Историјска

У нашој школи ради и историјска секција која окупља ученике старијих разреда.Радом у овој секцији они задовољавају своје интересовање за прошлост и испољавају своје стваралачке способности.Садржаји рада у овој обласи слободних активности су разноврсни:
- посете музејима,историјским споменицима,изложбама...
- израда реферата
- организовање школских изложби
- проучавање завичајне историје
- учешће у квиз такмичењима
- праћење ТВ емисија историјског садржаја
Секцијом руководи Зорица Томић,професор историје