Обука за Електронски дневник

У понедељак и уторак, 26. и 27. новембра, одржана је обука наставника за Електронски дневник. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручна служба су присуствовали обуци коју су водиле Светлана Арсић и Мирјана Беговић. Основни подаци о ученицима и предметима већ су унети у систем и чекамо прелазак у електронску форму за неки наредни период