да сте учинили нешто недопуштено.

6. Немојте избрисати с мобилног податке и фотографије које вам је неко послао јер ће помоћу њих полиција лакше пронаћи особу која вам прети.

7. Никад немојте ићи сами на састанак с особом коју сте упознали путем мобилног, на дреуштвеној мрежи, чету или путем блога.

Антивирус програми

Антивирус програм или антивирус је рачунарски програм који се користи за заштиту, идентификацију и уклањање рачунарских вируса и осталих малициозних софтвера (malware), који могу да оштете рачунарски систем.

Антивирус је програм чија је намена да препозна и спречи учитавање и извршавање вируса.

Постоји велик број антивирус програма које се могу инсталирати на рачунар ради заштите, али се не треба заваравати да ће се инсталацијом било ког антивируса решити проблем са вирусима и да се од тог момента може безбедно сурфовати.

Да би антивирус радио свој посао неопходна је његова стална надоградња и освежавање базе података о могућим заразама (дефиниције вируса) које се појављују свакодневно и у великом броју.

У случају да на рачунар доспе неки нови вирус, тада антивирус у својој бази још увек не садржи дефиницију тог вируса и није у стању да га препозна и уклони/спречи.

Антивирус програм се састоји од неколико рачунарских програма који покушавају да пронађу, спрече и уклоне рачунарске вирусе и малициозне програме (malware ).

Савремени антивирус програми се дизајнира тако да систем штити од што већег броја различитих могућих малвера, као што су црви, фишинг напади, бекдор, руткит, тројанци..., али произвођачи антивирус програма нису у могућности да креирају базу са свим могућим вирусима који постоје.

Како раде?

Антивирусни програми раде тако што скенирају фајлове које покренете у потрази за кодом (програмом унутар програма) и ако нађу код који одаје присуство вируса они забране покретање зараженог програма. Фајлове који су већ заражени чисте тако што једноставно унутар зараженог фајла бришу код за који су сигурни да је вирус.

Антивируси имају базу кодова вируса које су произвођачи антивируса успели да набаве.
Антивируси једноставно траже кодове које имају у својој бази, тако да ако сте заражени неким новим вирусом,
антивируси неће открити ништа или ће га открити као "могући вирус" који наравно неће успети да очисти.
Из овога можете и сами да донесете закључцак да ни један
антивирус није савршен.

Антивируси су програми који су направљени да штите ваш рачунар, имају задатак да спрече инфекцију вашег рачунара као и да очисте заражене фајлове уколико се већ десило да је ваш рачунар напао неки вирус.

Симптоми инфекције

Како препознати да је рачунар заражен вирусом?

Уколико приметите да ваш рачунар ради другачије него иначе, да ради спорије, да вам се појављују разни прозорчићи који до сада нису, будите скоро сигурни да је вашем рачунару потребна адекватна заштита јер је заражен вирусом.Потребан вам је један од антивирусних програма који ће да заштите ваш рачунар и вратити га у првобитно стање.

Бројни су знаци који указују да вам је компјутер заражен. Ако примећујете да се чудне ствари дешавају вашем компјутеру, као што су:

 • Неочекиване поруке или слике које се изненада појављују
 • Неуобичајени звукови или музика који се појављују насумично
 • Мистериозно отварање и затварање ЦД-РОМ-а
 • Програми се изненада стартују сами од себе
 • Добијате обавештења од firewall-а о покушају неких апликација да се конектују на интернет, иако ви то нисте иницирали,

Поред тога, постоје и неки типични знаци који указују да је ваш компјутер заражен путем мејла:

 • Ваши пријатељи вас обавештавају да су добили емаил-овеса ваше адресе које ви нисте послали
 • Ваш маил-боx је препун порукама без адресе пошиљаоца

Овакви проблем, међутим, не морају бити узроковани вирусима. На пример, заражене поруке које наводно стижу са ваше адресе могу бити послате са другог компјутера.

Постоји низ других симптома који указују да је ваш компјутер можда заражен:

 • Честа “замрзавања” компјутера или појављивање грешака
 • Компјутер успорава када се програми стартују
 • Оперативни систем не може бити учитан
 • Фајлови и фолдери су избрисани или је њихов садржај измењен
 • Светло на вашем хард диску трепери учестало
 • Претраживач се блокира или лоше ради, нпр. не можете да затворите прозор апликације

У 90% случајева набројани симптоми указују на хардверски или софтверски проблем. Иако је мало вероватно да су овакви симптоми узрокованивирусом, треба урадити комплетно скенирање компјутера антивирусним програмом.

Кад је први пут направљен анти вирус програм?

Први вирус који је заразио PC рачунар, откривен је 1986. године.

Прво уклањање једног рачунарског вируса извршено је 1987. године Бернт Фикс, а радило се о једном од првих вируса—Виена.

Шта је битно код избора антивирус програма?

· Ниво заштите

· Ефикасност (ефикасан и брз рада овог софтвера)

· Лакоћа инсталације и подешавања (лака и једноставна)

· Једноставност (једноставни за употребу и не изискује константно одрзавање )

· Ажурирање антивируса (могућност аутоматског ажурирања)

· Подршка (преко интернета или телефона)


Анти вирус програми

Аваст (Avast)

avast! freeАваст је бесплатни антивирус који је врло популаран. Аваст у својој бесплатној варијанти има највише могућности јер ће заштити ваше податке, фајлове, фолдере, пошту, па чак и инстант месинџер сервисе.Аваст је у стању да детектује чак и нове вирусе и малвере који могу угрозити ваш компјутер. Овај бесплатни антивирусни програм је одличан антивирус програм. Приликом инсталирања за бесплатну верзију потребна је регистрација корисника која треје годину дана. Аутоматски се надоградјује.

Захтевност:
-Processor Pentium 3
-128 MB RAM меморије
-200 MB слободног простора на хард диску

Oficijalni sajt: http://www.avast.com/

Download: http://www.avast.com/free-antivirus-download

AVG Anti-virus

Врло популаран програм који је већ је дуже време присутан на тржишту. Постоји у комерцијалној и бесплатној верзији. Бесплатна нуди основну заштиту за кућне кориснике. Најважнија карактеристика му је, разумљиво и једноставно уклањање вируса и осталих непожељних програма и датотека. Има уграђену заштиту од „опасних“ интернет страница скенирањем одабраних линкова, при чему врши скенирање свих резултата претраживања који се направе у познатим претраживачима (Google, Yahoo, MSN). Оно што овом антивирусном програму иде у прилог је веома често аутоматско надограђује и брзо скенирање. Скенира и линкове са Фејсбука па тако можете бити сигурни какве сајтове посећујете.

Захтевност:
-Intel Pentium 1.8 GHz процесор или бржи
-512 MB RAM меморије
-550 MB слободног простора на хард диску

Oficijalni sajt: http://free.avg.com/ww-en/homepage
Download: http://free.avg.com/ww-en/download-free-antivirus

Avira AntiVir Personal Edition

avira antivirЈедноставна инсталација, веома добар скенер и ефикасно отклањање вируса су карактеристике овог антивируса. Овај антивирус не укључује веб или имајл скенирања, то је доступно само за плаћене верзије.

Недостатак овог антивируса је у томе што га треба додатно конфигурисати након инсталације, што може бити напорно за почетника. У себи садржи неколико компоненти које се могу опционо инсталирати. Ове компоненте нуде заштиту у реалном времену.

Један од најбољих бесплатних антивирус система. Прати активности на вашем рачунару, аутоматски врши надоградњу, проналази тројанце и вирусе.

Захтевност:
-Pentium 266 MHz или бржи
-250 MB RAM меморије
-100 Mb слободног простора на хард диску

Официјални сајт: http://www.avira.com
Download: http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus

Panda Cloud Antivirus

Panda Cloud антивирус је од скоро на тржишту и за кратко време се доста прославио. Како му и само име каже, овај антивирусни програм, фирме “Панда” је небески. Наиме, његова иновативност и лепота лежи у томе да се заштита од вируса врши по принципу клијент-сервер. Овај антивирус нуди заштиту у реалном времену уз помоћ врло лаганог клијент-програма, који ће вашем рачунару омогућити рад у нормалној брзини, без успоравања, а ви ћете ипак бити заштићени, али са сервер-рачунара, тј. са неба.

Карактеристике овог анти-вируса су: мала и једноставна инсталација, једноставан и атрактиван интерфејс, бешумност при раду компјутера.

Захтевност:
-64 MB RAM memorije
-100 MB slobodnog prostora na hard disku

Официјални сајт: http://www.cloudantivirus.com/
Download: http://www.cloudantivirus.com/en/downlo … virus/free

Bitdefender Free Edition

Један од најефикаснијих антивирус система за бесплатну заститу и проналажење вируса. Осигурава откривање и уклањање вируса и других стетних програма.

За разлику од плаћене верзије бесплатна верзија овог антивируса је доста осиромашена. Овај антивирус је добар у отклањању вируса али му је највећа мана што нема реал тиме скенер. Интерфејс је приступачан, а антивирус не прави неке потешкоће приликом корисћења рачунара.

Захтевност:
800 MHz или бржи
256 MB RAM меморије
170 MB слободног простора на хард диску

Офиcијални сајт: http://www.bitdefender.com/
Download: http://www.bitdefender.com/world/solutions/free.html

Kaspersky

Веома ефикасан борац у проналажењу вируса, малвера, тројанаца и осталих штетних програма. Касперскy антивирус можете бесплатно испробати 30 дана (триал версион).

Официјални сајт:http://www.kaspersky.com/

Download http://www.scanwith.com/download/Kaspersky_Anti-Virus.htm

NOD32

NOD32 се одликује широком применљивошћу, ради и на десктопу и на преносивим рачунарима, без негативних последица у виду опадања меморијских ресурса и системских перформанси.

Официјални сајт :http://www.eset.com/

Download :http://www.scanwith.com/download/NOD32.htm


Бесплатно онлајн скенирање

Могуће је да заштитите свој рачунар од претњи са интернета и без преузимања (download) посебних антивирус програма.

Постоје бројне веб стране на којима вам је омогућемо бесплатно онлајн скенирање рачунара.

Trend Micro HouseCall

1.Trend Micro's FREE online virus scanner
Trend Micro HouseCall је апликација уз помоћ које можете проверити да ли је ваш рачунар заражен вирусима спамовима или другим малверима. HouseCall спроводи и додатне сигурносне провере како би идентификовао и поправио рањивости у циљу спречавања нових претњи. За кориштење Trend Micro HouseCall апликације потребан вам је ActiveX или Java.

Kasperski

2.Kaspersky free online virus scanner
Касперски бесплатни онлине скенер је најбољи начин да сазнате да ли је ваш рачунар заражен вирусима или спамом. Нема потребе да бришете постојећи антивирус програм или да инсталирате нови. И оно што је најважније, можете видети које вирусе ваш програм није приметио!

BitDefender Online Scanner

3.BitDefender Online Scanner
BitDefender Online Scanner је програм за онлине скенирање који сједињује награђивање BiTDefender програме за скенирање. Можете га користити за скенирање системске меморије, свих фајлова на рачунару као и бот сектора, а затим и аутоматски очистити заражене фајлове.

ESET Online Scanner

4. ESET Online Scanner
ESET Online Scanner спада међу најбоље бесплатне онлине програме за скенирање. Лаган је за кориштење, и моћан у уклањању вируса, спамова, адwаре-а, wормс-а, тројанаца и др. са било ког рачунара користећи само веб претраживач.


Антивирус програми на српском језику

Не постоји велики број антивирус програма на српском језику, ипак неке од водећих фирми које се баве израдом антивирусних решења нуде и своје антивирус програме на српском језику.

Касперски антивирус( Kaspersky Antivirus) 2012 на српском

Kaspersky antivirus 2012 је прва верзија овог популарног антивирус софтвера која подржава српски језик и интерфејс на српском језику.

Претходне верзије овог одличног антивирусног софтвера нису имале подршку за српски језик али је нова верзија коначно омогућила и корисницима са српског говорног подручја да уживају у окружењу на српком језику.

Превод интерфејса је коректно урађен а верзија Касперски Антивирус 2012 на српском може да се преузме са следећег линка:Kaspersky Antivirus 2012 на српском

ESET Nod32 Antivirus 4

ESET Nod32 Antivirus је такодје објавио верзију програма на српском језику али тек са својом верзијом ESET Nod32 Antivirus 4.

Иако најновија верзија ESET Nod32 Antivirus 5 још увек нема подршку за српски језик, очекујемо да ће и ова верзија антивирус програма имати своје издање на српском.

Eset Nod32 Антивирус на српском можете преузети са следеће локације:

ESET Nod32 Antivirus 4 на српском

Avast Antivirus 6 na srpskom

Avast Antivirus 6 већ традиоционално подржава српски језик и ово није прва верзија овог антивирус програма на српском.

Avast antivirus 6 на српском можете преузети са следеће локације:

Avast Antivirus 6 на српском

AVG antivirus na srpskom

AVG antivirus program на српском можете преузети са следеће адресе:

AVG Antivirus на српском

Microsoft Security Essentials na srpskom

Као и остали водећи произвођачи антивирусног софтвера, и Мајклсофт је избацио на тржиште свој бесплатан антвирус Microsoft Security Essentials на српском језику.

Овај антивирус програм је доступан за преузимање са локације:

Microsoft Security Essentials на српском

Иако антивирус програми на српском језику не представаљају реткост на тржишту, ипак је још увек велики број произвођача антивирус софтвера који нису објавили своје верзије антивируса на српском.

Преузето са http://softverberza.com/antivirus-programi-na-srpskom

Facebook – предности и мане

Комуникациони софтвер – конкретно Facebook задире у животе све више људи. У неку руку Facebook је постао зараза. Због развоја и велике доступности компјутера и Интернета људи све више времена проводе за компјутером а све мање у директној комуникацији. С друге стране та нова техничка средства омогућавају комуникацију са више људи. Али квантитет конуникације често лоше делује на квалитет комуникације. Бесомучно коришћење мобилних телефона или сада Facebook-a није довело до значајног побољшања у разумевању међу људима. Тачније боље се разумете са већим бројем људи али се слабије разумете са онима који су вам најближи или до којих вам је највише стало.

На Facebook-у скоро свако нађе нешто што га занима. Неко жели да похвали неку песму или филм и то подели с пријатељима, а њихово одобравање му представља потврду ваљаности његовог опредељења. Други обожавају да се лично представљају, да ли снимцима, да ли филозофским записима, да ли вулгарностима. Некима је сам број Facebook „пријатеља“ значајан за подизање личног ега. Посебан је осећај када сретнете дотичну особу – пријатеља, о којој знате сигурно много више него што је то уобичајено а и она о вама а да стварно уопште и нисте комуницирали. Ви сте неке ствари унели у свој профил, па ко жели може да прочита. Но у људској је природи радозналост посебно о томе какав и колики се утисак оставља на друге људе, па отуда многе апликације које „проверено“ нуде могућност да сазнате ко је отворио ваш профил. То што је дотична личност то урадила можда грешком или се одмах предомислила и затворила профил не проучивши га, не мења на ствари.

Многи су се везали за игрице, апликације или групе које Facebook нуди. Уопште Facebook се често претвори у велико губљење времена, управо због разних примамљивих садржаја. То може да буде највећа мана Facebook- ако се томе не поклони пажња.

Facebook има и противнике. Неки ни по коју цену не желе да отворе профил из разних разлога. Они желе да задрже своју приватност за себе. Питање је да ли је то добар приступ. С једне стране у модерном друштву неко ко се определио да остане ван свега тога, постаје чудак, а његови познаници полако заборављају на њега. Посебно је дискутабилно то да ли ће такав поступак стварно очувати приватност појединца. Можда је објективније и безболније прихватити чињеницу да стварне приватности више нема и поставити се у складу са тиме. Парадоксално али тада имате већу могућност да очувате стварну приватност и то у доменима живота до којих вам је највише стало.

Појединце сигурно плаши брзина ширења те „пошасти“. Кроз Facebook и сличне софтвере свет буквално постаје глобално село, где се о свима све зна – као у класичном селу само што то село обухвата цео свет. Може се само претпоставити какве би могле бити последице организоване злоупотребе тих информација. Многима то не одговара. Ту важи девиза да није крива пушка већ онај ко је њу злоупотребио. Facebook је веома моћно оружје, али сте често сами криви ако од њега имате више штете него користи. Шта урадити кад неко други изложи ваше информације без вашег знања и пристанка. С друге стране Facebook нуди врло примамљиве начине да изложите јавности оно што желите – а што вам на неки други начин не би никад пало на памет да урадите.

Да ли Facebook пружа могућност за управљање читавим светом из једног центра?

Да ли ће уствари 2014. година постати стварна Орвелова 1984? Организација која овлада и успева да контролише комуникацију међу људима света има велику шансу да овлада светом. Кажу да се једном отворени профил на Facebook-у не може избрисати већ само деактивирати, што значи да га касније по жељи можете активирати. Добро је да је то поштено признато. Лоше је што то доводи до озбиљне сумње да неки центар који се једном домогао извесних информације не жели да остави могућност особи која је те информације изложила да их и избрише. Уствари могућности складиштења информација у данашње време су толике да би било нереално очекивати да се оне стварно избришу. Јер информација је у данашњем свету моћ. Па кад је већ то тако онда је можда стварно боље што дотична особа може да поново активира свој профил ако то касније пожели.

Facebook намеће и многе стереотипе, поготово младим генерацијама, које још нису упознале прави живот. Препознатљиви су начини комуницирања младих на Facebook-у. То постаје једна врста унификације младих, а баш млади би требали да својом разноликошћу разбијају стереотипе које им намећу одрасли и да тако мењају свет. Млади су и без Facebook-а врло поводљиви.

Закључка ни правог савета овде нема. Користите Facebook ако мислите да то има смисла и да вам помаже у животу. Притом се захтева строга самодисциплина да се не би десило да Facebook завлада вама уместо да буде само ваше средство за бољу комуникацију са људима. Незреле особе без обзира на њихово годиште добро би било да га избегавају.