Игри нема краја

Поред уобичајених школских активности, израде домаћих задатака и учења деца у Продуженом боравку радо проводе време у фискултурној сали бавећи се разним облицима физичке активности.