"Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха у школском учењу ученика"

За све заинтересоване наставнике у нашој школи, 25 и 26. 6. 2018. одржан је семинар "Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха у школском учењу ученика", групе аутора, на челу са професором др Бориславом Станојловићем.

Поред начина дијагностиковања и инструмената који би се у тим процесима користили, расветљене су и технике подршке, помоћи и начини превазилажења проблема. Неуспех у школском учењу, врло је деликатан и комплексан проблем, коме се треба посветити са више апсеката, а у тај процес мора бити укључена и породица као један од значајних фактора. 

Поред професора Станојловића, делове семинара водили су и проф. Првослав Јанковић, Славица Чарапић, педагог и психотерапеут, и мр Весна Краварушић.