Промоција књиге „Педагошке вредности еколошких активности ученика“ мр Ане Савковић

 

Природа не зна ни за какву шалу,

Она је увек истинита, увек озбиљна,

Увек строга, увек је у праву,

А грешке и заблуде увек припадају човеку!

Гете

У понедељак 25. 6. 2018. године у Свечаној сали Ваљевске гимназије, одржана је промоција књиге „Педагошке вредности еколошких активности ученика“ аутора мр Ане Савковић, директорке наше Школе. Наравно да најављени наслов ове научне студије није обећавао присуство великог броја заинтересованих, али сала је била попуњена људима који прате, поштују и подржавају целокупан педагошки рад ауторке. Овом књигом потврдила је да потпуно разуме за какву се то будућност припремају ученици кроз образовање и васпитање, односно шта су приоритети у општој трци са савременом техником и технологијом.

            Уводну реч у промоцији књиге имао је Драган Павловић, библиотекар у ОШ „Нада Пурић“,  који је нагласио да  смо сведоци уништавања нашег природног окружења и узроци су мање-више познати: технологија и модерност у најширем значењу. И управо будућност захтева промену и преименовање вредности и приоритета, а ту промену по ауторки мр Ани Савковић, може извести само култура – еколошка култура. У том контексту, пратећи ову идеју она се бави истраживањем еколошке културе ученика и њиховом васпитавању у том духу.

            О научним вредностима ове монографије говорио је Првослав ЈАНКОВИЋ, рођен у селу Доње Лесковице, докторпедагошких наука у звању професора емеритус за научну област педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.Говорећи пре свега о ауторки књиге, нагласио је задовољство што му  је његов набољи студент приредио повод за долазак у Ваљево. Њега је ова књига инспирисала да говори о екологији кроз многе примере из науке и књижевности, али и свакодневног живота, управо како је то и мр Ана Савковић радила, а при томе задржала научну вредност која ће послужити као полазиште за сваки озбиљнији приступ овој теми.

            Миленко КУНДАЧИНА је доктор педагошких наука у звању професора емеритус за научну област Методологија научних истраживања на Свеучилишту Херцеговина у Мостару и Универзитету у Сарајеву. Он је говорио о структури ове монографије истичући уочљив научни приступ обради теме, као и о научном методу који је ауторка користила. Изузетна вештина предавача и врсног професора, допринела је да његово излагање буде мали путоказ у стварање научног дела, управо као што је књига коју је промовисао.

            Ако је у сали било оних којима све ово није било блиско и занимљиво, хор Вакапела и оперски певач, Марко Томић, бивши ученик Школе, приредили су мини концерт због  кога је такође вредело бити на овој књижевној презентацији. Вредело је бити и део позитивне енергије коју је произвео сусрет бивших ученика и професора, чија је сарадња у заједничком раду на иновативним пројектима испреплетана толико да више није ни битно ко које звање има. До изражаја су дошли искључиво уважавање, пријатељство и жеља да се на овом лепом и тешком путу просветитељског рада успе.

            За чланове колектива ОШ „Нада Пурић“ који су били присутни, ово је била промоција још једног „нашег успеха“, јер како је „наша Ана“ рекла, она ужива док ради, а посебно јој је задовољство када се Школа  хвали резултатом и преко тога промовише вредности које се у колективу негују.