Уџбеници за школску 2018/2019.

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Почетница

- сликовница са словарицом;

- текстови за почетно читање и писање;

- писанка;

- читанка  „На крилима речи“

Др Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

ЛОГОС

МАТЕМАТИКА

Уџбеник из 4 дела

Ива Иванчевић

Сенка Тахировић

ЛОГОС

 

СВЕТ ОКО НАС

Уџбеник са додатним материјалом (картицама)

Радна свеска

Љиљана Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Субаков Симић

ЛОГОС

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

Мр Милутин Мићић

Гордана  Мићић

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник  са додатним материјалом (картицама) 2 CD-а

Мр Драгана Михаиловић Бокан

Марина Ињац

ЛОГОС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Happy House 1

Stella Maidment

Lorena Roberts

Oxford University Prees

Треће издање 2018.

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Предмет

Назив књиге

Имена аутора

Издавач

Српски језик

1.Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе

2.Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе

3.Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе

Аутори: Радмила Жежељ Ралић

Аутори: Радмила Жежељ Ралић

Аутори: Радмила Жежељ Ралић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП2СРП00568)

Математика

Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред основне школе

Светлана Јоксимовић

Едука д.о.о. Београд – (СРП2МАТ01775)

Свет око нас

1. Истражујемо свет око нас 2, уџбеник

2. Истражујемо свет око нас 2, радна свескa

Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић

Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић

БИГЗ школство доо – (СРП2СВЕ01232)

Ликовна култура

1. Свет у мојим рукама”, ликовна култура за други разред основне школе

Невена Хаџи Јованчић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП2ЛИК00676)

Музичка култура

1. Музичка култура за други разред основне школе (са диском)

Владица Илић

Креативни центар (СРП2МУЗ00984)

Енглески језик

Happy House 2 - Уџбеник

Happy House 2 - Радна свеска

Stella Maidment, Lorena Roberts

Stella Maidment, Lorena Roberts

The English Book doo – (СТР2ЕНГ01403)

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 


Предмет

Назив књиге

Имена аутора

Издавач

Српски језик

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за трећи разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Радмила Жежељ Ралић

Радмила Жежељ Ралић

Бранка Матијевић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП3СРП00677)

Математика

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Математика 3а и Математика 3б, радне свеске за трећи разред основне школе

Софија Зарупски и Бошко Влаховић

Софија Зарупски и Бошко Влаховић

Едука д.о.о. Београд – (СРП3МАТ01500)

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник

Природа и друштво 3, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић

БИГЗ школство доо – (СРП3ПРИ00367)

Ликовна култура

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе

Невена Хаџи Јованчић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП3ЛИК00697)

Музичка култура

Музичка култура за трећи разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар – (СРП3МУЗ00985)

Енглески језик

Happy Street 1 - Уџбеник

Happy Street 1 - Радна свеска

Stella Maidment, Lorena Roberts

Stella Maidment, Lorena Roberts

The English Book doo - СТР3ЕНГ01408

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Предмет

Назив књиге

Имена аутора

Издавач

Српски језик

1. Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе

2.Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе

3.„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред основне школе

Аутор: Радмила

Жежељ Ралић

Аутор: Радмила Жежељ Ралић

Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП4СРП00702)

Математика

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)

Светлана Јоксимовић

Едука д.о.о. Београд – (СРП4МАТ01776)

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник

Природа и друштво 4, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

БИГЗ школство доо – (СРП4ПРИ01084)

Ликовна култура

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред основне школе

Сања Филиповић

Klett Издавачка кућа доо – (СРП4ЛИК00799)

Музичка култура

Музичка култура за четврти разред основне школе , уџбеник

Владица Илић

Креативни центар – (СРП4МУЗ00991)

Енглески језик

Happy Street 2 - Уџбеник

Happy Street 2 - Радна свеска

Stella Maidment, Lorena Roberts

Stella Maidment, Lorena Roberts

The English Book doo – (СТР4ЕНГ01413)

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка за 5. разред основне школе „Чаролија стварања“

 

Граматика за 5. разред основне школе „Језичко благо“

Наташа Станковић Шошо

Бошко Сувајџић

Светлана Слијепчевић

 

Наташа Станковић Шошо

Бошко Сувајџић

Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 2 – Уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson

Rod Fricker

Oxford University Press

(Издање 2018)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура за 5. разред основне школе

Драгана Михајловић Бокан

Александра Паладин

Логос

ИСТОРИЈА

Историја 5 – Уџбеник са одабраним историјским изворима

Емина Живковић

Љиљана Недовић

Klett

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 5. разред основне школе

Винко Ковачевић

Сања Топаловић

Klett

МАТЕМАТИКА

Математика – уџбеник за 5. разред

 

Математика – збирка задатака за 5. разред

Владимир Стојановић

 

Гордана Поповић

Владимир Стојановић

Никола Вигњевић

Математископ 2018.

БИОЛОГИЈА

Биологија за 5. разред основне школе

Тијана Прибићевић

Томка Миљановић

Славица Нинковић

Весна Миливојевић

Герундијум

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологија – Уџбеник за 5. разред основне школе

Алекса Вучићевић

Ненад Стаменовић

Klett

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство – Уџбеник за 5. разред

Мариина Петровић

Зорица Прокопић

Јелена Пријовић

BIGZ 2018.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Hablamos 1 – Уџбеник и радна свеска за 5. разред

Анђелка Пејовић

Маја Андрејевић

Завод за уџбенике и наставна средства

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Beste Freunde A1. 1 – Уџбеник и радна свеска за 5. разред

Manuela Georgiakaki

Christiane Seuthe

Anja Schümann

Hueber Educational Centre

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ

Читанка „Уметност речи“

Граматика „Дар речи“

Радна свеска за српски језик

Наташа Станковић Шошо

Бошко Сувајџић, Јелена Срдић, Драгана Ћекез Иљукић, Слађан Савовић

НОВИ ЛОГОС

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

Project 3

Уџбеник

Радна свеска

Tom Hutchinson

Diana Pye

English Book doo

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

Музичка култура за 6. разред

Александра Паладин, Драгана Михаиловић Бокан

НОВИ ЛОГОС

ИСТОРИЈА

Историја за 6. разред

Раде Михаљчић

Завод за уџбенике и наставна средства

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 6. разред

Винко Ковачевић

Радојка Влајев

Кlett

ФИЗИКА

Физика 6

Уџбеник за 6. разред

Стевановић Катарина

Марија Крнета

БИГЗ

МАТЕМАТИКА

Збирка задатака из математике за 6. разред

Синиша Јешић

Марко Игњатовић

Драгица Мишић

Герундијум

БИОЛОГИЈА

 

Биологија за 6. разред

Љубиша Станисављевић

Јелена Станисављевић

Герундијум

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМА-ТИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање, уџбеник

Радна свеска за ТИО са материјалом за конструк. моделовање

Ненад Стаменковић

Алекса Вучићевић

Klett

ИНФОРМА-ТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство за 6. разред

Никола Клем

Небојша Лазовић

БИГЗ

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

HABLAMOS 2

Уџбеник

Радна свеска

Анђелка Пејовић

Маја Андријевић

Завод за уџбенике и наставна средства

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 2

Уџбеник

Радна свеска за 6. разред

Friederike Jin

Litz Ronrmann

Data status

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 


ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ

Читанка

Граматика

Радна свеска

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћекез Иљукић

НОВИ ЛОГОС

ЕНГЛЕСКИ

Project 4

Уџбеник

Радна свеска

Tom Hutchinson

English Book doo

МУЗИЧКО

Музичка култура за 7. разред

Мр Александра Паладин, Драгана Михаиловић Бокан

НОВИ ЛОГОС

ИСТОРИЈА

Историја за 7. разред

Александра Петровић

Перуника Петровић

БИГЗ

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 7. разред

Дејан Шибић

Снежана Вујадиновић

НОВИ ЛОГОС

ФИЗИКА

Физика 7

Уџбеник за 7. разред

Марија Крнета

Катарина Стевановић

БИГЗ

МАТЕМАТИКА

Збирка задатака са решењима из математике за 7. раз.

Синиша Јешић

Марко Игњатовић

Драгица Мишић

Наташа Бабачев

Герундијум

БИОЛОГИЈА

Биологија за 7. разред

Мирјана Топић

Томка Миљановић

Тихомир Лазаревић

Герундијум

ХЕМИЈА

Хемија за 7. разред

Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Јасна Адамов

Наталија Макивић

Станислава Олић

Герундијум

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМА-ТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање – уџбеник

ТИО Радна свеска са материјалом за конструкт. моделовање

Ненад Стаменковић

Алекса Вучићевић

Кlett

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНА-РСТВО

Информатика и рачунарство

за 7. разред

Никола Клем

Небојша Лазовић

БИГЗ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 3

Уџбеник

Радна свеска

Ederike Jin

Lutz Rohrmann

Data Status

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

HABLAMOS 3

Уџбеник

Радна свеска

Анђелка Пејовић

Маја Андријевић

Завод за уџбенике и наставна средства

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИМЕНА АУТОРА

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ

Читанка

Граматика

Радна свеска

Наташа Станковић Шошо

Драгана Ћекез Иљукић; Слађана Савовић; Јелена Срдић

Светлана Вулић

НОВИ ЛОГОС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 5

Уџбеник

Радна свеска

Tom Hutchinson

English Book doo

МУЗИЧКО

Музичка култура за8. разред

Мр Александра Паладин, Драгана Михаиловић - Бокан

НОВИ ЛОГОС

ИСТОРИЈА

Историја за 8. разред

Предраг М. Вајагић

Ненад Стошић

Кlett

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 8.разред

Миодраг Милошевић

Завод за уџбенике и наставна средства

ФИЗИКА

Физика 8

Уџбеник

Душан Поповић

Милена Богдановић

Александар Кандић

НОВИ ЛОГОС

МАТЕМАТИКА

 

Збирка задатака са решењима из математике за 8. разред

Синиша Јешић

Марко Игњатовић

Драгица Мишић

Веселинка Милетић

Герундијум

БИОЛОГИЈА

Биологија за 8. разред

Верица Матиновић, Милица Станковић

Герундијум

ХЕМИЈА

Хемија за 8. разред Збирка задатака са лаборат. вежбама

Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каленковић

Герундијум

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМА-ТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и информатичко образовање – уџбеник

ТИО Радна свеска са материјалом за конструкт. моделовање

Ненад Стаменковић

Алекса Вучићевић

Кlett

ИНФОРМА-ТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство

за 8. разред

Никола Клем

Небојша Лазовић

БИГЗ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Prima 4

Уџбеник

Радна свеска

Ederike Jin

Lutz Rohrmann

Data Status

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

HABLAMOS 4

Уџбеник

Радна свеска

Анђелка Пејовић

Маја Андријевић

Завод за уџбенике и наставна средства