ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНОГ ЧАСА „Примењено програмирање у роботици кроз вршњачку едукацију”

Дана 14.12.2018. године у нашој школи одржан је јавни час са темом „Примењено програмирање у роботици кроз вршњачку едукацију”.

Због великог броја ученика одржана су два јавна часа у терминима од 12 часова за осми и од 13 часова за седми разред.

Час је организован са осам радних места (различите врсте робота, машина и уређаја), а едукатори су били ученици трећег разреда Техничке школе Ваљево - образовног профила Техничар мехатронике. У припреми и самој реализацији часа ученицима Техничке школе Ваљево помагали су професори електро групе предмета Горан Мићовић и Небојша Бранковић.

За организациону и техничку подршку био је задужен професор информатике и рачунарства Никола Рајевац.

Часу су присутвовали: директор школе, и неколико наставника предметне наставе.

Час је започео кратким уводом о појму микроконтролера и упознавањем ученика о радним местима.

У наставку часа, улогу едукатора преузели су ученици Техничке школе. На сваком радном месту био је припремљен једноставан режим рада робота, машине и уређаја. Едукатори су корак по корак објашњавали ученицима принцип рада и програмирања.

Након тога ученицима основне школе пружена је могућност да сами ураде измену програма према својој идеји. Такође су ученици имали прилику да сами управљају кретањем робота путем мобилних телефона.

Општи циљ овог јавног часа био је вршњачка едукација као посебан вид учења, где је ученицима основне школе пружена прилика да уче од својих старијих другова у опуштеној, неформалној атмосфери.

Ученици основне  школе показали су одушевљење роботима, машинама и уређајима са којим су се упознали и могућностима њиховог програмирања, а питања за едукаторе је било безброј.

Ученици су повезивали раније научено градиво (програмирање које су до сада радили), правили поређења, размишљали и логички закључивали како да примене и пронађу решење за задатак који су сами смислили или им едукатори задали, без задршке тражили помоћ ако не могу сами да пронађу решење, комуницирали са друговима у окружењу и размењивали идеје. И едукатори и ученици имали су висок ниво мотивације.

У холу школе где је одржан јавни час све време је била изузетно позитивна атмосфера и задовољство на лицима, ученика, едукатора и професора.