Савет родитеља

 

Одељење

Разредни старешина

Име и презиме родитеља

I1

Виолета Кењић

Милош Милошевић

I2

Марина Ковачевић

Маријана Станојевић

I3

Новка Мосуровић-Андрић

Мирјана Вељић

II1

Слободанка Ашковић

Снежана Марковић

II2

Милена Миловановић

Катарина Милићевић

II3

Драгана Кузмановић

Јелена Солдатовић

III1

Јасмина Стојановић

Јовиша Богдановић

III2

Мирјана Беговић

Биљана Манојловић

III3

Светлана Арсић

Слађана Булатовић

IV1

Јелена Димитријевић

Марија Павловић

IV2

Славица Глишовић

Горан Јовић

IV3

Весна Андрић

Жељко Чугуровић

V1

Ђорђије Бубања

Драган Димитријевић

V2

Радмила Ђуровић

Весна Милићевић

V3

Рајна Бранковић

Лидија Миловановић - Каљевић

VI1

Милосав Милић

Лука Ситарица

VI2

Весна Ивановић

Славица Давидовић

VI3

Љиљана Павловић

Татјана Дамњановић

VII1

Маја Станковић

Радмила Томић

VII2

Јована Милић

Јелена Голубовић

VII3

Вања Анђелковић

Марко Милинковић

VIII1

Зорица Томић

Мирјана Црепић

VIII2

Мирјана Лукић

Данијела Мирковић

VIII3

Биљана Тодоровић

Маријан Васић

Спец.
1. – 4.

Јасна Мирковић

Јасмина Бајић

Спец. 5.

Неда Аћимовић

Весна Урошевић

Спец. 6.

Митра Минић

Слађана Ћосић

Спец.  5.

Милкица Марјановић

Снежана Којић

Спец. 7.

Горанка Калембер-Лучић

Љиљана Јовичић

Представник Рома као етничке групе, одељење II2

Верољуб Тешић

 

Председник Савета родитеља Основне школе "Нада Пурић" у Ваљеву је Јовиша Богдановић.