Дан толеранције

Ученички парламент Школе организовао је радионицу "Толеранција и ми" поводом Mеђународног дана толеранције 16. новембара. Циљ радионице је био да ученици схвате појам толеранције као поштовања и прихватања различитости, туђих идеја и ставова уз међусобно уважавање без обзира на пол, верску и националну припадност, изглед, здравствено стање или било које лично својство. Ученици су кроз занимљиве активности разменили мишљења  и упознали се са појмовима толеранција, предрасуде, стереотиопи и дискриминација. Ученици ће у оквиру својих одељенских заједница пренети шта су научили на овој радионици јер свима нам је циљ да живимо у толерантном друштву у ком сви имају право на своје достојанство.