Уџбеници за 2019/2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Српски 1 – Словарица

Зорица Цветановић

Сузана Копривица

Даница Килибарда

BIGZ

školstvo

Буквар

Мирјана Стакић

Наставни листови уз Буквар

Мирјана Стакић

Драгица Ђуровић

Читанка „Чувари маште“

Вукица Јовић

МАТЕМАТИКА

Математика 1 –

уџбеник и радна свеска (1. и 2. део) за први разред основне школе

Сања Маричић

BIGZ

školstvo

СВЕТ ОКО НАС

Свет око 1 – уџбеник и радна свеска (1. и 2. део) за први разред основне школе

Сања Благданић

Зорица Ковачевић

Славица Јовић

BIGZ

školstvo

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовно коферче 1 – додатно наставно средство за ликовну културу за први разред основне школе

Славица Младеновић Ивановић

Снежана Илић

Вулкан

знање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 1

уџбеник за први разред основне школе

Драгана Михајловић-Бокан

Марина Ињац

Нови

Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Happy House1 – енглески језик за 1. разред основне школе

Stella Maidment

Lorena Roberts

The English Book

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Маша и Раша „Река речи“, читанка за трећи разред основне школе

Маша и Раша „О језику“, граматика за трећи разред основне школе

Маша и Раша „Српски језик“, наставни листови за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

МАТЕМАТИКА

Математика 3 – уџбеник за трећи разред основне школе

Математика 3а и 3б – радне свеске за трећи разред основне школе

Софија Зарупски

Бошко Влаховић

Eduka

ПРИРОДА

И

ДРУШТВО

Природа и друштво 3 – уџбеник и радна свеска

Соња Благданић

Зорица Ковачевић

Славица Јовић

Александар Петровић

БИГЗ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„Свет у мојим рукама“ – ликовна култура за трећи разред

Невена Хаџи-Јованчић

Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за трећи разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

HappyStreet 1 – уџбеник и радна свеска

Stella Maidment

Lorena Roberts

The English Book

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Маша и Раша „Речи чаробнице“, читанка за четврти разред основне школе

Маша и Раша „О језику“, граматика за четврти разред основне школе

Маша и Раша „Српски језик“, наставни листови за четвти разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

МАТЕМАТИКА

Математика 4а и 4б за четврти разред – уџбеник са радним листовима, из два дела

Светлана Јоксимовић

Eduka

ПРИРОДА

И

ДРУШТВО

Природа и друштво 4 – уџбеник и радна свеска

Соња Благданић

Зорица Ковачевић

Славица Јовић

Милутин Тадић

БИГЗ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„Свет у мојим рукама“ – ликовна култура за четврти разред

Сања Филиповић

Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за четврти разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

HappyStreet 2 – уџбеник и радна свеска

Stella Maidment

Lorena Roberts

The English Book

 

 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка за 5. разред основне школе „Чаролија стварања“

Граматика за 5. разред основне школе „Језичко благо“

НаташаСтанковићШошо

БошкоСувајџић

СветланаСлијепчевић

НаташаСтанковићШошо

БошкоСувајџић

Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 2 – Уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson

Rod Fricker

English Book

Издање 2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за 5. разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан

Александра Паладин

Логос

ИСТОРИЈА

Историја 5 – Уџбеник са одабраним историјским изворима

Емина Живковић

Љиљана Недовић

Klett

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 5. разред основне школе

Винко Ковачевић

Сања Топаловић

Klett

МАТЕМАТИКА

Математика – уџбеник за 5. разред

Математика – збирка задатака за 5. разред

Владимир Стојановић

Гордана Поповић

Владимир Стојановић

Никола Вигњевић

Математископ 2018.

БИОЛОГИЈА

Биологија за 5. разред основне школе

Тијана Прибићевић

Томка Миљановић

Славица Нинковић

Весна Миливојевић

Герундијум

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологија – Уџбеник за 5. разред основне школе

Алекса Вучићевић

Ненад Стаменовић

Klett

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство – Уџбеник за 5. разред

Мариина Петровић

Зорица Прокопић

Јелена Пријовић

BIGZ 2018.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Hablamos 1 – Уџбеник и радна свеска за пети разред

Анђелка Пејовић

Маја Андрејевић

Завод за уџбенике и наставна средства

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

BesteFreundeA1. 1 – Уџбеник и радна свеска за 5. разред

Manuela Georgiakaki

Christiane Seuthe

Anja Schümann

Hueber Educational Centre

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

+ CD звучна читанка

 

 

Граматика „Дар речи“

 

 

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић-Шошо

Бошко Сувајџић

Слађана Савовић

Јелена Срдић

Драгана Ћезић-Иљукић

Наташа Станковић-Шошо

Бошко Сувајџић

Слађана Савовић

Јелена Срдић

Драгана Ћезић-Иљукић

Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 4 – Уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson

English Book

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за 7. разред основне школе

Александра Паладин Драгана Михајловић-Бокан

Логос

ИСТОРИЈА

Историја 7 – уџбеник историје за седми разред основне школе

Александра Петровић

Весна Лучић

Перуника Петровић

BIGZ

ГЕОГРАФИЈА

Географија 7 – уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић

Снежана Вујадиновић

Мирољуб Милинчић

Логос

ФИЗИКА

Физика 7 – уџбеник за 7. разред основне школе

Марија Крнета

Катарина Стевановић

BIGZ

МАТЕМАТИКА

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе

Синиша Јешић

Марко Игњатовић

Драгица Мишић

Наташа Бабчев

Герундијум

БИОЛОГИЈА

Биологија за 7. разред основне школе

Мирјана Топић

Томка Миљановић Тихомир Лазаревић

Герундијум

ХЕМИЈА

Хемија за 7. разред основне школе

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе

Јасна Адамов

Наталија Макивић

Станислава Олић

Герундијум

ТЕХНИЧКО

И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 7 – уџбеник, радна свеска и материјали за конструкторско моделовање

Ненад Стаменковић

Алекса Вучићевић

Klett

ИНФОРМАТИКА

И

 РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство – уџбеник за седми разред основне школе

Никола Клем

Небојша Лазовић

BIGZ

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Hablamos 3 – Уџбеник и радна свеска за седми разред основне школе

Анђелка Пејовић

Маја Андријевић

Завод за уџбенике и наставна средства

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 3 – Уџбеник и радна свеска за 7. разред основне школе

Friederike Jin

Lutz Rohrmann

Data Status

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка „Уметност речи“

+ CD звучна читанка

 

 

Граматика „Дар речи“

 

 

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић-Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић

Јелена Срдић

Слађана Савовић

Светлана Вулић

Наташа Станковић-Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић Јелена Срдић

Слађана Савовић

Светлана Вулић

Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 5 – Уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson

English Book

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за 8. разред основне школе

Александра Паладин Драгана Михајловић-Бокан

Логос

ИСТОРИЈА

Историја 8 – уџбеник историје за осми разред основне школе

Предраг М. Вајагић

Ненад Стошић

Klett

ГЕОГРАФИЈА

Географија за осми разред основне школе

Србољуб Стаменковић

Драгица Гатарић

Завод за уџбенике и наставна средства

ФИЗИКА

Физика 8 – уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима

Душан Поповић

Милена Богдановић

Александар Кандић

Логос

МАТЕМАТИКА

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

Синиша Јешић

Марко Игњатовић

Драгица Мишић

Веселинка Милетић

Герундијум

БИОЛОГИЈА

Биологија за 8. разред основне школе

Верица Матановић

Милица Станковић

Герундијум

ХЕМИЈА

Хемија за 8. разред основне школе

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе

Јасна Адамов

Радојка Ђурђевић

Снежана Каламковић

Хемија

ТЕХНИЧКО

И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник, радна свеска и материјали за конструкторско моделовање

Ненад Стаменковић

Алекса Вучићевић

Klett

ИНФОРМАТИКА

И

РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство – уџбеник за осми разред основне школе

Никола Клем

Небојша Лазовић

BIGZ

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Hablamos 4 – Уџбеник и радна свеска за осми разред основне школе

Анђелка Пејовић

Маја Андријевић

Завод за уџбенике и наставна средства

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 4 – Уџбеник и радна свеска за 8. разред основне школе

Friederike Jin

Lutz Rohrmann

Data Status