Ликовни радови ученика

 На паноима су изложени радови ученика који показују њихове таленте, креативност, машту, слободу ликовног израза. Међутим, уз овакав рад ученици се у оквиру професионалне оријентације упућују у занимања која захтевају ову врсту вештине и знања. Такви послови ће и у будућности бити потребни, а припадаће онима који се буду развијали и усавршавали у овом смеру. Пре свега мисли се на дизајнерске послове у најширем смислу.