Обука за наставнике математике

У уторак и среду, 3. и 4. јула 2018. године, у Школи је одржана „Обука за наставнике основне школе за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења“. Обука се изводи ради побољшања наставе I и V разреда, јер ће од школске 2018/2019. године ученици ових разреда радити по новим наставним програмима. У ова два дана обука је била намењена наставницима математике. Реализовали су је др Драгица Ранковић, професор математике у Медицинској школи „Др Миша Пантић“, и Иванка Томић, професор математике у Ваљевској гимназији.