Обука за наставнике биологије

У среду и четвртак, 11. и 12. јуна 2018. године, у Школи је одржана „Обука за наставнике основне школе за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења“. Обука се изводи ради побољшања наставе I и V разреда, јер ће од школске 2018/2019. године ученици ових разреда радити по новим наставним програмима. У ова два дана обука је била намењена наставницима биологије. Реализатори обуке били су Верица Миловановић Авромовић, професор биологије у Ваљевској гимназији, и Љиљана Станисављевић, професор биологије у Медицинској школи „Др Миша Пантић“ и у Основној школи „Сестре Илић“.