Распоред писмених провера

 

ШКОЛСКА 2016/2017.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У I ПОЛУГОДИШТУ

РАЗРЕД V

Предмети

Писмени задаци

Писмене вежбе

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

3. нед.

3. нед.

Енглески језик

3. нед.

4. нед.

Други страни језик

4. нед.

1. нед.

Математика

1. нед.

2. нед.

1. нед.

4. нед.

Географија

3. нед.

Историја

3. нед.

4. нед.

Биологија

2. нед.

2. нед.

РАЗРЕД VI

Предмети

Писмени задаци

Писмене вежбе

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

3. нед.

3. нед.

Енглески језик

3. нед.

4. нед.

Други страни језик

4. нед.

1. нед.

Математика

1. нед.

2. нед.

1. нед.

4. нед.

Географија

3. нед.

Физика

2. нед.

3. нед.

Историја

4. нед.

4. нед.

Биологија

2. нед.

2. нед.

РАЗРЕД VII

Предмети

Писмени задаци

Писмене вежбе

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

3. нед.

3. нед.

Енглески језик

3. нед.

4. нед.

Други страни језик

4. нед.

1. нед.

Математика

1. нед.

2. нед.

1. нед.

4. нед.

Географија

3. нед.

Физика

2. нед.

3. нед.

Хемија

4. нед.

4. нед.

2. нед.

Историја

3. нед.

4. нед.

Биологија

2. нед.

2. нед.

РАЗРЕД VIII

Предмети

Писмени задаци

Писмене вежбе

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

3. нед

3. нед

Енглески језик

3. нед.

4. нед.

Други страни језик

4. нед.

1. нед.

Математика

1. нед.

2. нед.

1. нед.

4. нед.

Географија

3. нед.

Физика

2. нед.

1. нед.

Хемија

3. нед.

3. нед. 2. нед.

Историја

4. нед.

4. нед.

Биологија

2. нед.

2. нед.