Распоред писмених провера

ШКОЛСКА 2018/2019

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У I ПОЛУГОДИШТУ

 

РАЗРЕД V

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

 

II

 

II

 

 

III

 

II

III

Енглески језик

 

 

 

 

III

 

 

I

 

 

Други страни језик

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

IV

 

 

I

IV

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

IV

 

IV

 

Биологија

 

 

III

 

 

 

 

III

 

 

 

 

РАЗРЕД VI

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

 

III

 

 

III

 

II

 

 

II

Енглески језик

 

 

 

 

III

 

III

 

 

 

Други страни језик

 

 

 

IV

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

III

 

 

I

IV

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

IV

 

IV

 

Историја

 

 

 

 

 

 

IV

 

II

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

РАЗРЕД VII

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

 

III

 

I

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

III

 

III

 

 

 

Други страни језик

 

 

 

IV

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

III

 

 

I

IV

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

IV

 

IV

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

III

 

II

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

РАЗРЕД VIII

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

Српски језик

 

III

 

III

 

 

 

III

 

IV

Енглески језик

 

 

 

 

III

 

III

 

 

 

Други страни језик

 

 

 

IV

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

I

 

 

II

 

II

IV

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

IV

 

IV

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

III

 

 

IV

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА 2018/2019

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У II ПОЛУГОДИШТУ

 РАЗРЕД V

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

Српски језик

 

II

 

II

 

 

IV

II

III

I

Енглески језик

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

Други страни језик

 

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

IV

 

 

I

 

I

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

I

 

 

I

Биологија

 

 

III

 

 

 

 

III

 

 

 

 

РАЗРЕД VI

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

Српски језик

 

III

 

II

 

 

II

 

III

 

Енглески језик

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

Други страни језик

 

 

 

III

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

IV

 

IV

 

IV

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

IV

 

III

 

Историја

 

 

 

 

 

 

III

 

IV

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

РАЗРЕД VII

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

Српски језик

 

III

 

II

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

Други страни језик

 

 

 

IIII

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

 

I

 

I

 

II

 

II

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

IV

 

III

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

II

 

II

I

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

РАЗРЕД VIII

ПРЕДМЕТИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

II

III

IV

V

VI

II

III

IV

V

VI

Српски језик

 

III

 

III

 

 

III

 

III

 

Енглески језик

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

Други страни језик

 

 

 

II

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

IV

 

IV

 

IV

 

IV

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

IV

 

III

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

III

II

 

III

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

III