Излет четвртака

Ученици четвртог разреда су 1. 10. 2014. били на излету у парку Пећина, где су реализовали часове српског језика на тему Јесен је, јесен рана - говорна вежба, чувари природе, Mали трагачи истраживачи, физичко васпитање, брзо трчање. Ученици су се колективно учланили у Народни музеј чију су сталну поставку „Трећа димензија прошлости - Поглед из будућнпсти обишли као и изложбу у Галерији Катастарски планови Ваљева између два светска рата „Заборављено Ваљево“