Приказ # 
Наслов
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Поткатегорије

 • Разно

  Опис категорије 1

  Број чланака:
  166
 • Категорија 2
  Број чланака:
  4
 • Такмичења
  Број чланака:
  235
 • Вести
  Број чланака:
  7
 • Екскурзије
  Број чланака:
  22
 • Смене
  Број чланака:
  3
 • Распоред писмених провера
  Број чланака:
  1
 • Летопис 2006/2016.
  Број чланака:
  12
 • Обавештења
  Број чланака:
  60
 • Уџбеници
  Број чланака:
  1
 • Примери добре праксе
  Број чланака:
  12
 • Библиотека

  Почетком новембра 2015. године на степеништу испред библиотеке, у холу школе „Нада Пурић“, почео је „Час из песништва“ за све ученике и наставнике школе. Сваких десетак дана, по избору Драгана Павловића, школског библиотекара, ученици и наставници могу да се упознају са биографијом неког познатог домаћег или страног писца и прочитају нешто од избора најбоље поезије коју је тај аутор створио. „Час из песништва“ је замишљен тако што ће без икакве најаве и свечаног отварања писци осванути на паноу у холу, нудећи своју поезију радозналим читаоцима. Оваква изложба о песницима и њиховој поезији настала је као резултат увида да и сама поезија треба да постане део свакодневне слике, да буде саставни део окружења као што су дрво, трава, небо. О томе говори Васко Попа у песми „Час из песништва“.

   

  Број чланака:
  30
 • Наш глас
  Број чланака:
  1
 • Споменар
  Број чланака:
  2
 • Наш споменар
  Број чланака:
  1
 • Наш споменар 2
  Број чланака:
  2
 • Датуми
  Број чланака:
  2